(c) Graphicstock

O evoluci mořských korýšů pistolníků

Hovorovým výrazom pištoľové krevety sa označuje skupina ráčikov s pozoruhodným telesným prispôsobením. Tieto morské kôrovce majú jedno veľké klepeto, ktoré je akousi sonickou zbraňou: korisť dokáže zabiť zvukom. Aj keď bola zo strany výskumníkov pištoľovým krevetám v minulosti venovaná veľká pozornosť, ich fosílne príbuzenstvo bolo donedávna prakticky neznáme, a tak sme nevedeli, kedy sa vlastne pištoľovým krevetám ich špecializované klepeto vyvinulo. V tomto ohľade nová štúdia medzinárodného tímu vedcov vedeného Mgr. Matúšom Hyžným, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, publikovaná minulý týždeň v prestížnom časopise Scientific Reports, vypĺňa medzeru v doterajšom chápaní evolúcie pištoľových kreviet. Pomocou invazívnych aj neinvazívnych analytických metód sa podarilo určiť prvé nespochybniteľné fosílie týchto pozoruhodných tvorov. Najstarší záznam pištoľových kreviet pochádza z 28 miliónov rokov starých hornín a tento údaj vedci považujú za minimálny vek celej skupiny.

Pištoľové krevety (Malacostraca: Decapoda: Alpheidae) sú rôznorodou skupinou morských kôrovcov žijúcich pri dne. Vďaka výnimočným morfologickým prispôsobeniam a pozoruhodnej rozmanitosti často slúžia ako modelová skupina pri štúdiu evolúcie komplexných orgánov, ekológie a správania morských organizmov. Najlepšie tieto krevety charakterizuje tzv. pištoľové klepeto. „Klepetá pištoľových kreviet vykazujú jedinečnú kombináciu morfologických znakov, ktorú nenájdeme u žiadnej inej skupiny kôrovcov,“ vysvetľuje Dr. Matúš Hyžný z Univerzity Komenského v Bratislave. Tento výnimočný orgán je doslova multifunkčným nástrojom používaným na rôzne úkony vrátane agresívneho, varovného či obranného správania. Krevety ním dokážu medzi sebou komunikovať, ale aj ochromiť či dokonca zabiť korisť. „Strieľanie“ sprevádza krátky záblesk svetla a mimoriadne hlasný praskavý zvuk (až 200 dB), ktorý vzniká pri kolapse tzv. kavitačnej bubliny. Spoľahlivý fosílny materiál, ktorý by umožnil štúdium evolúcie tohto špecializovaného klepeta, však dosiaľ chýbal. Hlavnou otázkou medzinárodného výskumného tímu preto bolo, kedy sa toto klepeto vyvinulo.

Jediné časti tela kreviet s dostatočnou šancou prečkať milióny rokov v podobe fosílií sú silno kalcifikované konce klepeta. „Chudobný fosílny záznam pištoľových kreviet je priamy dôsledok nízkeho fosilizačného potenciálu malých ráčikov a ťažkostí pri ich určovaní v prípade ich zachovania,“ upresňuje Dr. Hyžný. Bez nespochybniteľného určenia však nemožno presne datovať evolučný pôvod klepeta pištoľových kreviet. Najnovšia štúdia dokazuje, že dobre kalcifikované končeky klepiet nie sú zriedkavé, ale práve naopak. Ukázalo sa, že množstvo zvyškov, v minulosti pokladaných za súčasť tela sépií alebo krabov, v skutočnosti predstavuje predmetné konce klepiet pištoľových kreviet, ktorých morfológia zodpovedá dnes žijúcim zástupcom. „Naša štúdia využila najmodernejšie metódy, ktorými sme drobné fosílie preskúmali po morfologickej aj chemickej stránke. Objavili sme výrazné odlišnosti v mikroštruktúre koncov klepiet v porovnaní so zvyškom klepeta pištoľových kreviet. Tento rozdiel je možné pozorovať aj v chemickom zložení jednotlivých častí klepeta, čo vysvetľuje prednostné zachovávanie končekov klepiet,“ ozrejmil Dr. Alexander Ziegler z Univerzity v Bonne. Na základe publikovaných výsledkov tak tím demonštroval najstarší fosílny doklad pištoľových kreviet z hornín starých asi 28 miliónov rokov. Ide tak o nový údaj o minimálnom veku celej skupiny.

V rámci študovaných fosílií vedci navyše rozoznali niekoľko odlišných morfotypov. Táto variabilita poukazuje na prítomnosť zvyškov patriacich viac ako iba jednému druhu. „S istotou môžeme povedať, že veľká časť morfologickej rozmanitosti klepiet, ktorú u pištoľových kreviet pozorujeme dnes, sa vyvinula už asi pred 20 až 30 miliónmi rokov,“ uzavrel Dr. Andreas Kroh z Prírodovedeckého múzea vo Viedni.

Publikácia:

Hyžný M, Kroh A, Ziegler A, Anker A, Košťák M, Schlögl J, Culka A, Jagt JWM, Fraaije RHB, Harzhauser M, van Bakel BWM, Ruman A (2017) Comprehensive analysis and reinterpretation of Cenozoic mesofossils reveals ancient origin of the snapping claw of alpheid shrimps. Scientific Reports 7: 4076, DOI:10.1038/s41598-017-02603-5

tisková zpráva Univerzity Komenského v Bratislave

PH: česky snad krab (kreveta?) pistolník?

Na opravu dlažby kostela na Zelené hoře použili unikátní geopolymerní technologii

Opravené dlaždice jsou nyní v barvě i struktuře velmi podobné originálu. Vědci z Ústavu struktury …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close