Foto: © bluebay2014 / Dollar Photo Club

Česko-britské superlasery nové generace získaly podporu EK

Evropská komise oficiálně oznámila, že se bude společně s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podílet na financování vzniku nového „Centra excelence“, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. Vědci centra HiLASE z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) a britského Science and Technology Facilities Council (STFC) budou společně pracovat na 5,5 letém projektu ve výši 1,2 miliardy Kč. Jedná se o historicky první výzvu „Widespread Teaming“ programu Horizon2020, která si klade za cíl pozdvihnout inovační potenciál členských států EU.
Pracoviště HiLASE, které se nachází v těsné blízkosti Prahy v obci Dolní Břežany, se v budoucnu přemění na evropské centrum excelence (CoE). HiLASE se věnuje vývoji pokročilých pevnolátkových laserových systémů vhodných pro aplikace v hi-tech průmyslu. Otevírá tak cestu novým průmyslovým technologiím pro úpravu materiálů využitelným např. při povrchovém vytvrzování, konstrukci polovodičových součástek či mikro/nanoobrábění.
Brian Bowsher, ředitel STFC uvedl: „Jsem nadšen, že byl tento projekt Evropskou komisí vybrán k financování. STFC nedávno dodalo HiLASE laserový systém v hodnotě 10 milionů liber. Financování nového centra excelence nám umožní, aby byl výzkum, kterému se HiLASE věnuje, plně využitelný průmyslem. Těšíme se na společnou práci, která bude příležitostí jak ještě více upevnit naše partnerství s českými kolegy.“
Pouze 10 evropských projektů ze 169 původně přihlášených prošlo úspěšně hodnocením druhé fáze výzvy. HiLASE CoE je jediným českým projektem, který bude finančně podpořen. Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy uvedla: „Velice mě těší, že se díky prostředkům, které byly vynaloženy z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, podařilo vybudovat tak špičkovou a moderní infrastrukturu, která je schopna získat vysoce prestižní evropský grant a nyní tak významně přispět k růstu mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky”.
Centrum HiLASE je součástí regionu STAR (Science and Technology Advanced Region). Význam společné strategie pro rozvoj regionu podtrhl ředitel Fyzikálního ústavu Jan Řídký: „Vedení Fyzikálního ústavu AV ČR i obou laserových center se od samého počátku úzce zapojuje do dění v regionu. Samotná iniciativa Teaming klade důraz právě na aktivní přístup ke klastrování (sdružování), které se na evropské úrovni osvědčilo jako účinný nástroj sbližování vědeckých a výzkumných institucí s průmyslovými podniky. Dlouhodobě se snažíme i o podporu vzdělávání a osvětu v rámci území STAR.“
Celkový rozpočet projektu činí 1.2 miliardy Kč (z toho 10 mil. EUR bude uhrazeno z programu H2020 a zbývající část při splnění podmínek z programu OP VVV). Peněžní prostředky budou použity na další vývoj superlaserů podle skutečných potřeb high-tech průmyslu a na přenos vyzkoušeného know-how STFC pro nastavení účinné spolupráce s firmami. Dlouhodobým cílem je výrazné posílení finanční nezávislosti centra na veřejných zdrojích. HiLASE CoE však nabídne také odpovídající uplatnění excelentním domácím i zahraničním vědeckým pracovníkům, čímž významně posílí intelektuální, znalostní a kulturní úroveň ČR.
John Collier, ředitel Central Laser Facility, řekl: Získání projektu “Widespread Teaming” je pro nás a naše kolegy z Hilase opravdu skvělá zpráva. Je to ocenění jednak naší úzké a úspěšné spolupráce, tak i současných a budoucích přínosů pokročilých laserových technologií, které jsme společně vyvinuli.
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR dodal:  “Cením si toho, že centrum HiLASE již nyní naplňuje nové moto Akademie věd – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Úspěch tohoto projektového záměru jasně ukazuje, že AV ČR umí rozvíjet jak základní badatelský, tak i kvalitní aplikovaný výzkum, a to  v souladu s potřebami společnosti, kde jsou výsledky výzkumu sdíleny s průmyslovou praxí.“

Poznámka:
Region STAR (Science and Technology Advanced Region) se rozvíjí na bázi klastrové spolupráce kolem laserových center HiLASE, ELI Beamlines a biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV na ose obcí Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Vestec. Jeho cílem je zajistit komplexní podporu rozvoje území a vytvořit prostředí, které stimuluje inovace a podnikání založené na znalostní ekonomice, výměnu know-how a technologií mezi svými členy, partnery, univerzitami a podniky.

tisková zpráva Fyzikálního ústavu AV ČR

Vědci se zaměří na nemoc motýlích křídel a další vzácná onemocnění

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity byl zahájen unikátní mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu, vývoji …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close