(c) Graphicstock

3D tisk z kovů se v českých firmách prosazuje jen pomalu

EY: 3D tisk zvyšuje konkurenceschopnost. V ČR je stále populárnější v automobilovém a leteckém průmyslu.

České výrobní společnosti vnímají 3D tisk jako významný faktor přispívající ke konkurenceschopnosti. Snížení výrobních nákladů (49 % respondentů), rychlost zajištění nízkoobrátkových položek (46 %) nebo přizpůsobení výrobků zákaznickým potřebám (38 %) – to vše nejčastěji skloňovali jako hlavní přínos implementace 3D tisku respondenti nového průzkumu „3D tisk v českém výrobním prostředí“, kteří 3D tisk již využívají nebo plánují využívat. Průzkum provedla poradenská společnost EY ve spolupráci s Centrem digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické mezi 71 významnými českými výrobními společnostmi.

České výrobní společnosti se na zavádění technologie 3D tisku výrazně orientují, a to i v globálním srovnání. Aktivně využívá technologii 3D tisku nebo ji v příštích pěti letech plánuje využívat až 56 % respondentů průzkumu. V globálním průzkumu společnosti EY, kterého se zúčastnilo 900 společností, je tento poměr nižší (36 %).

„České firmy mají o využití moderních technologií včetně 3D tisku velký zájem. Potenciál 3D tisku vidí zejména v kontextu snižování výrobních nákladů. Zatím ale technologie 3D tisku poměrně opatrně testují a nevyužívají jejich potenciál plně,“ říká Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě a dodává: „Velkou úlohu v rozvoji 3D tisku mají zejména samotní výrobci technologií 3D tisku, kteří se musí oprostit od dosavadních modelů zaměřených na prodej hardware a začít nabízet ucelená řešení a vymýšlet způsob implementace do podnikových procesů.
Zde mají výrobci i samotné firmy stále obrovský potenciál ke zlepšení.“

Využití 3D tisku v ČR zejména v automobilovém a leteckém průmyslu rapidně roste

Technologii 3D tisku aktivně využívají především české společnosti v automobilovém a leteckém průmyslu (75 %). V horizontu příštích pěti let ji plánují ve větší míře zavádět také firmy orientující se na výrobu strojů a zařízení.

Významnými faktory přispívajícími k rozšiřování technologie 3D tisku jsou tlak ze strany konkurence i vliv sesterských a mateřských společností. Čtvrtina subjektů v okolí respondentů již totiž 3D tisk využívá. V případě automobilového průmyslu a letectví je to dokonce polovina konkurenčních společností, což odpovídá aktuálnímu zájmu těchto odvětví o pokračující rozvoj využívání technologie 3D tisku.

3D tisk ovlivní obchodní model společností

Více než dvě třetiny respondentů, kteří využívají nebo plánují využívat 3D tisk, předpokládá, že 3D tisk ovlivní jejich obchodní model.

„V rámci leteckého průmyslu se 3D tisk již posunul od výroby jednoduchých ke komplexním dílům…více než 10 dílů v novém motoru ATP vyrobených aditivní výrobou snižuje hmotnost, zjednodušuje a urychluje design a výrobu, finálně zvyšuje výkon a odolnost. 3D tisk definitivně mění nejen podobu výrobního procesu, ale bude mít vliv na dodavatelský řetězec celého odvětví,“ říká Daniel Hrnčíř, ředitel výrobního závodu GE Aviation Czech.

Překážky implementace 3D tisku – pro větší rozšíření chybí know-how

Technologie 3D tisku by již mohla být v českém výrobním prostředí ještě rozšířenější, firmám ale často chybí potřebné know-how. Respondenti, kteří již 3D tisk využívají či se ho chystají využít v příštích pěti letech, považují za hlavní překážky implementace 3D tisku právě nedostatek know-how (38 %), technologické překážky / nevhodný materiál (35 %), vysoké investice (28 %) a vysoké provozní náklady (20 %). České firmy tak při implementaci 3D tisku bojují s podobnými překážkami jako společnosti z globálního průzkumu EY.

„Omezené množství odborníků na aditivní technologie na trhu práce je mimo jiné důsledkem nedostatečné nabídky relevantních studijních oborů na technických středních a vysokých školách. V dnešní době je však třeba, aby produktoví inženýři již při návrhu produktu uvažovali o samotné výrobní technologii a dokázali do fáze návrhu zapojit další podnikové útvary. Klíčové je zejména zapojení útvaru nákupu z důvodu zajištění vhodného materiálu pro tisk výrobku nebo zajištění sub-dodavatelských firem, a výroby z důvodu zhodnocení výrobních možností a kapacit,“ říká Ivana Hrbková, senior konzultantka podnikového poradenství EY a odbornice na aditivní výrobu (3D tisk).

„Zajímavým přístupem ke zvyšování povědomí o 3D tisku je forma proškolování pracovníků v technických odděleních, kdy na hobby tiskárnách probíhá cvičení jako příprava pro práci s profesionálními tiskárnami. Tento přístup celý proces učení urychluje a významně zlevňuje,” dodává Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY a odborník na oblast Průmyslu 4.0.

