Planeta u Alfa Centauri B

Evropští astronomové objevili planetu o hmotnosti Země, která obíhá v Zemi nejbližším hvězdném systému Alfa Centauri. Jedná se rovněž o nejlehčí planetu, jaká byla dosud objevena u hvězdy podobné Slunci. Planetu se podařilo detekovat pomocí přístroje HARPS, který pracuje ve spojení s dalekohledem o průměru primárního zrcadla 3,6 m na observatoři La Silla v Chile. Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise Nature 17. října 2012.

Hvězda Alfa Centauri patří k nejjasnějším hvězdám jižní oblohy a je nejbližším hvězdným systémem, který se nachází pouze 4,3 světelného roku od Sluneční soustavy. Ve skutečnosti se jedná o trojhvězdu – systém složený ze dvou hvězd podobných Slunci Alfa Centauri A a Alfa Centauri B, které obíhají blízko sebe, a vzdálenější slabé červené složky známé jako Proxima Centauri [1]. Již v 19. století astronomové spekulovali o planetách obíhajících kolem těchto hvězd jako o možných nejbližších kolébkách života mimo Sluneční soustavu. Všechny pokusy o jejich nalezení i přes zvyšující se přesnost přístrojů byly až doposud marné.

„Naše pozorování spektrografem HARPS byla prováděna v období delším než 4 roky. Odhalili jsme sice slabý ale reálný signál pocházející od planety, která obíhá kolem hvězdy Alfa Centauri B jednou za 3,2 dne“, říká vedoucí autor článku Xavier Dumusque (Geneva Observatory, Švýcarsko a Centro de Astrofisica da Universidade do Porto, Portugalsko). „Je to mimořádný objev, který si vynutil dosažení krajních možností naší techniky.“

Evropský tým planetu detekoval díky nalezení slabého houpání v pohybu hvězdy Alfa Centauri B, které je způsobeno právě gravitační silou obíhající planety [2]. Tento pohyb je však téměř neznatelný – planeta způsobuje pohyb hvězdy tam a zpět maximální rychlostí 51 cm/s (tedy asi 1,8 km/h), což je rychlost srovnatelná s lezením batolete. Jde o největší přesnost, jaká byla dosud touto metodou dosažena.

Hvězda Alfa Centauri B je velmi podobná našemu Slunci: je jen o něco menší a méně jasná. Nově objevená planeta s hmotností jen o málo větší než Země [3] obíhá kolem této hvězdy ve vzdálenosti 6 milionů km, tedy mnohem blíže než Merkur v naší Sluneční soustavě. Jasné složky dvojhvězdy Alfa Centauri A a B kolem sebe obíhají v průměrné vzdálenosti 23 AU (tedy asi 3,5 miliardy km). Složka A je tady od planety neustále několiksetkrát dále než složka B, ale přesto bude na obloze velmi jasným objektem.

První exoplaneta obíhající hvězdu slunečního typu byla objevena stejným týmem v roce 1995. Od té doby bylo zaznamenáno a potvrzeno již více než 800 objevů. Většina těchto planet je však mnohem větší než Země a mnohé z nich jsou srovnatelné spíše s Jupiterem [4]. Prvořadým úkolem, se kterým se astronomové dnes potýkají, je nalézt a popsat planetu o hmotnosti Země, která by obíhala v obyvatelné zóně [5] kolem své hvězdy. Nyní byl učiněn první krok směrem k tomuto cíli [6].

„Jedná se o první planetu s hmotností podobnou Zemi, která byla nalezena u hvězdy slunečního typu. Její oběžná dráha je však velmi blízká a planeta tedy musí být příliš horká pro život, jaký známe,“ dodává Stéphane Udry (Geneva Observatory), spoluautor článku a člen týmu. „Může to však být pouze jedna planeta z mnoha v celé soustavě. Naše další pozorování přístrojem HARPS i nové objevy družice Kepler shodně a jednoznačně ukazují, že většina planet s nízkou hmotností se vyskytuje právě v takovýchto systémech.“

„Tento výsledek představuje důležitý krok směrem k odhalení dvojčete naší planety Země, a to v těsném okolí Slunce. Žijeme ve vzrušujícím období,“ uzavírá Xavier Dumusque.

Poznámky
[1] Složky vícenásobných hvězdných systémů jsou pojmenovávány tak, že je k názvu hvězdy přidáno velké písmeno. Alfa Centauri A je nejjasnější složkou, Alfa Centauri B je o něco slabší a třetí Alfa Centauri C je mnohem slabší (a je známa pod označením Proxima Centauri). Proxima Centauri je o něco blíže Zemi než složky A a B, proto je formálně nejbližší hvězdou.

[2] Spektrograf HARPS měří s mimořádnou přesností radiální rychlosti hvězd – změny rychlosti jejich pohybu ve směru k nám a od nás. Planeta obíhající kolem hvězdy způsobuje pravidelný pohyb hvězdy dopředu a dozadu vzhledem ke vzdálenému pozorovateli. V důsledku Dopplerova efektu způsobují změny radiální rychlosti hvězdy také posun čar ve spektru hvězdy – při pohybu od nás se jedná o rudý posuv, při pohybu k nám o posuv modrý. Tyto jemné změny ve spektru hvězdy lze měřit pomocí vysoce přesných spektrografů, jako je například HARPS, a tato měření lze použít k odhalení přítomnosti planet.

[3] Použitím metody radiálních rychlostí mohou astronomové odhadnout pouze minimální hmotnost planety, neboť ta závisí také na sklonu dráhy planety vůči zornému paprsku, který je obecně neznámý. Ze statistického pohledu je však minimální odhadnutá hmotnost ve většině případů blízká reálné hmotnosti tělesa.

[4] Družice Kepler (NASA) dosud nalezla na 2 300 kandidátů na planety díky využití alternativní metody hledání pomocí slabého poklesu jasnosti hvězdy. Když planeta přechází přes disk hvězdy (tento jev označujeme jako tranzit), zastíní část jejího světla. Většina planet a kandidátů objevených touto metodou se však nachází velmi daleko od nás. Planety objevované pomocí spektrografu HARPS se naproti tomu nacházejí u hvězd blízkých Slunci – poslední objev přitom představuje dosud nejbližší planetu. Díky tomu jsou také tyto objekty vhodnějšími kandidáty pro další následná pozorování, jako je průzkum jejich atmosféry atp.

[5] Obyvatelná zóna je úzký prstenec kolem hvězdy, uvnitř kterého může na povrchu planety za vhodných podmínek existovat voda v tekutém skupenství.

[6] ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) bude instalován na dalekohledu ESO/VLT. V současnosti prochází fází finálního návrhu a měl by začít pracovat na přelomu let 2016/2017. Tento přístroj bude schopen měřit radiální rychlosti s přesností 0,35 km/h. Změnu radiální rychlosti Slunce na úrovni 0,32 km/h indukuje planeta Země. Toto rozlišení umožní pomocí přístroje ESPRESSO objevovat planety podobné Zemi v obyvatelné zóně hvězd slunečního typu. Konsorcium ESPRESSO je vedeno členy týmu, který zaznamenal i tento objev.

Další informace
Výzkum byl prezentován v článku “An Earth mass planet orbiting Alpha Centauri B”, který vyšel 17. října 2012 v odborném časopise Nature.

tisková zpráva Evropské jižní observatoře 41/2012

Vědci hledají metodu pro odhalování zakázaných steroidů v mase

Na zakázané stimulátory růstu obsažené v mase se zaměří vědecký tým Agronomické fakulty MENDELU. Cílem …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close