Pixabay License. Volné pro komerční užití

Výzkum a vývoj táhnou podniky

V roce 2022 meziročně vzrostly výdaje na výzkum a vývoj v Česku o téměř deset procent na 133,3 mld. Kč. Na nárůstu o více než deset miliard korun se podílely především podnikové zdroje. Na konci roku 2022 dosáhl počet pracovníků ve výzkumu a vývoji 123 tisíc osob, tj. o 15 tisíc více než před pěti lety.

V letech 2013 až 2022 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo v Česku celkem bilion korun, z toho v roce 2022 to bylo rekordních 133,3 mld. Kč. Meziročně výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 9,3 %, což v absolutním vyjádření představuje nárůst o 11,4 miliard. Jde o obdobný nárůst jako v letech 2017 a 2018, ale při výrazně vyšší inflaci. Ve stálých cenách výdaje na výzkum a vývoj zůstaly přibližně na úrovni roku předchozího.

„V roce 2022 se v Česku výdaje na výzkum a vývoj podílely na HDP 1,96 % oproti 2,0 % v roce předchozím. Stále tak nedosahujeme průměru Evropské unie pohybujícímu se v posledních letech okolo 2,3 % HDP a dále výrazně zaostáváme například za Německem a Rakouskem. Tam na výzkum a vývoj vynakládají od roku 2017 více než 3 % HDP,“ říká Martin Mana, ředitel Odboru statistik rozvoj společnosti ČSÚ.

Výdaje na výzkum a vývoj rostly především v podnicích. V minulém roce se zde investovalo do výzkumu a vývoje rekordních 85,6 mld. Kč. Celkem 91 % z této částky firmy financovaly z vlastních či jiných podnikových zdrojů, zbytek připadal na veřejné zdroje. Meziročně výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru vzrostly o 11,8 %, absolutně pak o 7,4 mld. Kč. Ve vysokoškolském a vládním sektoru se v tomto období navýšily o 5 %, což v absolutním vyjádření představovalo v každém z obou sektorů nárůst o cca jednu miliardu.

Na financování výzkumu a vývoje se veřejné domácí zdroje podílely z 30 %. Celkem bylo na tuto činnost z veřejných rozpočtů loni vynaloženo 40,4 mld. Kč, o jednu miliardu více než v roce předchozím. I když šlo o rekordní částku, tak v porovnání s výrazným navyšováním prostředků státu na tuto činnost v letech 2017 až 2019 tempo růstu výrazně zpomalilo.

„Z veřejných zahraničních zdrojů tvořených především prostředky EU bylo v roce 2022 čerpáno na výzkum a vývoj celkem 9,5 mld. korun. Jde o nejvyšší částku od roku 2015, kdy veřejná zahraniční podpora dosáhla dokonce 13,8 mld. korun. V letech 2012–2015 směřovaly nejvyšší částky podpory na výstavbu nových výzkumných center ve veřejném sektoru, naopak v posledních letech začaly unijních dotací na výzkum a vývoj více využívat podniky,“ upozorňuje Marek Štampach z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ve výzkumu a vývoji pracovalo v roce 2022 v Česku celkem 123 tisíc osob. V přepočtu na plné úvazky strávené výzkumně vývojovou činností se jednalo o 86,1 tisíc osob. Meziročně došlo k nárůstu pracovníků o necelá dvě procenta. Ženy tvoří ve výzkumu a vývoji dlouhodobě méně než 1/3 pracovníků, v podnikatelském sektoru je pak zastoupení žen dokonce nižší než 20 %.

tisková zpráva Českého statistického úřadu

Kvantový simulátor na superpočítači Karolina

IT4Innovations představuje novinku v oblasti kvantových výpočtů na superpočítačích Karolina a Barbora: kvantový simulátor CUDA …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close