(c) Graphicstock

Přípravek SO-C101 na bázi interleukinu 15 (IL-15) vykazuje u myší silný protinádorový účinek

SOTIO a Cytune Pharma, společnosti ze skupiny PPF, představily nová preklinická data prokazující léčebný potenciál přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 u různých typů nádorů. Data byla prezentována v rámci výročního setkání Americké asociace pro výzkum rakoviny AACR Annual Meeting 2020.
„SO-C101 je v imunoonkologii velmi nadějnou terapeutickou látkou vzhledem ke své schopnosti výrazně aktivovat NK buňky a CD8+ T lymfocyty, tedy dva nejdůležitější buněčné typy imunitního systému zprostředkovávající protinádorovou odpověď. Preklinická data prokazují schopnost SO-C101 zpomalovat a bránit růstu nádorů u různých myších modelů,“ říká Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO. „Plánujeme do konce roku dokončit část naší klinické studie fáze 1/1b hodnotící bezpečnost a správné dávkování přípravku SO-C101 u pokročilých nádorů. Letos v létě zahájíme druhou část klinické studie hodnotící jeho fungování v kombinaci s přípravkem pembrolizumab.“
Hlavní závěry výzkumu:
• SO-C101 snižuje v závislosti na NK a CD8+ T buňkách rychlost růstu nádoru u myšího modelu nádorového onemocnění plic.
• SO-C101 navozuje proliferaci buněk protinádorové imunitní odpovědi a zvyšuje jejich počet v nádoru, lymfatických uzlinách a slezině, přičemž aktivuje geny zodpovědné za cytotoxicitu
NK a CD8+ T buněk u myšího modelu.
• SO-C101 snižuje rychlost růstu nádoru u již vyvinutých nádorů v myším modelu nádorového onemocnění prostaty a zvyšuje počet NK a CD8+ T buněk, nikoliv však regulačních T-lymfocytů.
• SO-C101 v kombinaci s blokací PD-1 zabraňuje rozvoji nádorů u myší a indukuje paměťovou imunitu, která vede ke zpomalení růstu nádorů při opakované expozici nádorovému onemocnění
• Zprostředkovaná protinádorová odpověď přípravku SO-C101 v kombinaci s blokací PD-1 je u myší závislá zejména na NK a CD8+ T buňkách.
Přípravek SO-C101 je v současné době zkoumán v rámci multicentrické, otevřené studie fáze 1/1b (NCT04234113), hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 jako monoterapie
a v kombinaci s pembrolizumabem, u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.
Prezentace z kongresu je k dispozici na internetových stránkách společnosti SOTIO.
Společnost Cytune Pharma je zodpovědná za klinický vývoj přípravku SO-C101, SOTIO je sponzorem klinické studie fáze I.

tisková zpráva společnosti Sotio

Nouzový mikrozdroj elektrické energie pomůže v krizových situacích

Malé zařízení připojené k autobaterii dokáže vytvořit celou škálu běžně využívaných stejnosměrných i střídavých napětí. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close