Topologie sítě CESNET v roce 2023

30 let sítě CESNET. Její rychlost se od té doby zvýšila 10milionkrát

Přesně před 30 lety, 15. června 1993, zahájilo České vysoké učení v Praze provoz akademické počítačové sítě CESNET. Propojila tehdy deset českých a moravských univerzitních měst rychlostí 19,2 kbit/s, hlavní trasa Praha-Brno se mohla pochlubit 64 kbit/s. Šlo o zásadní milník v zavádění internetu do České republiky.
„Síť CESNET byla zpočátku jedinou možností, jak se v naší zemi připojit. Původně výlučně akademická infrastruktura proto začala své volné kapacity nabízet pro komerční účely, a internet se tak dostal i k zájemcům ze soukromé sféry,“ říká Jan Gruntorád, jeden z hlavních iniciátorů vzniku akademické sítě a dlouholetý ředitel sdružení CESNET, které bylo založeno v roce 1996 a převzalo provoz stejnojmenné sítě od ČVUT.
Dnes má síť CESNET přenosovou kapacitu v řádu stovek gigabitů za sekundu, je tedy 10milionkrát rychlejší než před 30 lety. Svými parametry a poskytovanými službami, pokročilými metodami monitoringu, detekce i kybernetické ochrany patří mezi nejvyspělejší vědecko-výzkumné sítě v Evropě a je klíčovou součástí unikátní národní e-infrastruktury pro výzkum, vědu a vzdělávání e-INFRA CZ.
Síť CESNET hraje po celou dobu své existence důležitou roli v českém, ale i evropském internetu. Sdružení CESNET se záhy po svém vzniku přidalo k přípravám projektu TEN-34, jehož cílem bylo vybudovat v Evropě páteřní akademickou infrastrukturu odpovídající podobným projektům v USA. Tato síť dnes působí pod názvem GÉANT a evropským vědcům či výzkumníkům poskytuje špičkovou rychlost připojení i související služby.
V roce 2001 začíná éra sítě CESNET2 charakteristická přechodem na gigabitové rychlosti, které v původním konceptu, založeném na poskytování kapacity coby služby, nebyly běžně dostupné. CESNET proto začal jako jedna z prvních infrastruktur na světě prosazovat Customer Empowered Fibre Networks (CEF), optické sítě budované nad takzvanými temnými vlákny, jejichž osazení přenosovou technikou si zajišťuje sám zákazník. S příchodem DWDM technologie, která umožňuje přenášet po jednom vlákně desítky nezávislých signálů, se v roce 2004 možnosti páteřní infrastruktury opět posunuly. I dnes, po několika upgradech, je technologie DWDM nadále základem páteřní sítě.
Rostoucí objem datových přenosů a příchod aplikací vyžadujících nárazově extrémní datové toky vyvolal v následujících letech potřebu navyšovat jádro sítě na stále vyšší přenosové rychlosti. V letošním roce sdružení dokončilo významný upgrade, který umožní přenos dat v páteři sítě rychlostí až 400 Gbit/s na jeden kanál s možností budoucího navýšení na terabitové rychlosti.
Nasazení moderních síťových prvků vede také k citelnému snížení nároků na housing technologie a k redukci spotřeby elektrické energie. Páteř sítě je budována na 2240 kilometrech optických tras, jsou na ní poskytovány i pokročilé přenosy přesného času a frekvence a je připravena pro přenosy kvantových klíčů (QKD) na sdíleném médiu. Protože modernizace přinesla zásadní generační technologickou změnu, sdružení aktualizovalo i označení páteřní sítě na CESNET3.
„Naši uživatelé nyní mohou efektivněji pracovat a vyměňovat si data. Zrychlí se rovněž jejich napojení na datová úložiště CESNET, infrastrukturu pro náročně výpočty MetaCentrum, superpočítačové centrum IT4Innovations, ale i na zahraniční partnery připojené prostřednictvím panevropské sítě GEÁNT,“ říká současný ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník.


