nanotechnologie - atomová struktura, autor: Erwinrossen, licence obrázku public domain
nanotechnologie - atomová struktura, autor: Erwinrossen, licence obrázku public domain

Nanočástice připravované vakuovým vymrazováním

Centrum podpory inovací VŠB – Technické univerzity Ostrava má pod sebou mnoho projektů, jako jsou například Podnikatelský inkubátor, či Oddělení Ochrany duševního vlastnictví (ODV). Právě oddělení ODV se zaměřuje na podporu vědeckých a akademických pracovníků. Pořádá pro ně vzdělávací akce a zároveň poskytuje podporu původcům inovací (převážně při ohlášení vynálezů), a také napomáhá s vyřízením administrativy ve věci následné patentové ochrany.

Samotný přihlašovací proces se vyznačuje vysokou náročností, právě proto je od roku 2005 zřízeno na univerzitě toto samostatné oddělení, napomáhající zajištění ochrany duševního vlastnictví. Konzultantky tohoto oddělení poskytují autorům inovací významnou podporu. Co se týče posledních úspěchů VŠB-TUO v oblasti ochrany duševního vlastnictví, na českém poli se jedná o řadu vynálezů týkající se sypkých hmot, či vytvoření filtru pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod.

Mezi nejnovější se pak řadí způsob přípravy vláknitých a lamelárních mikrostruktur a nanostruktur, řízeným vakuovým vymrazováním kapalinové disperze nanočástic, jehož původcem je doc. Dvorský z Centra nanotechnologií VŠB-TUO. Mezinárodní patentová přihláška PCT (Patent Cooperation Treaty) byla u toho patentu postoupena k řízení v mnoha zemích, konkrétně v Číně, Japonsku, USA, Rusku a v EU. Ve všech těchto jmenovaných zemích byl patent již udělen, a v rámci EU momentálně probíhá závěrečné řízení.

Patentovaná technologie „Způsob přípravy vláknitých a lamelárních mikrostruktur a nanostruktur řízeným vakuovým vymrazováním kapalinové disperze nanočástic“ je založena na procesu mrazové sublimace. Technologie je založena na řízeném odpařování molekul vody z velmi rychle zamrazené směsi vody s vhodnou koncentrací pevných nanočástic. Speciálním nastavením této koncentrace, teploty a nízkého tlaku nad sublimačním povrchem ledu je dosahováno vzájemné vazby mezi nanočásticemi tak, že se spojují do plošných struktur (lamel) podobně jako žabí vajíčka na hladině rybníka.

Tyto struktury se pak mohou dále „balit“ do vyšších celků, podobných cukrové vatě. Nanočástice v těchto strukturách se vzájemně příliš nepřekrývají a materiály připravené touto technologií se vyznačují velkými povrchy řádově stovek m2 na jeden gram. Uvedené vlastnosti poskytují značný aplikační potenciál, a to především v oblasti životního prostředí a ochrany osob. Toxické a znečišťující látky jsou sorpcí vázány na povrch materiálu, kde se mohou fotokatalyticky rozkládat na neškodné komponenty.

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava je v současné době PCT přihlášek evidováno 9, ochranných známek 46 a průmyslových vzorů 88. Co se týče poplatků v této oblasti, je jich zde několik typů. Základní poplatek u mezinárodní přihlášky PCT je 1219 Euro. Další poplatek za mezinárodní patentový průzkum v rámci Světové organizace průmyslového vlastnictví je 1930 Euro. Celkem se tedy může částka za PCT (včetně služeb patentových zástupců) vyšplhat na čtvrt milionu Kč. Tyto poplatky musí být uhrazeny z pracovišť autorů inovací, nebo z jejich výzkumných projektů.

Současné portfolio VŠB-TUO v oblasti duševního vlastnictví 427 dokumentů (264 platných, o dalších ještě nebylo rozhodnuto, nebo zanikly) a 14 přihlášek je s evropským značením. Dále se řeší přihlášky PCT, které umožní chránit výsledky vědy a výzkumu v Evropě i mimo ni. Tento typ přihlášky se užívá, má-li přihlašovatel zájem o ochranu svého řešení, zejména mimo Evropu, a to nejméně ve 3 zemích. USA, Čína, Japonsko či Korea jsou země, pro které je tento typ přihlášek používán nejčastěji.

tisková zpráva VŠB – Technické univerzity Ostrava

Astrofotografie měsíce: IC 2087

Souhvězdí Býka je plné zajímavých astronomických objektů. Tedy fakticky ne toto souhvězdí, ale oblast vesmíru, …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close