(c) Graphicstock

Vysokoškoláci z let krize mají dnes lepší platy

Období hospodářských depresí, z nichž jedno prožíváme mj. i v současnosti, mohou mít i pozitivní vliv. Vědecká studie, na které se podílela i Alena Bičáková z Národního institutu SYRI a CERGE-EI, prokázala, že lidé, kteří nastoupí v době hospodářské recese na vysokou školu, mají vyšší výdělky než ti, kteří začínají studium v příznivějších podmínkách. Mají zřejmě jiné hodnoty a preference, což jim na trhu práce pomáhá.

„Výsledky naší studie potvrzují, že ekonomické šoky zažité během rané dospělosti mohou vést k trvalým změnám v hodnotách a preferencích, což může jednotlivce přimět k důležitým změnám postojů, například při hledání zaměstnání. Tohoto faktu bychom měli využít například tím, že se rozšíří kapacita vysokých škol v době recese, kdy je poptávka po studiu vyšší,“ uvedla Alena Bičáková, která patří do výzkumné skupiny SYRI se zaměřením na Trh práce.

Odborníci analyzovali absolventy z téměř čtyř desítek amerických vysokých škol. Studie jasně prokázala pozitivní vztah mezi lokálními ekonomickými podmínkami v době zápisu na vysokou školu a budoucími ročními příjmy, zejména u žen.

„Zatímco u mužů a žen dochází k podobnému nárůstu hodinových mezd, u žen jsme zaznamenali větší nárůst ročních výdělků také v důsledku zvýšení počtu odpracovaných týdnů za rok a počtu odpracovaných hodin za týden. U žen navíc pozorujeme vyšší pravděpodobnost zapojení na trhu práce,“ dodala Bičáková.

Vědci ve studii vypočetli, že o 1 p. b. vyšší míra nezaměstnanosti v době nástupu na vysokou školu vede k růstu ročních reálných výdělků o přibližně 0,35 % u žen a přibližně 0,21 % u mužů, což u žen s průměrným příjmem odpovídá 180 dolarům za rok a u mužů 172 dolarům za rok.

Tento pozitivní vztah mezi mírou nezaměstnanosti a budoucími příjmy nemůžeme vysvětlit například tím, že z ročníků vystavených nepříznivým ekonomickým podmínkám na vysokou školu nastupuje a úspěšně ji absolvuje pouze vybraná skupina nadprůměrných studentů, ani tím, že pouze vybraná skupina těchto absolventů, tedy ta s nadprůměrnými příjmy, pracuje. „Nelze jej také vysvětlit změnou volby vysokoškolského oboru nebo změnou v rozhodnutí, zda pokračovat postgraduálním vzděláváním. Nadprůměrný příjem absolventů z těchto ročníků není způsoben ani potenciálně lepšími ekonomickými podmínkami v době nástupu na pracovní trh. Téměř třetinu nadprůměrných příjmů těchto absolventů lze však vysvětlit tím, že si po studiu hledají zaměstnání v lokalitách s vyššími příjmy a tam se stěhují. Výsledky jasně odpovídají změně chování, která podněcuje jedince, kteří na začátku studia zažívají špatné ekonomické časy, aby vyvinuli větší úsilí k získání lépe placeného zaměstnání,“ dodala Bičáková ze SYRI a CERGE-EI.

tisková zpráva Národního institutu SYRI

Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků

Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close