Solkoll, Wikipedia, licence obrázku public domain
Solkoll, Wikipedia, licence obrázku public domain

Analýza izotopů proti pašerákům slonoviny

Měření stabilních izotopů ze vzorků sloních klů pomůže v boji proti nelegálnímu obchodu se slonovinou.

Metoda ledacos napoví o původu zabitého zvířete, jeho migračních trasách i stáří v době smrti. Lze ji aplikovat i na další často pašované produkty, jako např. nosorožčí rohy či vzácné tropické dřeviny.
Pro analýzu se v praxi nejčastěji používají izotopové analýzy uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, síry, případně i stroncia. Radioizotopy se za určitých podmínek rozpadají, emitují záření a přeměňují se. Výhodou stabilních izotopů je, že se nerozpadají. Disponují shodnými chemickými vlastnostmi, důležitý je ale rozdíl ve hmotnosti. Studium změn v izotopovém signálu dovoluje vědcům odhalovat přesnější informace o celé řadě procesů, které provází život organismů.
Stabilní izotopy tak mohou hrát důležitou roli v ochraně ohrožených druhů, například slonů. Výsledky zkoumání izotopového složení slonoviny napomáhají ke zjištění pravděpodobného zeměpisného původu konkrétního zvířete na základě toho, co jedinec jedl a pil. To může vést k vytipování regionů, v nichž dochází k pytláctví, a k nasměrování prostředků k boji proti pytlákům přímo na místě. Izotopy také skýtají informaci o stáří slonové kosti. Díky tomu lze posoudit, zda bylo zvíře zabito dříve, než byl v dané lokalitě zaveden zákaz obchodu.
Migraci konkrétních jedinců je možné popsat na základě změn jejich potravních zdrojů. „Vědecky podložené nástroje mohou monitorovacím programům poskytovat podporu a potvrzovat, že prohlášení o původu jsou pravdivá,“ dodává David Osborn, ředitel laboratoří pro výzkum životního prostředí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Problematika ilegálního obchodu se zvířaty byla předmětem letošního Světového dne životního prostředí. Tento den byl ustaven Valným shromážděním OSN v roce 1972 a každoročně připadá na 5. června. Letošní hostitelskou zemí byla Angola, která se jako jedna z mnoha afrických zemí potýká s ilegálním obchodem, především se slonovinou a s rohy nosorožců. Monitorování pytláctví dnes zahrnuje i podobně vyspělé vědecké metody z oblasti jádra.

tisková zpráva České nukleární společnosti

Kvantový simulátor na superpočítači Karolina

IT4Innovations představuje novinku v oblasti kvantových výpočtů na superpočítačích Karolina a Barbora: kvantový simulátor CUDA …

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close