(c) Graphicstock

Operace bez plic

První úspěšná operace v rámci ČR a Slovenska – v mimotělním oběhu byl pacientovi po plicní resekci vlevo pro nádor odstraněn po 6 letech horní lalok pravé plíce.

V srpnu 2018 byla torakochirurgickým týmem, pod vedením profesora Čapova na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, provedena 72letému pacientovi unikátní operace (operatér MUDr. Michal Benej Ph.D.) v rámci České republiky a Slovenska. Pacientovi byla již v minulosti odstraněna polovina levé plíce (zůstal mu 1 lalok), a nyní byl diagnostikován plicní nádor vpravo. Pacientovi byl odstraněn pravý plicní lalok s podporou extrakorporální membránové oxygenace (ECMO – anglicky ExtraCorporeal Membranous Oxygenation). Pacientovi z pravé plíce tedy zůstaly 2/3 (pravá plíce se skládá ze 3 laloků).

„Pacient byl po úvodu do anestezie napojen na dýchací přístroj a následně i ECMO. Výměna krevních plynů v průběhu operace byla zajištěna převáženě přístrojem pro mimotělní oxygenaci. Po nekomplikované operaci byl pacient postupně odpojen od ECMO a následně i od dýchacího přístroje“, popsal postup anesteziolog Pavel Suk, lékař Anesteziologicko resuscitační kliniky, který má s touto léčbou zkušenosti z ECMO centra v Austrálii. Základem léčby nádorů plic je operační odstranění části plíce obsahující nádor. Problém nastává u pacientů, kterým byla v minulosti již část plic (nebo celá na jedné straně) odstraněna, a byl diagnostikován další plicní nádor v reziduální plíci. „V průběhu operace pacient dýchá jen na neoperovanou plíci, což může být obtížné až neproveditelné, pokud byla významná část plíce již v minulosti odebrána jako u tohoto pacienta. Novou možností je využití mimotělní membránová oxygenace, která umožňuje zajistit výměnu krevních plynů již před průchodem krve plícemi,“ upřesnil Suk.

Ve výše uvedené indikaci se jedná o vůbec první úspěšnou operaci provedenou v rámci České republiky a Slovenska. „Tyto operace by měly být koncentrovány do center hrudní chirurgie. Implementace ECMO do hrudní chirurgie nepředstavuje jenom navrácení zdraví jednotlivému pacientovi, ale i další rozšíření indikačních kritérii plicních resekcí a příslib nejnovější terapie pro další pacienty do budoucna,“ sdělil prof. Čapov, přednosta I. chirurgické kliniky.

První pacient s akutním respiračním selháním byl léčen pomocí ECMO ve FNUSA v září 2015. S pomocí této mimotělního eliminační metody jsme zachránili život 38 letému muži, dekompenzovanému juvenilnímu diabetikovi, který byl přijat po srdeční zástavě s komplikující masivní aspirací žaludečního obsahu do plic a těžkým respiračním selháním.

Zavedením této metody je ve FNUSA možnost zajistit přechodnou kompletní náhradu funkce plic (varianta VV ECMO) či srdce a plic (VA ECMO). To je důležitý pokrok v možnostech léčby nejtěžších kriticky nemocných pacientů a znamená srovnání léčebných možností s několika dalšími fakultními nemocnicemi. „Metoda ECMO rozšiřuje možnosti chirurgického řešení plicních nádorů i pro dříve neoperovatelné pacienty a jsem rád, že tuto léčbu může naše nemocnice pacientům zajistit prostřednictvím odborného a zkušeného personálu a špičkové technologie,“ informoval Martin Pavlík, ředitel FNUSA. Správná indikace a bezchybné zvládnutí metody jsou předpoklady k tomu, aby nemocní v Jihomoravském kraji profitovali z dostupnosti této metody ve FNUSA v případě, že budou vyčerpány ostatní léčebné možnosti akutního respiračního nebo oběhového selhání.

Indikování k této metodě jsou nemocní s těžkou formou akutního respiračního selhání, která má šanci na úpravu. Typický případem je těžký průběh chřipky s postižením plic. Právě díky epidemii chřipky v roce 2009 a léčení těžkého selhání plic pomocí ECMO vešlo použití této metody ve známost u široké laické veřejnosti. Druhou skupinou nemocných jsou nemocní s akutním kardiologickým postižením, např. závažné komplikace srdečního infarktu s rozvojem šokového stavu.

tisková zpráva Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Mořské řasy jako jednobuněčná Emiliania huxleyi mají významný ochlazující efekt na zemské klima. Množství a …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close