Testy paměti pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova nemoc. V době svého objevení na počátku 20. století byla považována za nemoc velmi vzácnou, nyní jí jen v Evropě trpí více než 7 milionů lidí. V Česku s touto nevyléčitelnou nemocí bojuje na 130 tisíc pacientů. Včasná diagnóza je přitom klíčová pro to, aby bylo možné postup nemoci co nejvíce zpomalit. Téměř symbolicky, v období Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci, vychází pro odbornou veřejnost v Česku unikátní nová publikace obsahující vybrané testy a dotazníky pro vyšetřování paměti a dalších poznávacích funkcí, nálady a soběstačnosti. Cílem knihy je významně vylepšit diagnostiku Alzheimerovy nemoci v časných stádiích. Publikace se opírá o výzkumy realizované přímo v ČR a podobný počin zde dosud chyběl.

Včasná diagnóza – lepší prognóza
Alzheimerova nemoc (AN) je považována za tichou epidemii 21. století. Začíná
pozvolna a postupně progreduje. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá
paměť. Později má nemocný problémy s časovou a prostorovou orientací, řečí,
rozhodováním. Připojují se poruchy chování a někdy deprese. Postupně se ztrácí
soběstačnost. Alzheimerovu nemoc přitom nelze vyléčit, ale účinnými léky je možné
ovlivňovat průběh tak, že se zpomalí a déle je zachována soběstačnost. Vědci po
celém světě však intenzivně hledají klíč k tomu, jak nemoc funguje a jak její progresi
zastavit. Z tohoto důvodu v roce 2015 v moderním výzkumném Národním ústavu
duševního zdraví v Klecanech severně od Prahy vzniklo nové Oddělení kognitivních
poruch – AD Centrum (www.nudz.cz/adcentrum), které se právě na tuto tematiku
specializuje (Vědci z tohoto oddělení například jako první na světě zjistili u pacientů
s AN vyšší hladinu určitých protilátek (tzv. intratekálních anti-tau a anti-NFH), o čemž
referovala zdejší celostátní média. Tento nález by mohl být základem k budoucí lepší
diagnostice AN a případně přispět k novým směrům při hledání účinné léčby).
Právě vědci z tohoto oddělení ve spolupráci s FN Královské Vinohrady (FNKV)
a Univerzitou Karlovou 3. lékařské fakulty (UK 3. LF) v Praze nyní přicházejí
s výjimečnou publikací (Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady
a soběstačnosti, doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D., Edice
Aeskulap) určenou pro odbornou veřejnost. V ní jsou vybrány celosvětově používané
testy a dotazníky s údaji umožňující optimalizovanou diagnostiku Alzheimerovy
nemoci těmito metodami.
Autoři byli při přípravě publikace opravdu důslední: „Výjimečnost souboru vybraných
metod spočívá v tom, že k těmto testům a dotazníkům přidáváme výsledky, které
jsme získali testováním stovek českých zdravých dobrovolníků – seniorů (u některých
testů až přes 1 tis. vyšetřených), ale hlavně testováním námi pečlivě
diagnostikovaných pacientů s AN. A u nich jsme se zaměřili speciálně na ČASNÁ
stadia, kdy je rozpoznání nemoci nejobtížnější,“ vysvětluje doc. Aleš Bartoš
z Národního ústavu duševního zdraví, FNKV a UK 3. LF, jeden z autorů nové
publikace. Největším přínosem nové publikace, která je výstupem mnohaletého
výzkumu, je, že jasně stanoví hraniční hodnoty jednotlivých testů u zdravých jedinců
a pacientů s AN. Díky tomu mohou lékaři či další odborná veřejnost zachytit
Alzheimerovu nemoc u seniorů prakticky v zárodku.“

Prevence a aktivizace
V rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci 21. 9. 2015 po celém Česku
probíhá celá řada akcí. Například Oddělení kognitivních poruch – AD centrum
v Národním ústavu duševního zdraví pořádá 21. 9. od 9:00 do 18:00 h Den
otevřených dveří, kdy si odborná i laická veřejnost může prohlédnout celé oddělení
a získat informace o poskytovaných službách přímo od zaměstnanců. Můžete si zde
také telefonicky domluvit testy paměti (kontakt: 283 088 161), které jsou velmi
důležitou součástí prevence. Na podporu boje s Alzheimerovou nemocí se také koná
benefiční koncert kapely Mrakoplaš, a to 7. 10. od 20:00 v pražském hudebním klubu
Mlejn, kde se mezi hosty objeví například Roman Dragoun nebo Luboš Pospíšil.
Alzheimerova nemoc zasahuje prakticky do všech oblastí života klientů a jejich rodin.
Pacient brzy potřebuje celodenní péči. Proto byl v oddělení otevřen zcela nový denní
stacionář. Jedná se o denní péči pro seniory ohrožené demencí, nebo pro takové,
které již demencí trpí. U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci
připravil tento denní stacionář na celou středu 7. 10. možnost zažít program tamních
odborníků. Pro zájemce je volně přístupný zdarma po registraci předem. V týmu
stacionáře najdete sociální pracovníky, psychology, zdravotní sestru. Klientům nabízí
každodenní aktivizační program, sociální i psychologické poradenství. Aktivizační
program je veden odborně přímo psychology a sociálními pracovníky. Probíhá zde
trénink paměti, techniky založené na vzpomínkách z vlastní minulosti, relaxační
metody (např. autogenní trénink). Ergoterapeuti NUDZ pravidelně docházejí a vedou
pracovní terapii s klienty, důležité je též zapojení sociálních pracovníků a dalších
odborníků.

tisková zpráva Národního ústavu duševního zdraví

Kovová jizva na kanibalské hvězdě

Když hvězda podobná našemu Slunci dosáhne konce svého života, může pohltit okolní planety a planetky, …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close