Nový bakalářský program Science na Univerzitě Karlově propojuje přírodovědecké disciplíny. Vyučován bude v angličtině

Zajímá vás věda a nejste zatím úplně rozhodnutí, kterou z přírodovědeckých disciplín si zvolit? Právě pro Vás je možná obor s názvem “Science”, který bude od akademického roku 2023/24 na Univerzitě Karlově (PřF UK + MFF UK). Přihlášku do programu lze podat do konce února 2023.

Vznik oboru reaguje na potřebu vychovávat odborníky s velkým mezioborovým přesahem v přírodovědných oborech. Program efektivně propojuje tři přírodovědné disciplíny (biologii, chemii a fyziku) a v současnosti je jediný svého druhu v ČR. Značný mezioborový přesah absolventů Bc Science je zcela zásadní pro jejich schopnost řešit náročné výzkumné úkoly a mezioborové projekty jak tradičními tak moderními přístupy.

Co se naučím
Implementace programu Science je založena na principu 2 + 1 rok, kde první 2 roky studia budou společné všem studentům programu, zatímco třetí rok již bude plně věnován zaměření (biologie, chemie a fyzika), které si student zvolí. V rámci prvních dvou let získají studenti solidní základ v matematice, informatice, programování a soft skills (zhruba ⅓ kreditové dotace). Zbylé kredity (za první dva roky studia) budou rovným dílem rozděleny mezi biologii, chemii a fyziku. Po osvojení společných základů v prvních dvou letech studia si student zvolí jako zaměření jednu z oblastí, které se plně věnuje v posledním roce studia. Podle volby zaměření studia ve třetím ročníku si tak student osvojí znalosti z biologie, chemie nebo fyziky umožňující studium v relevantních navazujících magisterských programech.

Jaké mám možnosti navazujícího studia?
Absolvent programu Science (studyscience.eu) je dobře připraven na studium v některém z biologických, chemických nebo fyzikálních (případně dalších mezioborových) magisterských
programů na domácí či zahraniční univerzitě. Bez ohledu na to, jaké zaměření si absolvent zvolí pro své navazující magisterské či doktorské studium, bude po ukončení studia v jedinečné situaci, kdy se bude moct zapojit do řešení náročných mezioborových výzev, a to i mimo akademickou oblast.

Kde se uplatním?
Uplatnění naleznou absolventi zejména v nově vznikajících mezioborových disciplínách zahrnujících nejen biologickou, chemickou, fyzikální a matematickou problematiku, ale i v do popředí se dostávajících oblastech udržitelnosti ve všech možných formách (environmentální, zdravotní, technologická, a tím i ekonomická). Absolventi naleznou snadno uplatnění v komerční sféře (firemní výzkum a vývoj, konzultace, analýza rizik, aj.). Jelikož celé studium probíhá v anglickém jazyce, budou absolventi těžit z jazykové vybavenosti a schopnosti odborné interakce v mezinárodním prostředí.

Možnosti upuštění od přijímacích zkoušek
Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud doloží formou elektronické kopie splnění jednoho ze stanovených kritérií.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 1. března 2023.
Doklad musí být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce, případně musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeložen. Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha.
Účast v příslušném kole olympiády se dokládá kopií diplomu nebo osvědčení o účasti.

Všechny informace o oboru získáte na webu studyscience.eu.

Bližší informace o možnostech upuštění od přijímacích zkoušek naleznete ZDE:

 

Kondenzátory na bázi polysulfátů vydrží vyšší teploty

Podle studie chemiků a materiálových vědců ze Scripps Research a Lawrence Berkeley National Laboratory má …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close