Jak vylepšit protinádorové využití cisplatiny

Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a její Katedry anorganické chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů zaznamenali významný úspěch ve vývoji protinádorově účinných látek. Vyvinuli komplexní sloučeniny na bázi platiny, které jsou účinnější než dnes používaná chemoterapeutika a mají i menší negativní vedlejší účinky. Mnohaletý výzkum završilo udělení evropského patentu, jenž je prvním krokem k možnému využití těchto látek jako léčiv nádorových onemocnění.

Olomoučtí vědci zkoumali inovativní přístupy k vylepšení účinků cisplatiny – v současné době jednoho z nejpoužívanějších léčiv na bázi platiny. Jejich cílem bylo připravit nejen látky se značným protinádorovým účinkem, ale také látky vykazující nižší nežádoucí vedlejší účinky. „Systematickým týmovým výzkumem jsme zjistili, že uvedeného je možné dosáhnout záměnou dvou molekul amoniaku vázaných na atom platiny v cisplatině za dvě molekuly derivátu 7-azaindolu. Požadované cílené biologické vlastnosti jsme pak ověřili na buněčných (in vitro) i zvířecích modelech (in vivo) a na základě těchto zjištění jsme podali přihlášky národních i mezinárodních patentů,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Zdeněk Trávníček. Výsledky výzkumu byly rovněž zveřejněny v řadě publikací v renomovaných světových vědeckých časopisech.

Udělení evropského patentu umožňuje zahájit jednání s případnými zájemci o vývoji léčiva a jeho uvedení na trh, což by si samozřejmě vyžádalo nemalé investice. „Udělení evropského patentu je prestižní záležitostí, neboť žadatel musí splnit přísná pravidla na původnost i průmyslovou využitelnost,“ uvedl jeden z jeho spolupůvodců Pavel Štarha. Na výzkumu úzce spolupracovali také odborníci z katedry buněčné biologie a genetiky. „Za tímto účelem jsme před několika lety vybudovali společnou laboratoř pro in vitro testování širokého spektra biologických aktivit,“ uvedl vedoucí katedry a další spolupůvodce uděleného patentu Zdeněk Dvořák.

V uplynulých pěti letech činností skupiny profesora Trávníčka získala Univerzita Palackého již osm národních patentů a jeden evropský patent, které poskytují právní ochranu pro případné využití biologicky aktivních komplexních sloučenin jako léčiv závažných nemocí.

Nádorová onemocnění patří vzhledem ke své vysoké variabilitě a odolnosti vůči dnes užívaným léčivům a terapeutickým postupům mezi jedny z nejobtížněji léčitelných nemocí s vysokou úmrtností, vysokou mírou návratu nemoci i u zdánlivě vyléčených pacientů a s tím spojenými vysokými finančními náklady na léčbu. Navzdory velkému pokroku v léčebných strategiích vůči specifickým druhům nádorů dodnes neexistuje jednotný účinný postup či univerzální farmakologický prostředek k vyléčení jakéhokoli nádoru. I proto se upírají snahy mnohých výzkumníků v oblasti biomedicíny právě k nalezení inovativních přístupů a biologicky účinných látek, jež by svou účinností překonaly ty, které již dnes nedokáží zabezpečit pokrok v terapii nádorových onemocnění.

tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

Candáti na Lipně bojují o přežití

Šedesát umělých hnízd pro candáty instalují v těchto dnech jihočeští rybáři z Českého rybářského svazu …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close