Revizní výzkum raně středověkého kostela v Libici nad Cidlinou

V průběhu srpna letošního roku proběhl pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. revizní archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výzkum se zaměřil na pozůstatky kostela objevené v roce 1949 Rudolfem Turkem, archeologem Národního muzea. Cílem výzkumu bylo ověřit a doplnit poznatky získané před 62 lety o stavební podobě kostela, způsobu jeho založení a osídlení, které mu předcházelo.

V roce 1949 zahájil Rudolf Turek, archeolog Národního muzea v Praze, dlouhodobý archeologický výzkum na akropoli raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou unikáním objevem kostela datovaného do poloviny 10. století. Neobvyklá stavební podoba jednolodní stavby s příčnou lodí vedla autora výzkumu k předpokladu, že její původ je třeba hledat v Sasku v prostředí otonského císařského dvora. Za stavitele pak považoval rod Slavníkovců, kteří v té době Libici ovládali.

Sonda položená v severní části transeptu kostela měla ověřit výsledky předchozího výzkumu a především získat informace, které dokumentace v roce 1949 nezachytila. Jedním z velkých překvapení současné revize byl rozsah dochovaného zdiva kostela, jehož výška oproti předchozím zjištěním dosahuje více než 70 cm. V další části sondy se podařilo získat cenné poznatky o způsobu založení stavby a dalších detailech její konstrukce. Odebrané vzorky malt přinesou při dalším laboratorním výzkumu důležité informace o použitých stavebních technologiích.

Revizní archeologický výzkum byl proveden v rámci evropského projektu „Cradles of European Culture“ uděleném v programu Culture 2007-2013. Projektu se účastní instituce z osmi evropských zemí a jeho cílem je přiblížit společné kořeny evropské kultury a formování evropských identit. Krom Pražského hradu a Libice se projekt postupně zaměří i na další významné lokality spojené se vznikem prvních raně středověkých státních útvarů na našem území.

tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR

Vědci a lékaři zahájili unikátní studii černého kašle

Státní zdravotní ústav eviduje od začátku letošního roku přes 13 000 případů černého kašle, což …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close