(c) Graphicstock

3D tisk modelů srdce pro plánování operací

Snímky, které jsou předlohou k 3D tisku jsou vyřezány z CT snímků z počítačové tomografie reálné velikosti.

Specialisté z Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity začali využívat moderní metodu 3D tisku při plánování léčebných výkonů. „Existují určité specifické oblasti srdečních struktur, kdy potřebujeme detailní znalost 3D anatomie, ač máme výborné možnosti v oblasti CT vyšetření, i v rámci magnetické rezonance, tak úplně reálný pohled na konkrétní orgán nebo na srdeční strukturu nám to nedá,“ říká přednosta Interní kardiologické kliniky doc. MUDr. Petra Kala, Ph.D., FESC, FSCAI. 3D modely částí srdce a velkých cév nyní slouží k cílenému rozhodování o použitém přístupu a instrumentáriu například při katetrizačním uzávěru ouška levé síně či defektu mezisíňové přepážky, nebo při plánování metod arytmologických intervencí. „Plánování zákroku pomocí 3D modelu nám umožní, abychom v podstatě napoprvé zvolili správnou velikost okluderu, tedy toho zařízení, které v tom srdíčku už zůstává napořád,“ doplňuje k zákrokům na srdci Kala.

Přesná znalost anatomických a lokálních morfologických poměrů dokáže být v řadě situací benefitem pro pacienta i lékaře. Smyslem je ulehčit výkon, zkrátit jeho čas a snížit dávku rentgenového záření. Kromě terapeutického využití, vzniká na klinice galerie 3D modelů srdečních onemocnění a vývojových vad, které slouží pro cílené zobrazení konkrétních aspektů a pochopení vztahů, pro pregraduální výukové účely a samozřejmě pro výzkum, jenž má na klinice hluboké kořeny.

Od první diskuse o možnostech 3D tisku na Interní kardiologické klinice uplynula řada měsíců. Přes nelehké období pandemie Covid-19 byla navázána spolupráce s realizací 3D tisků s firmou Prusa Research – českým, světově uznávaných výrobcem 3D tiskáren, Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH), Klinikou radiologie a nukleární medicíny a Chirurgickou klinikou FN Brno. Spolu s partnery je v přípravách využití 3D tisku pro další aplikace z kardiologie, kardiochirurgie, angiologie a cévní chirurgie.

Realizaci 3D tisků se ujal tým biomedicínských inženýrů IKK. Diskusi nad reálnými modely srdečních a cévních struktur vedou doc. P. Kala s dr. D. Pospíšilem a doc. M. Kozákem, zástupcem přednosty pro školství na IKK. „Snímky, které jsou předlohou k 3D tisku jsou vyřezány z CT snímků z počítačové tomografie reálné velikosti. Modely jsou z fotocitlivé pryskyřice, která polymerizuje při UV záření. Oproti CT zobrazení jde až o několikanásobné zlepšení zobrazení,“ říká vedoucí biomedicínských inženýrů Ing. David Pospíšil, Ph.D.

IKK FN Brno nyní spolu s Nemocnicí Třinec-Podlesí, pracovní skupinou KardioTech České kardiologické společnosti a Prusa Research pořádá I. Kurz 3D tisku v kardiologii ve dnech 9. – 10. 9. 2021. Kurz se bude konat v prostorách Prusa LAB firmy Prusa Research v Praze.

tisková zpráva Fakultní nemocnice Brno

Mikrobiom pravděpodobně neovlivňuje mezidruhové křížení

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ …

One comment

  1. Martin Kovář

    Myslím, že i český výrobce 3D tiskáren Trilab ( https://trilab3d.com/ ) řešil tisk, který by mohl být nápomocen medicíně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close