Foto: © destina / Dollar Photo Club

Většina škol omezuje přístup k 3D tiskárnám

Společnost Y Soft dnes oznámila výsledky svého mezinárodního průzkumu, který se zaměřil na využívání 3D tiskáren v oblasti vzdělávání. V průzkumu odpovídali zástupci škol, které vlastní alespoň jednu 3D tiskárnu, na otázky týkající se využití této technologie ve výuce. Jedním z hlavních zjištění bylo, že drtivá většina škol (87 %) je nucena studentům nějakým způsobem omezovat přístup k 3D tiskárnám. Průzkum pro Y Soft realizovala v listopadu 2016 společnost Dimensional Research. (TZ)

Mezi důvody pro zapojení 3D tisku do výuky respondenti nejčastěji uváděli posílení motivace, důraz na kreativitu a možnost využívat 3D tisk v předmětech spadajících do vzdělávacího konceptu STEAM (přírodní vědy, technologie, technika, umělecká výchova a matematika). Zároveň ale výsledky průzkumu poukázaly na tři hlavní oblasti, v nichž současné 3D tiskárny neodpovídají specifickým potřebám škol (což vede k omezování přístupu k této technologii nebo jejímu nedostatečnému využívání):

Chybí možnost řídit a kontrolovat přístup k 3D tiskárně. Školy kvůli tomu umísťují 3D tiskárny do prostor mimo běžný dosah studentů, zpřístupňují je jen v určité hodiny, případně s nimi nelze pracovat bez přímé asistence učitele. To vede k nízkému využití této technologie.
Vzdělávací instituce nemají možnost řídit náklady spojené se spotřebou materiálu a časovým vytížením 3D tiskáren a alokovat je například na danou třídu, oddělení či je účetně strukturovat podle jiných hledisek. Zároveň školy, které využívají nějaký systém účtování klasického papírového tisku, nemají k dispozici žádný podobný pro 3D tisk.
Nedostatečně definované směrnice pro integraci 3D tisku do obsahu výuky v rámci jednotlivých předmětů.

„Učitelé využívají ve výuce 3D tisk především pro jeho pozitivní dopad na motivaci studentů zajímat se o probíranou látku,” uvedl Václav Muchna, CEO spoluzakladatel společnosti Y Soft. „Bez uceleného řešení, které by dokázalo odpovědět na požadavky spojené s řízením přístupu a nákladů a s integrací do kurikula, ale vyučující ani studenti nemají možnost využít potenciál této technologie naplno.”

„Připravit mladé lidi na profese, které dnes ještě ani neexistují – to je jeden z nejdůležitějších úkolů, kterým se dnešní vzdělávací instituce věnují. Již dnes hraje 3D tisk v technologickém vývoji významnou roli, a maximální zpřístupnění této technologie v rámci výuky tak může zásadně pomoci ke splnění tohoto úkolu,“ řekl Mark York, šéf Tablet Academy, dodavatele technologií pro vzdělávaní z Velké Británie. S ním se Y Soft v těchto dnech účastní v Londýně veletrhu BETT Show.

„Od škol slýcháme, že 3D tiskárny nakupují, ale často k nim omezují přístup. Důvodem jsou značně omezené možnosti řídit přístup a náklady spojené s využitím tiskáren,“ doplňuje Tim Greene, Research Director analytické společnosti IDC. „To jde proti samotné podstatě využívání 3D tisku ve vzdělávání, která spočívá v posílení motivace studentů. V konečném důsledku zařízení zůstane zcela nevyužito.“

Výsledky průzkumu podtrhují výstupy z nedávno dokončeného ročního projektu speciální učebny 3D technologií, který Y Soft realizoval s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku. Na základě tohoto projektu Y Soft doplnil svůj model stolní 3D tiskárny o funkce řízení tisku, nákladů a kontroly přístupu. Tak vzniklo řešení pro 3D tisk ve vzdělávání, YSoft be3D eDee. Jednoduchý příklad, jak účelně využít 3D tisk při výuce předmětů spadajících do konceptu STEAM, pak Y Soft ukázal na nedávném workshopu pořádaném pro zhruba 40 učitelů z českých průmyslových škol.

Průzkum rovněž pomohl identifikovat řadu pozitivních trendů, které stojí za pokračujícím růstem zájmu o 3D tisk v sektoru vzdělávacích institucí. Mimo jiné mezi ně patří:

Navzdory tom, že školy nemají k dispozici kompletní řešení, a tedy možnost garantovat návratnost investice (90 %), 77 % respondentů potvrdilo záměr navýšit, či dokonce zásadně navýšit stávající počet 3D tiskáren.
3D tisk má sice uplatnění především v předmětech STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika), ale 45 % respondentů uvedlo, že umožňují studentům využít 3D tisk i v jiných oborech.
Adaptace 3D tisku se týká především vysokoškolských institucí (55 %). Nicméně 23 % základních škol 3D tisk ve výuce již také využívá.

tisková zpráva společnosti Y Soft

Na opravu dlažby kostela na Zelené hoře použili unikátní geopolymerní technologii

Opravené dlaždice jsou nyní v barvě i struktuře velmi podobné originálu. Vědci z Ústavu struktury …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close