Archeologický nález kostela na Vyšehradě

V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

V letošním roce pokračoval systematický výzkum Archeologického ústavu v Praze, který se již několik desetiletí věnuje pražskému Vyšehradu. Výzkum se tentokráte soustředil na východní sousedství baziliky sv. Vavřince v jižní části Vyšehradu. Prostor baziliky byl opakovaně zkoumán v minulých desetiletích. Pozornost archeologů se nyní upřela především k předchůdci baziliky, jehož pozůstatky byly poprvé zkoumány již ve 20. letech 20. století, ale jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace. Díky projektu obnovy areálu s bazilikou sv. Vavřince měli archeologové možnost provést v roce 2011 revizní výzkum, na jehož základě byl zpracován výzkumný projekt letošní kampaně. V letošním roce se potvrdila existence starší stavby, zachované jen v základech, která je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě. Stavba byla vystavěna na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na základě terénního výzkumu ji můžeme datovat do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století. Stavební předlohy mohou pocházet dokonce až z byzantského prostředí. Celkové vyhodnocení původní podoby stavební struktury je však otázkou navazujícího dlouhodobého zpracování dat z terénního výzkumu. Archeologický nález je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR Praha

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close