Intraoperační počítačová tomografie a spinální robotický systém

Operace páteře šetrnější a bezpečnější. Později bude systém využit i na operace tumorů.

Ústřední vojenská nemocnice a její Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (1. LF UK a ÚVN) patří mezi významná pracoviště v oblasti léčby onemocnění páteře. Tato operační léčba je často spojena se zavedením kovových implantátů do skeletu páteře. Standardně je třeba poměrně rozsáhlá preparace zádových svalů tak, aby mohly být implantáty, za nezbytné rentgenové kontroly, zavedeny bezpečně. V současné době se lékaři na celém světě přiklánějí k tzv. „miniinvazivním operacím páteře“, při nichž dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání v okolí páteře.

Touto cestou se vydala i Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, která je od ledna 2021 nově vybavena v České republice unikátní sestavou přístrojů, složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie (BodyTom, Neurologica Samsung) a spinálního robotického systému (ExcelsiusGPS, Globus Medical).

„Tato sestava přístrojů umožňuje dokonalé zobrazení spinální anatomie během operace, kdy je pacient vyšetřen na začátku výkonu těsně po uvedení do anestezie a zájmový úsek páteře je zobrazen v poloze, ve které je pacient na operačním stole. Zároveň jsou získaná data poskytnuta plánovací stanici robotického systému, což umožňuje chirurgickému týmu naplánovat optimální trajektorie pro zavedení instrumentace. Trajektorii vlastního zavedení instrumentace přesně vede aktivní robotické rameno,“ popisuje prof. David Netuka, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a dodává, že je to zásadní změna, neboť nespornou výhodou provedení výkonu na této sofistikované sestavě je možnost velice přesného a tím bezpečného zavedení spinální instrumentace.

„Tento sofistikovaný systém významně redukuje riziko nepřesného zavedení implantátů, umožňuje též častější provedení velmi šetrných, miniinvazivních páteřních operací. Našim pacientům tak můžeme poskytovat miniinvazivní způsob ošetření, kdy je výrazně redukována pooperační bolest, velkým přínosem pro pacienta je snížení rizika komplikovaného hojení rány a umožnění časnějšího zahájení pooperační rehabilitace. Výhodou pak je zkrácení nezbytné pracovní neschopnosti, což přináší nesporně i ekonomický efekt. Pro operační tým pak znamená toto vybavení snížení doby vystavení rentgenovému záření, kterému se nelze při standardně vedených výkonech vyhnout,“ doplňuje profesor Netuka.

S přístrojem se budou moci seznámit také studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Je nesmírně přínosné, že se medici v rámci praktické výuky na našich fakultních klinikách setkávají s takto sofistikovanými metodami léčby a nejmodernějšími přístroji. Pro budoucí lékaře je zásadní, že mají během studia bezprostřední zkušenosti se současnými medicínskými trendy,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Operace páteře provádí Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN v akutním i elektivním režimu objednaných operací. V současnosti jsou na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR prováděny pouze akutní výkony, dominantně po úrazech páteře nebo při nádorovém postižení. „Dnes byl s využitím této sofistikované sestavy přístrojů operován první pacient se závažným onkologickým onemocněním. Je zatím předčasné dělat závěry, avšak už nyní jsou patrné výhody – přesné a cílené zaměření instrumentace, minimální chirurgická rána, což snižuje zatížení organismu a zakládá na předpokladu, že budeme moci zahájit v brzké době rehabilitaci,“ uvádí vedoucí lékař spondylochirurgie Petr Vaněk, který prováděl výkon.

„Věříme, že bude opět možné v dohledné době zahájit elektivní výkony. Sestavu přístrojů složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie a spinálního robotického systému tak budeme četně využívat i při plánovaných operacích pacientů, zejména s degenerativním postižením páteře. Později bude systém využit i na operace tumorů baze lební, mozkové biopsie, k zavádění hlubokých mozkových elektrod,“ uzavírá přednosta kliniky prof. Netuka.

tisková zpráva 1. LF UK

2D grafenová kyselina pomáhá odhalit pančované hovězí

Cena hovězího masa je vysoká a lze očekávat, že dále poroste. To může svádět k …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close