V pražských Letňanech objeven hrob bylanské kultury

V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné z 8.-7. stol. př. n. l.

V prvním z hrobů o rozměrech 5 x 3 m se čtyřmi kůlovými jamami v rozích byl pohřben jedinec na voze. Z vozu se zachovaly pozůstatky čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, řetězy a ozdobné bronzové prvky řemení koňského postroje. Hrob byl vybaven sadou 21 keramických nádob různých velikostí – od miniaturních pohárků přes malované mísy a talíře, až po větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobu. Části těl skotu, vepře a ovce nebo kozy byly pravděpodobně původně navlečeny na dlouhých železných rožních a byl k nim přiložen železný sekáč.

Druhý jedinec byl pohřben v hrobové jámě podobných rozměrů, avšak bez nosných kůlů v rozích. Oproti předchozímu nálezu neležely kosterní pozůstatky na voze, v hrobové jámě však bylo uloženo bronzem zdobené jho a součásti koňského postroje, podobně jako v předchozím případě. Při pravém boku pohřbené osoby stála sada malovaných nebo tuhovaných nádob a za nimi byly uloženy části kosterních pozůstatků z mladého skotu a menšího bravu. Součástí pohřební výbavy byl také železný hrot kopí a bronzové náramky.

K osobním šperkům obou příslušníků vládnoucí vrstvy náležely jeden jantarový a tři bronzové kroužky. Výdřeva hrobek i dřevěný vůz se zachovaly jen místy, zejména v blízkosti kovových předmětů. Obě hrobové komory byly pravděpodobně původně překryty mohylovým násypem.

Letňany jsou v současnosti druhou lokalitou s nálezem kostrového pohřbu na voze v Praze (po nálezu v Praze-Bubenči z r. 1907) a třetí lokalitou se dvěma pohřby vládnoucí vrstvy v sídelním prostoru bylanské kultury (8.–7. stol. př. n. l.; starší doba železná) v Čechách.

tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR

Kde se třese Mars? Nová studie poukazuje na jižní okraj oblasti Tharsis

Americká mise InSight prokázala, že Mars je stále seismicky aktivní. Oblast Tharsis, největší sopečně-tektonická část …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close