(c) Graphicstock

Podivnost: Voda jako směs dvou kapalin?

Vědci ze Stockholmské univerzity tvrdí, že kapalná voda je směs dvou kapalin o různé struktuře a hustotě. Netypické vlastnosti vody (závislost hustoty na teplotě) může být důsledkem přechodů mezi oběma modifikacemi.
Zní to celé dost divně. Autoři článku v Proceedings of the National Academy of Science se odvolávají na analýzu vody pomocí rentgenového záření (vlastní analýzy byly provedeny v Argonne National Laboratory u Chicaga a v laboratoři DESY v Hamburku). Konkrétně má jít o sledování vody při nízké teplotě, kdy kapalina pomalu přechází do pevné fáze. Tehdy prý jde skutečně odlišit různé formy kapaliny.
Tuhého ledu existuje velké množství variant, a to i když pomineme literární Led č. 9 z knihy Kolíbka Kurta Vonneguta. Nejčastěji se setkáváme s krystalickým ledem, ovšem už na úrovni celé sluneční soustavy jsou zřejmě běžnější dvě formy ledu amorfního. Když led rozpouštíme, můžeme dostat prý i dvě různé formy kapalné vody, které se od sebe liší hustotou a viskozitou, obě fáze se mohou přeměňovat jedna na druhou.

Zdroj: Phys.org

Poznámky:
– Vlastnosti vody samozřejmě souvisejí i s existencí života. Netypické vlastnosti vody (třeba se srovnání s těžší a strukturně podobnou molekulou sirovodíku vyšší teploty tání a varu) se tradičně vysvětlují hlavně existencí vodíkových můstků.
– Ono je zajímavé už to, jak jedna kapalina (jedna molekula) může být kapalná více způsoby, když se nejedná o krystal s nějakou vnitřní strukturou/různými modifikacemi?
– Celé to po pravdě řečeno působí poněkud zmateně. Poněkud těžko se vyznat např. i v tom, proč by se jedna kapalná voda už nepřeměnila na stabilnější modifikaci. Voda na Zemi přece nevzniká neustále znovu táním ledu (navíc amorfní modifikace). Respektive chce se říct, že třeba změny hustoty vody v závislosti na teplotě jsou výsledkem změn podílu mezi oběma fázemi? (Na druhé straně při teplotě x má voda vždy hustotu y, nikdo zatím nepřipravil dvě formy vody, které by třeba za pokojové teploty měly různé hustoty.)

Kvantové počítače a problém šachových dam

Oblíbený problém pro testování efektivity různých algoritmů představují pozice na velkých šachovnicích; jedná se totiž …

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close