Tiskne se zejména z polymerů / plastů, do pěti let lze očekávat výrazný nárůst tisku
z kovu

Nejrozšířenějším materiálem při výrobě produktů prostřednictvím 3D tisku jsou v současné době polymery / plasty. Z firem, které nyní 3D tisk technologie aktivně využívají, tiskne z plastů / polymerů 8 z 10 společností a tisk z kovů využívá pětina podniků (21 %). Více než dvě třetiny společností, které 3D tisk již aktivně využívají nebo tuto technologii využívat plánují, chtějí do pěti let tisknout díly z kovu. Vývoj kovových materiálů vhodných pro 3D tisk s velkou pravděpodobností přispěje k masivnějšímu rozšíření technologií 3D tisku v české výrobní praxi. Tak jak tomu je již nyní v Německu.

„Možnosti 3D tisku kovových dílů nejsou v českých firmách stále doceněny. Jedním z faktorů je zejména nedostatečné povědomí o možnostech 3D tisku mezi technickými pracovníky,“ říká Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY a odborník na oblast Průmyslu 4.0 a dodává: Přesto již nyní více než dvě třetiny výrobních společností, které 3D tisk aktivně využívají nebo tuto technologii využívat plánují, chtějí do pěti let tisknout díly z kovu, jež se dají využít například na náhradní díly.“

„Ve velkosériové výrobě, zejména v automobilovém průmyslu, kde by se do budoucna dobře uplatnila i technologie tisku kovových dílů, je současným limitem především rychlost samotného tisku, která nemůže taktu v řádech sekund zatím konkurovat výrobě sériovými nástroji,“ vysvětluje Jan Burian z EY.

Firmy preferují vlastní tiskárny

Ačkoliv české firmy chtějí prostřednictvím 3D tisku dosáhnout zejména snížení výrobních nákladů, neuvažují o pronájmu kapacit třetích stran ani zapojení 3PL dodavatele. Naopak upřednostňují tisk výrobků prostřednictvím vlastních 3D tiskáren. Téměř dvě třetiny respondentů, kteří pracují s technologií 3D tisku, 3D tiskárnu již vlastní.

„Průmyslový 3D tisk se aktuálně začíná krásně doplňovat s hobby a polo-profesionálními 3D tiskárnami. Firmy často mají drahé technologie, ale je problém, aby se k nim všichni zaměstnanci dostali. Nový trend je mít relativně levnou 3D tiskárnu na stole každého vývojáře na sžití se s technologií a testy konceptů, finální prototyp se pak tiskne na průmyslovém stroji,“ doplňuje Josef Průša, CEO & Founder PRUSA3D a čerstvý držitel titulu EY Začínající podnikatel roku 2016.

Dnes především prototypy, v budoucnu se počítá s 3D tiskem hotových výrobků

České výrobní podniky zatím využívají technologii 3D tisku zejména pro účely prototypování výrobků. 3D tisk finálních výrobků se zatím uplatňuje především v odvětvích, které tvoří více než třetinu hrubého domácího produktu České republiky, tj. v automobilovém a leteckém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a strojírenství, ale bude se postupně rozšiřovat i do dalších segmentů. Dvě třetiny respondentů, kteří aktivně využívají nebo plánují využívat technologii 3D tisku, totiž plánují v příštích pěti letech 3D tisk využívat k výrobě finálních produktů.

„Ve srovnání s globálními výsledky je zřejmé, že firmy v ČR nijak významně nezaostávají za zahraničními společnostmi. Lze však pozorovat časový posun v nasazování jednotlivých technologií a materiálů používaných pro tisk – např. oproti Německu. I přes relativně velkou zkušenost českých firem s 3D tiskem je zřejmé, že stále nemají dostatečně prozkoumány možnosti, kde lze technologii využít a s tím související dopady na technologii výroby,“ říká Miroslav Lorenc, vedoucí Centra digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické.

Téměř polovina (47 %) společností předpokládajících vliv 3D tisku na obchodní model má již zpracovanou analýzu výrobků vhodných pro aplikaci 3D technologií. Naproti tomu 69 % firem doposud nemá zpracovanou analýzu změn výrobních a předvýrobních procesů nezbytných pro zavedení 3D tisku do jejich výroby.

„Zavedení 3D tisku není jen o technologii samotné, ale i schopnosti výrobce dodat zákazníkovi ucelené řešení a související poradenské služby. V tomto ohledu mají výrobci stále značné rezervy,“ dodává Ivana Hrbková, senior konzultantka podnikového poradenství EY a odbornice na aditivní výrobu (3D tisk).

Informace o průzkumu

Průzkum provedla poradenská společnost EY ve spolupráci s Centrem digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské VŠE mezi 71 významnými českými výrobními společnostmi. Průzkum probíhal v období listopad – prosinec 2016. Cílem průzkumu bylo identifikovat klíčové vývojové trendy v oblasti zavádění technologie 3D tisku a jejího využití v českém průmyslu, respektive porovnat míru využívání 3D tisku v České republice a ve světě.

Průzkum navazuje na řadu celosvětových i lokálních aktivit poradenské společnosti EY zaměřených na aktuální téma čtvrté průmyslové revoluce, digitalizace či Průmyslu 4.0. Zástupci EY se ve zmíněné oblasti podíleli mimo jiné na přípravě Akčního plánu pro implementaci Průmyslu 4.0 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, realizovali průzkum „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“ a vystupovali na řadě odborně zaměřených konferencí v České republice i zahraničí.

tisková zpráva společnosti EY

Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

Buňka má několik možností, jak regulovat translaci (překlad) genů. Jedním ze způsobů je umlčet gen …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close