Zdroj: NASA/Wikipedia, licence obrázku public domain
Zdroj: NASA/Wikipedia, licence obrázku public domain

Jak se začaly mapovat jeskyně ČR

První pokusy mapování jeskynních prostor se vynořují na konci středověku či v raném novověku. Měřičské vybavení do podzemí se v prvopočátcích vytvářelo pro účely zhotovování plánů hornických děl.
Tvorba map podzemních prostor rozhodně nebyla a není jednoduchou záležitostí, zvláště u komplikovaných systémů utvořených ve více patrech. Pro zobrazení jeskyní, kde převládají horizontální části je nejvhodnější půdorys doplněný o několik rozvinutých (idealizovaných) podélných profilů a řadu profilů příčných, které vystihují tvar chodeb a dómů.
Naopak u vertikálně vyvinutých, propasťovitých systémů je důležitější rozvinutý profil. Příčné řezy a půdorys jej doplňují. Základem pro tvorbu plánů jeskyní je síť měřičských bodů. Jejich vzájemná poloha se zjišťuje pomocí délkových záměr se známým úhlem sklonu a přesnou orientací.
Do této polygonální sítě se dokreslují kontury stěn, výšky chodeb a další charakteristické detaily. Ještě před několika málo desítkami let to byla práce pouze s pásmem či tzv. topofilem, kde se odmotávala nit z cívky napojené na mechanické počítadlo vzdálenosti. Sklon a orientace byly měřeny závěsným hornickým či geologickým kompasem. Precizní práce s podobnou technikou byla záležitostí našich badatelů od počátku 19. století – první opravdu přesnou mapu jeskyně v Českých zemích vytvořil roku 1807 knížecí inženýr Lichtenštejnů Antonín Lola. Předchozí ojedinělé plány jeskyní často vznikly na základě nepřesných odhadů směrů i vzdáleností. Od poloviny 19. století již vznikaly velmi přesné soubory plánů jeskyní. Výjimku tvoří jen první mapa Chýnovské jeskyně z roku 1863, kde jsou chybně zakresleny některé směry chodeb. Zato mapy jeskyní Moravského krasu, na nichž se podílelo několik badatelů kolem pracovní skupiny Jindřicha Wankla, byly přesné a krásně propracované.

Velmi rozsáhlé a souborné mapové dílo zahrnující řadu významných jeskyní na území Moravského krasu vzniklo v první polovině 20. století. Jejich autorem nebyl nikdo jiný než známý moravský krasový badatel profesor Karel Absolon. Mapy obsahují mnoho detailů; pukliny, komíny, závaly, údaje o průvanech, vodní situaci atd. Po dokumentačních Absolonových pracích se tvorba map stala samozřejmou součástí postupně se rodících speleologických skupin. Jejich členové do jeskyní pronikali nejen s kompasy a pásmy, ale později i s teodolity, nejprve optickými a pak laserovými.
Pokrok nelze zastavit, a tak v současné době pomáhá při mapování v jeskyních speciální moderní technika. Nelze říci, že by tvorba podzemních plánů Mapování na vypuštěné plavbě v Punkevních jeskyních byla jednoduchou záležitostí. Nicméně nynější přístrojové vybavení v kombinaci s příslušnými informačními technologiemi práci specialistů hodně usnadňuje.
Jediný laserový zaměřovač dokáže během jediného úkonu zaznamenat délku, sklon i orientaci jednotlivých záměr. Po přenosu údajů do počítače se pak v příslušném programu spočítá poloha bodů a vykreslí půdorys a jednotlivé podélné a příčné profily. V posledních letech se objevují také velmi názorné 3D mapy, které plně vystihují všechny části prostor z různých pohledů. Mapy jeskyní se tak stávají nejvěrnějším zobrazením skutečnosti a lze s nimi velmi účelně a snadno pracovat. O to více si však dnes můžeme považovat prací průkopníků jeskynního mapování, kteří kromě schopností pronikat i do nejhůře přístupných částí jeskyní dokázali v jeskyních mapovat a své údaje převést do často mimořádně krásné podoby.

Tento text je úryvkem z knihy
Petr Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách
Academia 2016
O knize na stránkách vydavatele

obalka_knihy

Jak buňkám docházejí zdravé mitochondrie

Jak stárneme, buňky jsou nuceny se stále víc spoléhat na defektní mitochondrie. Věci se však …

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close