Foto: © bluebay2014 / Dollar Photo Club

Brněnský spin-off nabídne technologii pro 3D mikroskopii

Vědci z CEITEC VUT založili první spin-off firmu. Start-up NenoVision nabízí doplněk k elektronovému mikroskopu.

Vědci a doktorandi z CEITECu VUT založili první spin-off firmu. Pod názvem NenoVision bude nabízet doplněk k elektronovým mikroskopům, který s využitím principu mikroskopie atomárních sil rozšiřuje možnosti elektronového mikroskopu o 3D zobrazování s hloubkovou analýzou reliéfu měřeného vzorku. Spin-off firma NenoVision podepsala s VUT licenční smlouvu na využití vyvinutého know-how a je tak připravena jednat se světovými hráči na poli elektronové mikroskopie. CEITEC VUT tak kromě silné pozice v základním výzkumu potvrdil i schopnost komercializovat výsledky výzkumu a vývoje.

Na začátku byl výzkumný projekt a nadšení. Doktorští studenti prof. Tomáše Šikoly z výzkumné skupiny Příprava a charakterizace nanostruktur potřebovali zobrazit své nanovzorky ve 3D pohledu a na relativně velké ploše, zhruba centimetru čtverečním. K takovému úkolu již však pouze elektronový mikroskop nestačí a využívá se i tzv. mikroskope atomárních sil, který právě 3D zobrazování umožňuje velmi dobře. Dostupná zařízení jim z mnoha důvodů nevyhovovala nebo byla cenově nedostupná. Pokusili se tedy vyvinout nové, vlastní zařízení, které by nedostatky v současnosti dostupných zařízení překonalo a navíc se stalo i cenově dostupnějším. Nová metoda současně umožňuje i tzv. korelativní zobrazování, které bylo v této oblasti mikroskopie prakticky nemožné. Korelativní zobrazování umožňuje sloučit a analyzovat obrázky pořízené dvěma různými metodami a v současné době je jedním z trendů v oblasti moderních zobrazovacích technik.
Zdánlivě velmi jednoduché řešení složitého technického problému je výsledkem několikaleté práce vědců a studentů z CEITEC VUT, kteří se zabývají oblastí nanotechnologií. Do zpeněžitelné podoby následně produkt dovedli zakladatelé NenoVision.
„V principu se jedná o krabičku o velikosti přibližně 15x9x5 centimetrů, která se dvěma šrouby přimontuje na manipulátor elektronového mikroskopu a posílá do počítače data o povrchu vzorku tak, aby byl vidět povrch i v 3D rozměru. Pro řadu aplikací je to nezbytně nutné,“ popisuje velmi jednoduše svůj první produkt LiteScope Jan Neuman, jeden ze zakladatelů spin-off firmy NenoVision. „Trendem v oblasti mikroskopie je maximální využití získaných informací v rámci jednoho měření. A přesně tímto směrem se snažíme jít,“ dodává Neuman.
„Brno je centrem elektronové mikroskopie a Vysoké učení technické a následně CEITEC VUT je již historicky v nanotechnologiích velmi silným hráčem světového měřítka. Není tedy překvapením, že první spin-off se našim vědcům podařilo založit právě v oblasti zobrazování a analýzy povrchů,“ uvedl Markus Dettenhofer, ředitel CEITECu. „Věřím, že prodej licence bude výhodný pro obě strany a výsledky výzkumu a vývoje najdou své místo v průmyslovém sektoru,“ dodává Dettenhofer.
„Zařízení, které se díky NenoVision povedlo uvést na trh, umožní výrazně lépe využít možností elektronových mikroskopů. Poskytuje totiž trojrozměrné zobrazení zkoumaných nanovzorků. Použitá nová metoda umožňuje rovněž korelativní zobrazování, které bylo v této oblasti mikroskopie prakticky nemožné a které umí efektivně sloučit a analyzovat obrázky pořízené dvěma různými metodami. Při jednom měření v mikroskopu tak získáváme násobně větší objem informace. Lze říci, že tím umožníme výrazně lépe studovat a vyvíjet mikro a nano zařízení. Ta dnes nalezneme takřka v každé elektronice, telefonech či počítačích,“ vysvětluje praktický dopad zařízení Radimír Vrba, ředitel organizační jednotky CEITEC VUT.
Nově založená CEITEC VUT spin-off firma NenoVision sídlí v podnikatelském inkubátoru INMEC provozovaném Jihomoravským inovačním centrem, kde úspěšně prošla programem JIC ENTER. Díky inovaci, kterou do oblasti mikroskopie přináší, získali její zakladatelé jako vůbec první grant SME Instrument Brno. Město jím podporuje projekty, jejichž kvalitu potvrzují nezávislí hodnotitelé Evropské komise udělením hodnocení „Seal of Excellence“.

Tisková zpráva CEITEC – Středoevropský technologický institut

Umělá inteligence pomůže spolehlivěji odhalit zubní kazy

Na rozdíl od jiných medicínských oborů si zubní lékaři většinu rentgenových snímků zhotovují i interpretují …

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close