Topologie sítě CESNET v polovině roku 1993

30 let sítě CESNET rok po roce

1990 Československo se připojuje k americké univerzitní síti BITNET.
1991 Experimentální připojení Československa k síti Internet, která zde propojuje univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště.
1992 Na ČVUT v Praze dochází 13. února ke slavnostnímu aktu formálního připojení Československa k Internetu.
1993 15. června vzniká celorepubliková páteřní sít CESNET, zpočátku se dvěma středy v Praze a Brně propojenými pevnou linkou o kapacitě 64 Kb/s. Síť provozuje ČVUT v Praze.
1994 První komerční poskytovatelé Internetu v ČR. Za přispění CESNETu v Praze probíhá poprvé ve východní Evropě významný kongres INET´94/JENC5 pořádaný mezinárodními sdruženími The Internet Society a RARE.
1996 Vznik sdružení CESNET, které přebírá provoz sítě od ČVUT. Sdružení záhy vyhrává výběrové řízení a začíná stavět akademickou síť s napojením na evropskou TEN-34. ATM okruhy propojující jednotlivé uzly mají kapacitu 34 Mb/s. V ČR vzniká za účasti CESNETu peeringový uzel NIX.CZ. Vzniká MetaCentrum pro náročné výpočty.
1997 Páteřní síť s přenosovou rychlostí 34 Mb/s je uvedena do provozu.
1998 Síť Internet se nadále rozšiřuje. Má propojení do 80 zemí světa a přes milion uživatelů. CESNET se podílí na založení správce národní domény .cz – sdružení CZ.NIC. MetaCentrum přechází pod správu sdružení CESNET.
1999 V České republice vinou ohlášeného zvýšení telefonních poplatků dochází k akci Bojkot proti Telecomu. CESNET vyhrává výběrové řízení a staví síť TEN-155 CZ s napojením na evropskou TEN-155.
2000 CESNET začíná pro svou síť využívat datový okruh mezi Prahou a Brnem o kapacitě 2,5 Gb/s. Sdružení začíná budovat síť CESNET2. Většina jejích okruhů má mít kapacitu 2,5 Gb/s.
2001 Páteřní síť CESNET2 se gigabitovou technologií propojuje s transevropskou síti GÉANT – nejrychlejší akademickou sítí na světě. Do České republiky vede jeden okruh o kapacitě 10 Gb/s a další dva o rychlosti 2,5 Gb/s.
2002 Koncept Nothing in-line (NIL) usiluje o provozování optických spojů bez zařízení na trase. CESNET se zařazuje mezi jeho propagátory v celosvětovém meřítku nasazením první produkční NIL trasy.
2003 V páteřní síti CESNET2 je produkčně nasazen protokol IP verze 6. Celosvětově se začínají prosazovat sítě budované a provozované účastníky na pronajatých temných vláknech – CEF (Customer Empowered Fibre) sítě. CESNET je jejich průkopníkem.
2004 Nástup technologie DWDM. Evropská unie projektem EGEE (Enabling Grids for E-SiencE) podporuje vznik široce dostupné výpočetní gridové infrastruktury pro výzkum a vývoj v evropském prostoru. Zapojuje se i CESNET. Vzniká akademická roamingová infrastruktura eduroam.
2005 Jádro sítě CESNET2 povýšeno na DWDM s přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Startuje evropský projekt GN2, Českou republiku zastupuje CESNET. Cílem projektu je změnit páteřní síť GÉANT na hybridní síť podporující IP směrování i přepínání optických okruhů.
2006 Propojení sítí CESNET, AConet (Rakousko) a SANET (Slovensko). Prostřednictvím sítě CESNET je realizována první veřejná videokonference v HD kvalitě v České republice.
2007 První přenosy videa v rozlišení 4K (UHD) v ČR. Proběhly mezi Prahou, Seattlem, Chicagem, San Diegem, Tokiem a Amsterdamem.
2008 CESNET zahajuje provoz bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.
2009 MetaCentrum sdružení CESNET je prohlášeno za národní gridovou infrastrukturu.
2010 CESNET je začleněn do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. CSIRT.CZ je prohlášen národním CSIRT týmem.
2011 Sítí CESNET je realizován velmi přesný optický přenos času mezi Prahou a Vídní.
2012 Navýšení rychlosti klíčových tras sítě CESNET na 100 Gb/s. CESNET přidává do nabídky služeb datová úložiště.
2013 CESNET otevírá forenzní laboratoř FLAB. Připojuje se k celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE), která je určena především pro přenosy dat z experimentů prováděných na urychlovači LHC v CERN. CESNET se podílí na vzniku bioinformatické infrastruktury ELIXIR CZ.
2014 CESNET zprovozňuje na vybraných vlakových nádražích přístup do mezinárodní univerzitní roamingové sítě eduraom. Spojením organizací Dante a TERENA vzniká sdružení GÉANT, které dále rozvíjí evropskou akademickou páteř.
2015 Experimentální přenos rychlostí 400 Gb/s v síti CESNET.
2016 Síť CESNET navyšuje rychlost připojení do panevropské infrastruktury GÉANT na 100 Gb/s.
2017 Připojení výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech určeného pro realizaci náročných vědeckých projektů.
2018 CESNET a GÉANT představují optický kanál o kapacitě 300 Gb/s pro výzkumnou a vzdělávací komunitu.
2019 Sdružení CESNET, Masarykova univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava podávají společný projekt na vytvoření modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ zahrnující dosavadní e-infrastruktury CESNET, IT4Innovations a CERIT-SC.
2020 Start e-INFRA CZ. Členové výzkumných infrastruktur e-INFRA CZ a ELIXIR CZ, sdružení CESNET a Centrum CERIT-SC Masarykovy univerzity pomáhají urychlit zmapování kolektivní imunity vůči nemoci COVID-19. CESNET dramaticky navyšuje kapacity videokonferenčních systémů a pomáhá univerzitám zvládat výuku během lockdownu.
2021 Realizace prvního meziměstského kvantového přenosu klíčů (QKD) v ČR prostřednictvím e-INFRA CZ.
2022 Modernizovaná páteřní síť dostává jméno CESNET3. Rozšíření kapacity datových úložišť na 103 PB hrubé kapacity. CESNET získává ocenění Česká hlava v kategorii Industrie za technologii MVTP pro nízkolatenční přenosy videa.
2023 Dokončení významného upgradu sítě, který umožní přenos dat v páteři rychlostí až 400 Gbit/s na jeden kanál s možností budoucího navýšení na terabitové rychlosti.

tisková zpráva sdružení CESNET

OHB Czechspace: Rande s kometou

Nová mise Evropské vesmírné agentury (ESA) Comet Interceptor bude zkoumat dosud neobjevenou kometu a má …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close