Viry, zdroj: Pixabay. Pixabay License. Volné pro komerční užití

Závažnost Covid-19 lze odhadnout z výtěru nosohltanu

Při běžně prováděném výtěru z nosohltanu lze předpovědět závažnost aktuálně probíhajícího infekčního onemocnění.

Nově vznikající univerzitní společnost GeneSpector Innovations, s.r.o., podala patentovou přihlášku na novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. Tato metoda byla vyvinuta týmem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci covid-19. V rámci ověřování se ukázalo, že je metoda použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění.

Univerzita Karlova a její dceřiná společnost Charles University Innovations Prague (CUIP) spojily znovu síly a přicházejí s převratným výsledkem svého výzkumu. Vědci z 1. LF UK našli nový přístup k diagnostice onemocnění covid-19. Jejich cílem je pojmout diagnostiku z medicínského úhlu pohledu, nikoliv pouze jako vyhodnocování z pohledu epidemiologického. Nyní představují zcela převratnou diagnostickou metodu umožňující při běžně prováděném výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost aktuálně probíhajícího infekčního onemocnění. Závažným klinickým projevem infekčních onemocnění (tedy i nemoci covid-19) je rozvoj systémového selhání organismu. Dochází postupně k nekontrolovatelné tvorbě prozánětlivých proteinů, abnormální reakci imunitního systému, které vedou k poškození plic, poškození jater a selhání ledvin. Včasné rozpoznání tohoto stavu je proto pro lékaře velmi důležité. Přístup vědců je založen na stanovení množství specifického biomarkeru akutní fáze zánětu ve vzorku získaném výtěrem z nosohltanu současně s detekcí SARS-CoV-2. „Na základě boje s pandemií onemocnění covid-19 podpořila Univerzita Karlova vznik GeneSpector Innovations, s.r.o. Tato společnost představuje již hotovou diagnostickou metodu, která je připravena pro vstup na trh,“ vysvětluje Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, ředitel CUIP. Technologie dokáže při rutinním PCR testování vzorků z nosohltanu vyhodnotit, jaký bude mít pacient průběh onemocnění covid-19. Jinými slovy, ze vzorku odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení se může zjistit nejenom to, jestli je, nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný průběh nemoci covid-19. Tato informace je zcela klíčová. Pokud se náchylnost k těžkému průběhu ukáže před propuknutím samotného onemocnění, může lékař velmi efektivně nasadit cílenou léčbu, která dokáže eliminovat fatální následky daného případu. Na této metodě je revoluční zejména její univerzálnost. I přes to, že u pacienta není prokázán koronavirus, mohou být v těle pacienta nastartované procesy pro boj s nemocí. A právě na základě tohoto screeningu je dále doporučena detailnější lékařská prohlídka, protože pacient pravděpodobně prochází nějakou nezjištěnou infekcí, na kterou je potřeba medicínsky reagovat.

Univerzita Karlova společně s GeneSpector Innovations, s.r.o., v současné pandemické situaci hledali nejefektivnější cestu v boji s pandemií. Jako klíčový se ukázal následující přístup – při použití nové technologie PCR odběru a jeho vyhodnocení lze získat včasnou a velmi cennou informaci o vývoji a průběhu onemocnění a případné eliminaci těžkých stavů. Tímto způsobem je možné efektivně zredukovat počty pacientů na JIP a ochránit tak zdravotní systém před dalším kolapsem. Tento přístup odborníci vnímají jako možnou cestu z pandemie.

Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, říká: „Univerzita Karlova na spolupráci s GeneSpector Innovations, s.r.o., ukazuje, že zcela zásadně plní svoji roli v základním výzkumu a zároveň zprostředkovává unikátní přenos základního výzkumu do praxe. Technologie je připravena v rámci komercializačního procesu pro uvedení na trh. Společnost GeneSpector Innovations, s.r.o., je připravena na samostatnou výrobu v režimu Research-Use-Only. Avšak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití a pokrytí potřeb medicínské diagnostiky, a tím se zvýšila efektivita současných léčebných přístupů, hledá GeneSpector Innovations, s.r.o., silného partnera, který mu dokáže pomoci s výrobou a distribucí samotných diagnostických souprav a přenesení poznatků do běžné praxe.“

Univerzální indikátor průběhu infekčního onemocnění

Technologie, kterou GeneSpecotor Innovations, s.r.o., předkládá, je založena na detekci tělu vlastního indikátoru, jehož míra dokáže předpovědět, jak bude jakékoliv infekční onemocnění probíhat. Protože došlo během pandemie covidu-19 k rozmachu rutinního používání PCR analýzy, metodu je nyní možné bez problému použít jak v malých, tak ve velkých zdravotnických zařízeních. Pokud bude ve vzorku pacienta nalezen indikátor v hojné míře, znamená to, že prochází infekčním onemocněním a je pravděpodobné, že průběh onemocnění bude těžký, nebo že bude pacient dokonce vyžadovat hospitalizaci. Jak pro laboratoře, tak pro samotné pacienty se nic nemění. Cena testu a jeho vyhodnocení zůstává obdobná. Tato metoda je klíčová zejména pro ohroženou skupinu obyvatel, u které se často objevují komplikace spojené s běžnými onemocněními, které mohou skončit fatálně, pokud se včas nezasáhne. Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., upozorňuje: „Onemocnění covid-19 nám ukázalo, jak je složité ohroženou skupinu obyvatel identifikovat. Časté případy mladých zdravých lidí, kteří však čelili těžkému průběhu covidu-19, v posledních vlnách značně přibylo. Cesta nové diagnózy se tedy jeví jako efektivní a rychlá a může pomoct právě u případů, u kterých bychom složitý průběh neočekávali.“

Výzkum Univerzity Karlovy zmírňuje dopady pandemie

GeneSpector Innovations, s.r.o., je v pořadí pátý univerzitní spin-off Univerzity Karlovy, který byl založen prostřednictvím CUIP, s.r.o. Na vzniku se podílejí CUIP, s.r.o., SPADIA LAB, a.s., ZKV Career, s.r.o. Jednatelem společnosti bude Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M. GeneSpector Innovations, s.r.o., není první univerzitní spin-off společnost, jejíž činnost pomáhá snížit dopady pandemie covidu-19. Například díky převratné technologii testování na virus SARS-CoV-2 se podařilo při pandemické vlně pětkrát navýšit kapacity laboratoří, a vyhnout se tak jejich přetížení. V současné chvíli je 25 % provedených PCR testů na českém trhu založených na technologii spin-off společnosti Univerzity Karlovy. Část zisku se vrací na univerzitní půdu nebo do projektů, které mají společenský dopad. Nedávno byl například věnován milion korun Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy, přičemž peníze šly na výzvu pro studentské nápady na řešení pandemické situace.

tisková zpráva 1. LF UK

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close