zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain
zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain

Firmy v ČR chtějí více investovat do výzkumu a vývoje

Více než 80 % společností v České republice plánuje vynaložit na výzkum a vývoj vyšší částku (45 %), nebo stejnou jako v předchozím roce (36 %). V horizontu dvou let by větší sumu investovaly v případě, kdyby mohly využít různé druhy finančních podpor (58 %), nebo pokud by měly k dispozici více kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (65 %). Takových odborníků je ale na tuzemském trhu stále málo. Vyplývá to ze studie Daňová a grantová podpora činnosti výzkumu a vývoje, kterou už počtvrté vydala společnost Deloitte.

Z průzkumu dále vyplynulo, že téměř 40 % společností v České republice považuje za největší starost nejistotu, která provází posuzování dotací nebo odpočtů při kontrole, což je o 5 % více jak loni. Více firem také řeší, jak správně vymezit činnosti výzkumu a vývoje.

„To, že společnosti trápí nejistota při kontrolách i vymezení výzkumných a vývojových činností o něco více než dříve, může souviset s vyšším počtem uplatněných daňových odpočtů během posledních let. Stejně tak se zahájením nového programovacího období pro roky 2014 až 2020 a nejasnostmi v prováděcích manuálech pro dotace,“ Luděk Hanáček, partner v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte, který má oblast podpory výzkumu a vývoje na starost. A doplňuje: „Více uplatněných odpočtů na výzkum a vývoj a větší množství udělených dotací totiž znamená také více kontrol ze strany finančních úřadů či jiných orgánů a tím tedy i vyšší pravděpodobnost následných sporných případů. V České republice dochází postupně také k medializaci některých sporných případů v oblasti daňového odpočtu, což negativně ovlivňuje názory společností, a tato daňová nejistota může ovlivnit i postoj zahraničních investorů.“

Státy výzkum a vývoj podporují přímo buď formou dotací, nebo nepřímo pomocí daňového odpočtu či daňových úlev. „Firmy v České republice efektivně kombinují všechny dostupné druhy podpor. V porovnání s formami podpory výzkumu a vývoje v regionu střední Evropy mají k dispozici jeden z nejvyšších počtů nástrojů,“ říká Luděk Hanáček. „Některé z nich, například dotace s podmíněnou návratností, které mají svůj význam při podpoře výzkumu, u nás ale chybí,“ dodává Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR.

Zlepšení pomůže užší spolupráce mezi soukromým sektorem a školstvím

Pokud v této oblasti něco chybí, tak je to větší spolupráce podnikatelského sektoru s akademickou sférou a podpora slaďování rodinného a pracovního života. „Spolupráce akademické sféry se soukromými firmami je přitom výhodná pro obě strany. Školy a výzkumné organizace mohou řešit zajímavé projekty z praxe a získat finanční prostředky navíc,“ vysvětluje Luděk Hanáček. V tomto by měl pomoci nový program Technologické agentury ČR s názvem ZÉTA, který je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků a rovných příležitostí k výzkumné práci nastupující generace výzkumnic a výzkumníků. „Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na podporu spolupráce akademické a aplikační sféry a na podporu rovných příležitostí v přístupu k výzkumné práci mužů a žen. Program by měl také nastavit takové podmínky pro uchazečky a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života na výzkumných pracovištích,” vysvětluje Petr Očko.

Jen v loňském roce spolupracovalo s akademickým sektorem více než 80 % oslovených společností, a to hlavně kvůli společnému výzkumu a vývoji (79 %). Na základě rozhodnutí vlády z roku 2014 firmy mohou zahrnout do daňového odpočtu i náklady na spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Zároveň byl zaveden také odpočet na podporu odborného vzdělávání.

tisková zpráva společnosti Deloitte

Vědci hledají metodu pro odhalování zakázaných steroidů v mase

Na zakázané stimulátory růstu obsažené v mase se zaměří vědecký tým Agronomické fakulty MENDELU. Cílem …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close