(c) Graphicstock

Nové strategie proti HIV/AIDS: LASER ART a otázka transplantace kmenových buněk

Asi 1 % světové populace je nositelem genetické mutace Δ32 genu, kódujícího CCR5 protein. Homozygoti jsou přirozeně rezistentní vůči HIV.

Léčba pacienta s infekcí HIV zásadně mění trajektorii původně jednoznačně smrtelné nemoci, která je léčbou transformována do typicky chronické choroby, vyvíjející se několik desítek let. Léčebné režimy zachraňují miliony infikovaných na celém světě a díky nim každoročně dochází k významnému poklesu celkového počtu zemřelých. V roce 2000 zemřelo v důsledku nemoci HIV/AIDS 1,5 milionu infikovaných, v roce 2021 to bylo 650 000 nemocných a počet se každým rokem snižuje.

Podle dat Světové zdravotnické organizace nedochází ani k signifikantnímu nárůstu počtu lidí žijících s HIV, protože účinná léčba nemoci HIV antiretrovirotiky (ART) a virová suprese, které je díky léčivům dosaženo, je současně také bariérou přenosu infekce na jiného jedince. Zatímco v roce 2000 bylo zaznamenáno 2,8 milionů nově infikovaných, v roce 2021 to bylo 1,5 milionů jedinců a také v tomto případě se počty stále snižují.

Zkratka HIV znamená Human Immunodeficiency Virus, jde o lidský virus imunitní nedostatečnosti, který primárně napadá CD4 lymfocyty, které jsou stěžejní pro správnou imunologickou funkci lidského těla. Pokud člověk s infekcí HIV není léčen a neužívá léky, počet CD4 lymfocytů se postupně snižuje a výkonnost imunitního systému slábne, až nakonec dojde k jejímu úplnému vyčerpání. Nejrozvinutější stadium infekce HIV je označováno jako AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome, syndrom získaného imunodeficitu). V této finální fázi onemocnění imunitní systém již není schopný bránit lidský organizmus před různými infekcemi a nádory a infikovaný člověk umírá. U včas a správně léčeného člověka by takové stadium vůbec nemělo nastat.

Podle dat Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS byla infekce HIV od 1.1.1986 do 30. 11. 2022 diagnostikována u 4 347 občanů ČR. Ve stadiu AIDS bylo 822 pacientů a dosud zemřelo v důsledku AIDS 369 pacientů. Podle ECDC v ekonomicky vyspělých zemích, kam patří i ČR, více než 40 % nově diagnostikovaných pacientů s infekcí HIV je v posledních letech diagnostikováno v pozdním stadiu onemocnění, v rozvinuté fázi AIDS. Jsou to spíše starší pacienti nad 50 let muži i ženy, kteří byli infikováni heterosexuálním stykem. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině podle dat Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS kumulativně od března do listopadu 2022 včetně bylo evidováno 562 uprchlíků žijících s HIV z Ukrajiny. Naprostá většina z těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a důvodem návštěvy HIV centra bylo zajištění kontinuity léčby HIV infekce.

Rychlý nástup celosvětové pandemie infekce HIV na přelomu 80. a 90. let minulého století způsobil, že se toto onemocnění stalo jednou z nejstudovanějších infekčních nemocí v historii medicíny a tomu odpovídal také rychlý vývoj účinných antiretrovirotik, který je s tempem vývoje většiny jiných léčiv nesrovnatelný. Antiretrovirovou léčbou je možné dosáhnout konstantní mnohaleté virové suprese. Tato léčebná strategie významně prodloužila a zkvalitnila život lidí žijících s HIV, zachránila a stále zachraňuje milióny infikovaných na celém světě.

LASER ART představuje aktuálně nejmodernější formu modifikace léčiv, která mají významně lepší penetraci do infikovaných buněk v heterogenních tkáňových rezervoárech. „Do infikované buňky se dostane více než 80 % látky, která je postupně uvolňována a metabolizována na nativní aktivní látku. V klinické praxi jde o dvojkombinaci cabotegravir (CAB) a rilpivirin (RPV). CAB má velmi silný supresivní efekt na HIV a vysokou genetickou bariéru ke vzniku rezistence. Duální kombinace CAB/RPV reprezentuje kompletní léčebný antiretrovirový režim pro již léčené dospělé pacienty s infekcí HIV, kteří dosáhli trvalé virové suprese po dobu 3-6 měsíců, mají výbornou adherenci k léčbě, v minulosti u nich nikdy nedošlo k selhání léčby a nebyla zjištěna žádná rezistence ke CAB ani RPV. Kombinace není schválena pro ženy těhotné nebo ženy, které plánují těhotenství. Rovněž není schválena pro pacienty, kteří jsou současně infikováni virem hepatitidy B, protože ani jedno léčivo není současně aktivní proti HIV a viru hepatitidy B. Léčivé přípravky jsou aplikovány do hýžďového svalu v intervalu 1x za 4-8 týdnů,“ popisuje novou formu léčby lékařka HIV centra Kliniky infekčních chorob FN Brno doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. a doplňuje, že tento lék bude od února 2023 k dispozici v ČR.

Zejména v médiích je často diskutovaným tématem otázka transplantace kmenových buněk jako metoda léčby infekce HIV. To ukázal případ „berlínského a londýnského pacienta“ s infekcí HIV, kteří byli léčeni pro akutní hematoonkologické onemocnění. Těmto pacientům byly transplantovány kmenové buňky od dárce homozygotního pro mutaci chemokinového receptoru CCR5-Δ32. CCR5 protein je nezbytný pro vstup viru do hostitelské buňky. „Asi 1 % světové populace je nositelem genetické mutace Δ32 genu, kódujícího CCR5 protein. Homozygoti jsou přirozeně rezistentní vůči HIV, u heterozygotů je významně pomalejší progrese nemoci. Po transplantaci kmenových buněk u příjemců homozygotních buněk došlo k vymizení HIV v periferní krvi a eliminaci potřeby další léčby antiretrovirotiky. Tento poznatek ukázal, že receptor CCR5 je perspektivní cíl pro další výzkum nových možností v léčbě. Současně byl však také učiněn jednoznačný závěr, že transplantace kostní dřeně jako metoda léčby HIV je absolutně nepřijatelná pro extrémní riziko život ohrožujících komplikací, mimořádné ekonomické náklady a vysoký počet pacientů s infekcí HIV,“ popisuje Snopková.

Nové efektivní koncepce léčby musí být vysoce bezpečné a široce dostupné s nízkou ekonomickou náročností, tak, aby mohly být akceptovatelné pro miliony infikovaných na celém světě. Vzhledem k tomu, že pacienti léčení ART mají v dnešní době vysokou kvalitu života a téměř normální délku života a vedlejší účinky novějších kombinací antiretrovirotik jsou významně menší, nově vyvíjené léčebné modality musí překonat již relativně vysoký standard současné léčby onemocnění HIV.

tisková zpráva Fakultní nemocnice Brno

Jak chránit kaštany před klíněnkou

Tmavé skvrny na listech, jejich předčasné opadávání a celkové oslabení stromů. Tak jírovce v Českých …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close