Periodická tabulka prvků, autor: Cepheus, zdroj: Wikimedia Commons, licence obrázku public domain
Periodická tabulka prvků, autor: Cepheus, zdroj: Wikimedia Commons, licence obrázku public domain

Mohli bychom na Cínovci těžit lithium?

Lithium jako klíčový kov budoucnosti a energetický pilíř nové ekonomiky: světově významné zásoby v ČR.

V pondělí 17. října 2016 proběhl seminář s názvem Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích pořádaný Akademií věd České republiky ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Seminář týkající se potenciálu těžby lithia v České republice se uskutečnil v rámci cyklu seminářů Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v úvodu ocenil oboustranně prospěšnou spolupráci obou institucí. Dr. Richard Nouza z Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poukázal na nutnost efektivního využití domácích zdrojů: „Lithium je zajímavou potenciálně strategickou komoditou, které v poslední době i Evropská komise doporučuje věnovat maximální pozornost, díky bohatému využití v elektrotechnice“.

První příspěvek dr. Karla Breitera z Geologického ústavu AV ČR Geologie lithia a historický exkurs do jeho poznání a těžby se týkal aktuálního geologického výzkumu, který formuloval nový model vzniku ložiska Cínovec, a současných průzkumných aktivit soukromých firem na obou stranách státní hranice, jež by měly vyústit v novou otvírku a těžbu ložiska, jejímž hlavním produktem by bylo lithium.

Prof. Ladislav Kavan z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v přednášce Využití lithia v pokročilých technologiích ukládání energie: Li-baterie zmínil, že centrální motivací pro výzkum alternativních systémů není pouze hledání lepší baterie, ale spíše obava z omezených světových zásob lithia. Tento fakt podtrhuje význam možnosti těžby v ČR, protože v budoucnosti lze očekávat další rozvoj lithiových akumulátorů, včetně nových systémů velkých kapacit, které zvýší potenciál obnovitelných zdrojů, kvalitu rozvodných sítí a masový rozvoj elektromobility.

Zdroje lithia na území České republiky představil ve svém příspěvku dr. Jaromír Starý z České geologické služby. Evidované domácí zásoby i zdroje jsou podle něj značné a jsou soustředěné prakticky výhradně v oblasti Krušných hor (revíry Cínovec a Vernéřov u Aše) a Slavkovského lesa (revír Krásno – Horní Slavkov).

Po přestávce druhý blok přednášek zahájil předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ing. Ivan Pilný, který upozornil na potřebu vytvořit řetěz přidané hodnoty, s čímž souvisí uvážlivá strategie těžby lithia, hledání rozsahu těžby úměrného k životnímu prostředí a nalézání vyšší efektivity ve využívání energií.

Doc. Jitka Jandová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se ve své přednášce na semináři věnovala metodám získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě cínovo-wolframových rud na Cínovci. První metodu představuje magnetická separace, kterou je připraven cinvalditový koncentrát. Pro jeho zpracování se poté používá sádrová a vápencová metoda. Základem obou metod je vysokoteplotní transformace těžkorozpustného cinvalditu na vodorozpustnou sloučeninu za přítomnosti vhodného činidla.

Poslední přednáška s názvem Lithium jako energetický pilíř nové ekonomiky: světově významné zásoby v České republice se zaměřila na lithium jako klíčový kov budoucnosti. Dr. Pavel Reichl ze společnosti Geomet uvedl, že v České republice se nacházejí světově významné zásoby lithia. Dle současných odhadů se v podzemí na území ČR nachází přes pět milionů tun LCE a podle předběžné rebilance zásob, podpořené vrtným průzkumem a technologickými zkouškami, představuje Cínovec největší ložisko lithia v Evropě. Podle dr. Reichla je silnou stránkou Cínovce jeho postavení v srdci Evropy. Těžba by v tomto případě podle něj měla minimální dopad na životní prostředí a zároveň je zde velká podpora ze strany místních úřadů a samosprávy. Mezi slabými stránkami identifikoval dr. Reichl vysoké náklady na těžbu lithia, nízký obsah kovů v hornině a nedostatek politické podpory na státní úrovni. „Přesto ložisko Cínovec může být klíčovým dodavatelem lithia a dalších kritických kovů pro významné producenty a koncerny nejen z České republiky,“ uvedl dr. Reichl.

oznámení Tiskového odboru AV ČR

Umělá inteligence pomůže spolehlivěji odhalit zubní kazy

Na rozdíl od jiných medicínských oborů si zubní lékaři většinu rentgenových snímků zhotovují i interpretují …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close