Pixabay License. Volné pro komerční užití

ČSÚ: Počet uznaných patentů byl loni rekordně nízký

V roce 2022 bylo českým i zahraničním subjektům uděleno či validováno Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) pro území naší republiky celkem 5 076 patentů, tedy nejméně za posledních deset let. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 355 patentů. Od roku 2019 došlo k jejich snížení o téměř 3 tisíce.

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. V minulém roce vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 %.

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky. Ty v loňském roce získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. „Mezi podnikovými patenty převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím jich pak bylo v roce 2022 uděleno 31,“ říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila k 31. 12. 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3 463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1 447.

Přihlašovatelé z Česka nejsou v zahraničí stále příliš aktivní. Počet jejich podaných přihlášek u zahraničních patentových úřadů v posledních letech spíše stagnuje. U zahraničních patentových úřadů bylo v roce 2021 podáno českými subjekty celkem 1 086 přihlášek patentů, nejvíce (295) pak u patentového úřadu Spojených států. „U Evropského patentového úřadu bylo českými subjekty v roce 2021 podáno 204 patentových přihlášek. Pro srovnání rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2 320 přihlášek svých vynálezů,“ konstatuje Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

tisková zpráva ČSÚ

Družice GRBBeta míří do vesmíru

Hlavním vědeckým experimentem je detektor gama záblesků. Signály z družice GRBBeta, kterou vynese na oběžnou …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close