Pixabay License. Volné pro komerční užití

Neutrina zůstávají záhadou, asi jsou dvě lehká a jedno těžší

Mezinárodní projekt NOvA představil nové výsledky. Kolaborace zdvojnásobila svá data neutrinech od jejich předchozího zveřejnění před čtyřmi lety, včetně přidání nového vzorku elektronových neutrin s nízkou energií.
Nové výsledky jsou v souladu s předchozími výsledky NOvA, ale s vyšší přesností. Data silněji než dříve hovoří ve prospěch „normálního“ uspořádání hmotností neutrin, ale nejednoznačnost kolem oscilačních vlastností neutrin přetrvává.
Nejnovější data NOvA poskytují velmi přesné měření rozdělení mezi kvadráty hmotnosti neutrin a mírně upřednostňují normální uspořádání hmotností. Tato přesnost rozdělení hmotností znamená, že v kombinaci s údaji z jiných experimentů prováděných v jaderných reaktorech hovoří data ve prospěch normálního uspořádání v poměru téměř 7:1.
NOvA (NuMI Off-axis νe Appearance) je experiment řízený Fermiho národní urychlovačovou laboratoří amerického ministerstva energetiky, která se nachází nedaleko Chicaga. Na projektu spolupracuje více než 200 vědců z 50 institucí v osmi zemích.
Fermilab vysílá svazek neutrin asi 800 km na sever do 14 000tunového detektoru v Ash River v Minnesotě. Měřením neutrin a jejich partnerů z antihmoty, antineutrin, na obou místech mohou fyzikové studovat, jak tyto částice během své cesty mění svůj typ (tzv. oscilace neutrin).
Cílem NOvA je zjistit více o uspořádání hmotností neutrin. Fyzikové vědí, že existují tři typy neutrin s různými hmotnostmi, ale neznají absolutní hmotnost ani to, které je nejtěžší (hmotnosti přitom nemusejí odpovídat vůním, tj. tomu, zda jde o elektronové, mionové nebo tauonové neutrino).
Teoretické modely předpovídají dvě možná uspořádání hmotností, normální nebo inverzní. V normálním uspořádání existují dvě lehká neutrina a jedno těžší neutrino; v inverzním je jedno lehké neutrino a dvě těžší.
Řešení oscilace neutrin zůstává v nových výsledcích nejednoznačné. Fyzici v současné době nemají dostatek dat, aby mohli rozdělit dva vlivy na oscilaci, prvním zdrojem (příčinou) by mohlo být uspořádání hmotnosti (mass ordering), druhým narušení CP symetrie. Autoři nové studie pouze prozatím dokázali vyloučit specifické kombinace obou těchto jevů.
Experiment NOvA začal sbírat data v roce 2014 a bude probíhat až do začátku roku 2027, během něhož spolupráce doufá, že se jí podaří zdvojnásobit soubor dat o antineutrinech.

Zdroj: Fermi National Accelerator Laboratory / Phys.org, přeloženo / zkráceno

Starší texty o projektu (tiskové zprávy MFF UK, tedy rozhodně fundovanější než text výše)
Experiment NOvA odhaluje nové aspekty chování neutrin
Experiment NOvA vidí přesvědčivý doklad oscilací antineutrin

Zdroj: University of Glasgow / Phys.org, přeloženo / zkráceno

Nanočástice mají odhalit limity rozsahu kvantového světa

Zákony kvantové fyziky řídí chování částic na miniaturních škálách, což vede k jevům, jako je …

2 comments

  1. Karel Adamčík

    Občas „fyzikové“, občas „fyzici“ (což je správně). Takže teď sjednotit označení vědců.

  2. fyzici i fyzikove je spisovne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close