Foto: kentoh / Dollar Photo Club

Molekulární podstata tvorby paměťových stop

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. V poslední době jsou velmi intenzivně studovány otázky související s molekulární a buněčnou podstatou vzniku paměťových stop.
Dnes je zřejmé, že k těmto změnám dochází na synapsích, kde se vylučuje glutamát – excitační neuropřenašeč. Ten aktivuje specifické receptory, které jsou přímo spojeny s iontovými kanály. Aktivace těchto receptorů vede ke změně membránového potenciálu postsynaptického neuronu a k síření signálu. Byly popsány tři typy receptorů, které glutamát aktivuje a které jsou označovány podle selektivních agonistů jako AMPA, NMDA a kainátové receptory. Při opakovaném dráždění dochází ke zvýšení účinnosti synaptického přenosu, a sice tak, že se zvětší počet AMPA receptorů v synapsi. Tento fenomén, označovaný jako dlouhodobá synaptická potenciace (z anglického long-term potentiation, LTP), je považován za buněčný základ vzniku paměťových stop. Aby dlouhodobá synaptická potenciace vznikla, musí být nejprve aktivovány jiné než AMPA receptory. Zprvu byla prokázána nezbytná úloha NMDA receptorů v  počátečních fázích vzniku dlouhodobé synaptické potenciace. Nám se podařilo ukázat, že může vznikat i forma dlouhodobé synaptické potenciace, jež není závislá na NMDA receptorech, která je podmíněna aktivací kainátových receptorů.

Tyto poznatky přispívají k pochopení molekulárních mechanizmů vzniku komplexních pochodů, díky kterým je centrální nervová soustava schopna vštěpování, uchovávání a vybavování si zkušeností. V budoucnu by tento výzkum mohl přispět k vývoji léků, které by bránily poruchám paměti, jež doprovází řadu zejména neurodegenerativních onemocnění.

Reference:
Petrovic Milos, Viana da Silva Silvia, Clement P. James, Vyklicky Ladislav, Mulle Christophe, González-González M. Inmaculada a Henley M. Jeremy
Metabotropic action of postsynaptic kainate receptors triggers hippocampal LTP
Nature Neuroscience (2017).  ISSN 1097-6256

tisková zpráva Fyziologického ústavu AV ČR

Zmapovali šíření terahertzových vln v polovodičovém krystalu

Zkoumaný materiál se choval tak, že se objevily elipsy: v jednom směru se povrchové plazmony …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close