Kredit: FN Brno

V ČR poprvé zprovozněn 3D systém zobrazování celého těla s nízkou dávkou rentgenového záření

Rentgenové vyšetření používají lékaři od konce 19. století, kdy byly rentgenové paprsky objeveny. Nyní jsou díky možnostem inovativního systému EOS® schopné poskytnout celotělové 2D a 3D snímky pacientů ve stoje i v sedě, navíc při velmi nízké dávce záření. Metoda je ideální pro diagnostiku, léčbu a sledování u dospělých i dětských pacientů s ortopedickými a osteoartikulárními patologiemi, které se týkají páteře, kyčlí nebo kolen.

Systém EOS nabízí o 50 % až 85 % nižší dávku záření než tradiční rentgenové systémy a o 95% nižší dávku než základní počítačová tomografie (CT), což je v souladu se zásadou ALARA (As Low As Reasonably Achievable) pro minimalizaci expozice pacienta rentgenovému záření. Snížení dávky záření je zvláště přínosné pro děti vyžadující časté rentgenování. Jsou to zejména děti s deformitami páteře, například skoliózou. Funkce Micro Dose dále snižuje expozici záření a nabízí frontální a laterální snímky celé páteře u dětí v dávce, která odpovídá pouze týdennímu přírodnímu záření. „Systém EOS představuje skutečný průlom v zobrazování kostí, především pak v ortopedickém zobrazování, protože nabízí vysokou kvalitu obrazu při nízké dávce. Snímky skeletu, zátěžové snímky a 3D modely zlepšují úroveň porozumění stavu pacienta, takže můžeme poskytovat lepší péči. Jsme velmi rádi, že můžeme tuto bezpečnou a inovativní technologii přinést našim pacientům s důrazem na maximální radiační ochranu. Zvláště pro dětské pacienty znamená obrovský posun v diagnostice a léčbě deformit páteře. Klíčové pak je, že při vyšetření při vyšší kvalitě dostane pacient až 7x menší dávkou záření oproti standardním RTG přístrojům,“ říká zastupující přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D. MBA.

Skolióza je trojdimenzionální deformitou páteře, která negativně ovlivňuje i funkci vnitřních orgánů hrudníku a břicha. Vyšetření běžnými rentgenovými snímky dává pouze jednorozměrný pohled na deformitu. Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) nebo výpočetní tomografií (CT) je časově náročné i finančně nákladné a v případě CT navíc i značně radiačně zatěžující. Dalším problémem je potřeba opakovaných vyšetření u rostoucí páteře v minimálně půlročních intervalech. Takto dochází k opakovanému ozařování dítěte se všemi negativními zdravotními důsledky.

Nová metoda EOS poskytuje trojdimenzionální obraz páteře s reálným pohledem na jednotlivé složky deformity. Komplexní analýza deformity páteře, poskytnutá EOS vyšetřením, umožňuje dokonalé předoperační vyšetření s možností efektivního plánování trojdimenzionální korekce deformity a sledování pooperačního výsledku i průběhu léčby. EOS vyšetření také poskytuje celotělové zobrazení s možností sledování globálních změn skeletu.

FN Brno je prvním zdravotnickým zařízením, které tento moderní přístroj instalovalo a využívá v klinické diagnostické praxi od poloviny roku 2021. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno je vedoucím pracovištěm v ČR v oblasti řešení deformit páteře se 45 letou zkušeností. „S novým využitím EOS se Ortopedická klinika zařazuje mezi plnohodnotně vybavená odborná světová centra řešící problematiku dětských deformit páteře. Ročně se na Ortopedické klinice operuje v průměru 130 dětských deformit páteře,“ popisuje přednosta Ortopedické kliniky FN Brno prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Souhrn výhod:

Princip zobrazení s nízkou dávkou záření vychází z práce francouzského fyzika Georgese Charpaka, za kterou obdržel v roce 1992 Nobelovu cenu.

Dávka záření při vyšetření dětských pacientů odpovídá týdenní dávce přírodního záření a je nižší než při zaoceánském letu dopravním letadlem.

Žádný jiný zobrazovací systém nedokáže pořídit současně dva snímky dané lokality v měřítku 1:1 bez zkreslení, bez nutnosti opakovaného snímkování a softwarovému spojování jednotlivých snímků. A to vše při 10x menší dávce záření oproti konvenčním digitálním zařízením.

Naprosto nový pohled na diagnostiku onemocnění skeletu s maximální přesností odpovídající skutečnému stavu.

Výrazně lepší diagnostika onemocnění umožňuje kvalitnější léčbu a sledování stavu pacienta po operaci, a to vše za dodržení maximální radiační ochrany pacienta.

tisková zpráva Fakultní nemocnice Brno

Na opravu dlažby kostela na Zelené hoře použili unikátní geopolymerní technologii

Opravené dlaždice jsou nyní v barvě i struktuře velmi podobné originálu. Vědci z Ústavu struktury …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close