(c) Graphicstock

Globální analýza odhalila nejrozmanitější lesy planety i příčiny rozdílů v biodiverzitě lesních ekosystémů

Počet druhů stromů v místních ekosystémech je klíčovým měřítkem biologické rozmanitosti. Známé ekologické pravidlo říká, že počty druhů se směrem od pólů k rovníku zvětšují. Proč však tento trend není úplně univerzální a co všechno může ovlivňovat lokální biodiverzitu?
Vědecký časopis Nature Ecology and Evolution právě zveřejnil studii, která na základě analýzy bezkonkurenční databáze srovnala druhovou bohatost lesů prakticky celé planety a objasnila příčiny zodpovědné za rozdíly v diverzitě stromů na různých místech. Na studii publikované v nejprestižnějším ekologickém časopise se podíleli i vědci z Přírodovědecké fakulty UK, konkrétně výzkumná skupina katedry ekologie pod vedením Dr. Roberta Tropka a Dr. Štěpána Janečka.
Mezinárodní konsorcium 249 autorů z 50 zemí světa nasbíralo data o více než 55 milionech stromů na 1,3 milionu výzkumných ploch, které reprezentují 97 % lesních ekosystémů světa. Jak autoři studie upozorňují, shromáždění takového množství dat a následná analýza byla možná nejen díky spolupráci velkého počtu vědeckých kapacit z různých států a institucí, ale i díky účasti vědců z jinak přehlížených tropických oblastí. Z českých institucí se na výzkumu podílela Přírodovědecká fakulta UK, a to výzkumná skupina vedená Robertem Tropkem a Štěpánem Janečkem, dále pak Biologické centrum AV ČR, Botanický ústav AV ČR a několik dalších českých výzkumných institucí.
„Hlavním autorům studie chyběla data z obtížně dostupných hor střední Afriky, proto nás vyzvali, abychom se ke konsorciu připojili. Na Kamerunské hoře počítáme a měříme stromy při dlouhodobých výzkumech vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, a při studiu denních i nočních motýlů Kamerunské hory.“ prozradil Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty UK a z Biologického centra AV ČR.
Hlavním výsledkem studie je podrobný popis, jak směrem od subarktických oblastí k rovníku stoupá druhová diverzita stromů v lesích. Nejzajímavějším výsledkem je potom odhalení, že druhová diverzita stromů v tropických ekosystémech je mnohem vyšší, než předpokládaly předchozí modely.
Zatímco většina vědců, lesníků i dalších odborníků se domnívala, že druhová bohatost stromů závisí takřka výhradně na teplotě a srážkách, nová studie ukázala, že v tropických ekosystémech diverzitu stromů velmi významně ovlivňují i další faktory, a to zejména půdní podmínky, členitost terénu v tropickém prostředí a dlouhodobé působení člověka na ekosystémy. Kombinace právě těchto faktorů hraje klíčovou roli pro nečekaně vysokou rozmanitost stromů v tropických ekosystémech.
„Studie mimo jiné i přesně lokalizovala nejrozmanitější tropické lesy na Zemi. Druhově nejbohatšími se ukázaly být lesy v Amazonii s více než 200 druhy stromů na hektar. Nejrozmanitější lesy mírného pásma s až 50 druhy na hektar najdeme ve středním Chile. Naše středoevropské lesy jsou v porovnání s obdobnými zeměpisnými šířkami v jižní i severní Americe a v Asii poměrně druhově chudé,“ uvedl Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty UK. Takto rozsáhlá studie o lokální diverzitě lesů bude důležitá i pro jejich ochranu. Všechna data a statistické postupy jsou díky ní dostupné pro širokou odbornou veřejnost a budou využity pro ochranu lokálně i globálně cenných lesních porostů. Z velké části tropických lesů předtím takto podrobná data chyběla, případně nebyla nikde centrálně dostupná. Teď bude mnohem snazší stanovit priority v ochraně lesů a přikročit k jejich efektivní ochraně.
„Tropické lesy jsou z globálního hlediska velmi významnými ekosystémy, jejich současný úbytek je však bezprecedentně silný. To pozorujeme i při dlouhodobých výzkumných projektech v Kamerunu a dalších oblastech Afriky,“ poznamenal Robert Tropek.

Citace studie: Liang a kol. 2022. Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients. Nature Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-022-01831-x

tisková zpráva Přírodovědecké fakulty UK

Kvantový simulátor na superpočítači Karolina

IT4Innovations představuje novinku v oblasti kvantových výpočtů na superpočítačích Karolina a Barbora: kvantový simulátor CUDA …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close