Credit: Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

3D modely srdcí zvyšují úspěšnost operací

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI), konkrétně její vědci Dr. Ondřej Fišer, Ing. Tomáš Pokorný a doc. David Vrba z výzkumného týmu Bioelektromagnetizmu, spolupracují s lékaři z Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Karlovarské krajské nemocnice na zvýšení úspěšnosti a bezpečnosti katetrizačního uzávěru ouška levé srdeční síně.
Tento typ zákroku je indikován pacientům trpících fibrilací síní se zvýšeným rizikem vzniku trombu, u kterých selhává antikoagulační léčba vzhledem k vysokému riziku vnitřního krvácení. Tito pacienti jsou výrazně ohroženi cévní mozkovou příhodou, neboť k možnému vzniku trombu nejčastěji dochází právě v oušku levé srdeční síně, odkud skrze levou komoru míří tromb nejčastěji přímo do mozku. Uzavřením ouška levé srdeční síně dojde k zamezení vzniku trombu a tím i ke snížení rizika vzniku cévní mozkové příhody.
„Před samotným zákrokem je na FBMI připraven fyzický model srdce pacienta, což znamená, že nejprve vytvoříme počítačovou předlohu modelu srdce z pacientských CT snímků a následně vyrobíme model pomocí 3D tisku,“ dodává doc. David Vrba z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Simulace zákroku slouží lékařům z Kardiologické kliniky FNKV k nalezení ideálního místa pro punkci mezisíňové přepážky, což je jedním z klíčových momentů dané procedury, který může zásadně ovlivnit její další průběh. Dr. Ondřej Fišer doplňuje: „Díky možnosti „in vitro“ simulace dochází k individualizaci průběhu výkonu s ohledem na anatomické poměry srdce daného pacienta, což je důležité nejen pro efektivitu, ale i bezpečnost zákroku.“
Nově navázaná spolupráce týmu Bioelektromagnetizmu z katedry biomedicínské techniky FBMI s Kardiologickou klinikou FNKV a Karlovarskou krajskou nemocnicí tak pomáhá optimalizovat výkon uzávěru LAA u pacientů se síňovou fibrilací.

tisková zpráva Českého vysokého učení technického v Praze

Mikrobiom pravděpodobně neovlivňuje mezidruhové křížení

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close