Archiv článků: kvantová fyzika

Groverův algoritmus předvedli na kvantovém počítači, nikoliv hradlovém

Nový teoretický přístup k hardwaru pro kvantové počítače vychází z toho, že kvantový algoritmus by se mohl implementovat prostřednictvím přirozených kvantových interakcí působících v materiálu. Mohlo by to umožňovat rychlejší řešení řady úloh než kvantové počítače založené na hradlech (poznámka: dokonce tisková zpráva již v této souvislosti používá i spojení …

více »

Další omezení pro kvantové počítače: Neexistují absolutně přesné hodiny

Všechny kvantové počítače mají jedno společné: použijeme nějaký kvantový fyzikální systém a změníme jejich stav tím, že jej vystavíte působení velmi specifických sil po určitou dobu. To však znamená, že abychom se mohli spolehnout na správnost výsledku výpočetní operace, potřebujeme co nejpřesnější hodiny. Zde však narážíme na problém. Každé hodiny …

více »

Fonoritony: nově připravené kvazičástice kombinují světlo, zvuk a excitony

Fonoritony umožní převádět informaci mezi fotony a mikrovlnnými qubity v kvantových počítačích. Vědci z berlínského Paul-Drude-Institutu a argentinského Instituto Balseiro prokázali, že světlo lze míchat se zvukem v GHz frekvencích. Výsledkem jsou pak krajně exotické kvazičástice fonoritony (phonoritons), které v sobě kombinují vlastnosti fotonů, fononů a navíc ještě excitonů (páry …

více »

Levitující nanočástice: brněnští fyzici se přibližují kvantovým technologiím

Dosud se většina experimentů se silovými účinky světla dělala v kapalině, zde však zachycený objekt intenzivně interaguje s molekulami okolní kapaliny. Další technologický růst lidstva budou s vysokou pravděpodobností určovat kvantové technologie. Jeden z jejích směrů využívá unikátních vlastností vzájemně interagujících kvantových objektů, které však jsou maximálně izolované od okolního …

více »

Zmocněncem pro kvantové technologie bude Petr Kavalíř

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová společně zřídili novou funkci zmocněnce pro kvantové technologie a jmenovali jím Petra Kavalíře. V reakci na aktuální národní i globální výzvy v oblasti kvantových technologií se jedná o důležitý krok, který bude realizován bez jakéhokoli …

více »

Vědci z UP využívají neuronové sítě k luštění kvantového provázání

Nový postup díky zapojení umělých neuronových sítí umožňuje přímé vyčíslení provázání z neúplných měření. Fyzici na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) se zabývají problematikou kvantového provázání, které je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu a úspěchy v něm byly loni oceněny Nobelovou cenou za fyziku. Mezinárodní tým vedený vědci z katedry …

více »

Poprvé provedli nelineární měření, které je klíčem k superrychlému optickému kvantovému počítači

Na rozdíl od základních lineárních operací, které pouze sčítají a odečítají, nelze nelineární operace efektivně simulovat na klasických počítačích. Cestu k výrazně rychlejšímu zpracování dat v optických kvantových počítačích otevřel experiment mezinárodní skupiny vědců, kteří jako první na světě provedli v laboratorních podmínkách potřebné nelineární měření propagujícího se elektromagnetického pole. …

více »

Jak interpretovat kvantovou mechaniku?

Než se v následující kapitole dostanu k ideji, kterou pokládám za nejpřesvědčivější, totiž k relační perspektivě, shrnu zde alternativy, jež jsou nejvíce diskutovány. Obecně se jim začalo říkat „interpretace kvantové mechaniky“. V té či oné podobě všechny tyto „interpretace“ vyžadují, abychom přijali za své různé extrémní myšlenky: mnohonásobné vesmíry, neviditelné …

více »

Google vs. Microsoft: Kvantový počítač na bázi anyonů

Anyony představují třetí typ částic vedle fermionů a bosonů. Přesněji řečeno, jde o kvazičástice. Navíc anyony nejspíš v normálním 3D světě nemohou existovat, ale mohly by se vyskytovat ve 2 dimenzích. A anyony mají mít další podivnou vlastnost – když stejné částice dvakrát prohodíme (nebo stačí jednou, uvádí se jinde; …

více »

Nejhmotnější Schrödingerova kočka má 16 mikrogramů

Dosud největšími systémy připravenými v kvantové superpozici byly skupiny atomů a molekul (které pak mohou fungovat jako qubity, např.). Na švýcarském ETH nyní Yiwen Chu s kolegy dokázali sestavil mnohem větší systém, malý krystal nacházející se v superpozici dvou oscilačních stavů. V původním uspořádání rozhoduje o životě kočky rozpad radioaktivního …

více »

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close