(c) Graphicstock

Podíl výdajů na výzkum ze státního rozpočtu klesá

V roce 2021 podpořil stát ze svého rozpočtu výzkum a vývoj částkou 38 miliard korun, což představovalo 2,0 % z celkových výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s předchozím rokem zůstaly tyto výdaje téměř totožné, jejich podíl na státním rozpočtu i hrubém domácím produktu se však snížil.

Meziročně vzrostla podpora výzkumu a vývoje (dále jen VaV) ze státního rozpočtu o 0,2 mld. Kč na 38,3 mld. Kč v roce 2021. Jde o nejnižší meziroční nárůst od roku 2010, zejména při srovnání s roky 2017 až 2020, kdy státní rozpočtové výdaje na VaV rostly v průměru o 2,5 mld. Kč ročně. „Podíl výzkumu a vývoje na celkových výdajích státního rozpočtu v Česku klesá již čtvrtým rokem, a to z nejvyšší hodnoty 2,4 % v roce 2017 na 2,0 % v roce minulém,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejdůležitějším poskytovatelem veřejné podpory bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, z jehož rozpočtu v minulém roce směřovalo do výzkumu rovných 15 mld. Kč. Tyto prostředky směřovaly především do vysokoškolského výzkumu. V roce 2021 získaly vysoké školy na VaV ze státního rozpočtu celkem 16,7 mld. Kč, shodně jako v roce 2020. Výzkum prováděný na pracovištích Akademie věd ČR byl v minulém roce podpořen 12,2 mld. Kč. Financování VaV v soukromých podnicích ze státního rozpočtu dosáhlo výše 3,8 mld. Kč, nemocnice získaly od státu 1,3 mld. Kč a na podporu mezinárodní spolupráce v této oblasti bylo uvolněno 1,2 mld. Kč.

Více než polovina výdajů státu na VaV dlouhodobě směřuje do všeobecného rozvoje znalostí. Jedná se především o podporu základního výzkumu v jednotlivých vědních oborech prováděného na vysokých školách a pracovištích Akademie věd ČR. „V minulém roce bylo na všeobecný rozvoj znalostí vynaloženo celkem 22 miliard, přičemž téměř 60 % z těchto prostředků, tedy 12,6 miliardy korun, směřovalo do výzkumu v oblasti přírodních věd. Necelé 3 miliardy byly určeny na výzkum a vývoj v technických vědách a zhruba po 2 miliardách na vědy humanitní, sociální a lékařské. Přibližně půl miliardy pak připadlo zemědělským vědám,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V oblasti specifických cílů stát v minulém roce uvolnil nejvíce finančních prostředků na podporu VaV v oblasti průmyslové výroby a technologie. Šlo celkem o 4,6 mld. Kč a více než polovinu z této částky (2,5 mld. Kč) získaly soukromé domácí podniky. Na specifický výzkum v oblasti zdraví byly alokovány prostředky ve výši 2,5 mld. Kč. Na výzkum v oblasti energií vynaložil stát 1,5 mld. Kč, což byla 4 % ze státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj. Na oblast životního prostředí byla uvolněna zhruba 2 %, což přestavovalo méně než 900 mil. Kč. Do obranného výzkumu směřovala v roce 2021 finanční podpora ve výši 123 mil. Kč.

V roce 2021 dosáhly v zemích EU státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj celkem 109 mld. eur. Více než jedna třetina z této částky připadla na Německo. Česko bylo výší podílu státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj na HDP (0,63 %) pod úrovní průměru EU, který dosáhl 0,75 %. Premianty byly Německo (1,1 %) a Dánsko (0,97 %).

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close