"Molekulární" struktura jádra beryllia-10. Credit: Li Pengjie

Atomová jádra opravdu obsahují struktury připomínající molekuly

V posledních letech vědci dokážou stále podrobněji nahlížet do atomového jádra a odhalovat jeho vnitřní strukturu – například „slupky“ trochu snad podobné vrstvám elektronů v obalu. Vědci z Čínské akademie věd nyní přišli s tím, že v základních stavech atomových jader dokonce identifikovali struktury připomínající molekuly („molekulárního typu“, praví doslova průvodní tisková zpráva).
Interakce mezi nukleony vytvářejí různé zajímavé jaderné struktury, od kulovitých po deformovaná jádra a dokonce i neutronové haló s řídkou povrchovou hustotou. Vznik shlukových, „molekulárních“ struktur v rámci těchto útvarů představuje fascinující jev.
V základním stavu atomových jader se shlukové struktury vyskytují jen zřídka. Diskuse o klastrech začaly už v roce 1938, kdy teoretičtí fyzikové na základě analýzy vazebných energií v α-konjugovaných jádrech naznačili možnou existenci klastrových struktur v základních stavech jader, jako je beryllium-8, uhlík-12 a kyslík-16.
Čínští vědci nyní tvrdí, že pomocí nové experimentální metody zahrnující inverzní kinematickou knockoutovou reakci (inverse kinematics knockout reaction) potvrdili přítomnost „molekulární“ struktury v základním stavu beryllia-10, jádra bohatého na neutrony (běžný izotop má nukleonové číslo 9). Vlastní experiment byl proveden v japonském centru RIKEN Nishina. V experimentu sekundární svazek berylia-10, pohybující se poloviční rychlostí světla, bombardoval 2 milimetry tlustý pevný vodíkový terč. Klastry α vázané v jádrech berylia-10 byly vyraženy protony – téměř bez přenosu hybnosti na zbytkové jádro – čímž byla zachována informace o struktuře klastru v základním stavu.
Výsledky podporují dlouholetou hypotézu týkající se struktury základního stavu berylia-10 v molekulárním stavu, která naznačuje vznik jádra ve tvaru činky α-α se dvěma valenčními neutrony rotujícími kolmo k ose jádra (viz obrázek).


Schéma inverzní kinematické knockoutové reakce. Credit: Li Pengjie

P. J. Li et al, Validation of the Be10 Ground-State Molecular Structure Using Be10(p,pα)He6 Triple Differential Reaction Cross-Section Measurements, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.212501
Zdroj: Chinese Academy of Sciences / Phys.org, přeloženo, zkráceno

Speciální gel s nanočásticemi slibuje rozkládat alkohol předtím, než se dostane do krve

Většina alkoholu se do krevního oběhu dostává přes sliznici žaludku a střev. Vědci z ETH …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close