Vznik Kavkazu umožnil i evoluci nových druhů jepic

Nová publikace v časopise Molecular Phylogenetics and Evolution přináší vůbec první vhled do evoluce vodního hmyzu na Kavkaze.

Horské oblasti představují unikátní ekosystémy, kde často nalézáme endemické druhy, nevyskytující se nikde jinde na světě. Pohoří Kavkaz přitom patří k těm vůbec biologicky nejrozmanitějším pohořím v celosvětovém měřítku. O některých druhově bohatých skupinách organismů toho však z této oblasti víme jen velmi málo, což je i případ vodního hmyzu.

Výzkumu diverzity jedné jeho skupiny, konkrétně kavkazských jepic (Ephemeroptera), se intenzivně věnujeme již od roku 2009. Od té doby jsme podnikli několik expedic do této oblasti a podařilo se nám najít a popsat více než 15 nových druhů. V současnosti si klademe otázky, týkající se vzniku a rozšíření unikátní diverzity této skupiny na Kavkaze.

S pomocí analýzy DNA se nám podařilo prokázat, že vznik tamních unikátních druhů úzce souvisí se vznikem kavkazského pohoří jako takového. Koncem třetihor zde vznikala horská pásma, která představovala překážky pro šíření druhů, zároveň však nabízela řadu nových prostředí, což jsou podmínky teoreticky vhodné pro vznik druhů nových. A právě do tohoto období se nám skutečně podařilo datovat vznik nových vývojových linií jepic.

Nejvíce druhů z námi studované skupiny můžeme dnes najít na takzvaném Velkém Kavkaze, nejvyšší části kavkazských hor, která v době svého vzniku tvořila izolovaný ostrov v dnes již zaniklém moři. Podařilo se nám prokázat, že část tamních druhů v těchto místech i vznikla, zatímco několik dalších se sem dostalo později z přilehlých horských oblastí.

Hrivniak Ľ., Sroka P., Bojková J., Godunko R. J., Soldán T., Staniczek A. (2020) The impact of Miocene orogeny for the diversification of Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae). Molecular Phylogenetics and Evolution: Published online 27 January 2020. DOI: 10.1016/j.ympev.2020.106735

tisková zpráva Biologického centra AV ČR

Vědci hledají metodu pro odhalování zakázaných steroidů v mase

Na zakázané stimulátory růstu obsažené v mase se zaměří vědecký tým Agronomické fakulty MENDELU. Cílem …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close