Biozemědělství je ekologicky nešetrné

Segment řešení pro zemědělství společnosti BASF je na nejlepší cestě pomoci zemědělcům dosáhnout vyšší míry udržitelnosti. „Dlouhodobý výhled pro zemědělství je velice silný,“ prohlásil člen představenstva společnosti BASF SE dr. Stefan Marcinowski na tiskové konferenci. „Rostoucí komplexnost zemědělství ovšem znamená, že zemědělci budou potřebovat více nástrojů než kdy v minulosti, aby byli schopni těžit ze vzrůstající poptávky.“ Na tyto potřeby společnost BASF reagovala rozšířením své nabídky zemědělských řešení.

Během několika let začnou zemědělci v mnoha částech světa používat první osivo vyvinuté BASF Plant Science. Tyto zemědělské plodiny budou ošetřovány produkty z bohatého portfolia herbicidů, insekticidů a fungicidů, jež nabízí divize BASF Crop Protection. Pro snížení spotřeby paliva, vody a pesticidů, při současném zvýšení ziskovosti, si mohou zemědělci vybrat některý z mnoha zemědělských nástrojů, na jejichž vývoji se společnost BASF podílela; a v některých částech světa mohou za tyto produkty a služby platit podílem ze své sklizně, přičemž o zajištění proti měnovým výkyvům a rizikům vyplývajícím z případného pádu ceny komodit se postará BASF.

Centrum pro udržitelnost společnosti BASF používá jedinečný nástroj, jímž je standardizovaná analýza ekologické efektivnosti. Tou jsou posuzovány různé výrobní metody a produkty napříč odvětvími. Je zjišťována jejich výnosnost a dopad na životní prostředí. Společnost BASF tento nástroj sloužící k porovnání a rozvoji podnikání využívá k modelaci zemědělského provozu napříč celým potravinářským řetězcem.

Ochrana plodin

Prezident divize Crop Protection, jež se zabývá ochranou plodin, Markus Heldt konstatoval, že její výsledky v prvním pololetí byly velice slibné. „Zemědělství zůstává i při poklesech ekonomiky poměrně stabilní,“ prohlásil Heldt a dodal, že totéž platí i při současné ekonomické krizi. „Pokles cen komodit se přirozeně projevil na tržbách zemědělců, které zdaleka nedosahují takové výše jako v roce 2008. V důsledku toho zemědělci přistupují k investicím do ochrany úrody konzervativněji. I přesto očekáváme, že pro divizi Crop Protection bude i tento rok velice dobrý a že překoná vytyčenou 25% marži EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace jako % tržeb),“ dodal.

CO2 bilance zemědělství

Moderní produkce potravin vyžaduje značné množství fosilních paliv a vody. Průkopnické produkty vyvíjené společností BASF umožní snížit objem paliva potřebného k produkci stejného množství plodin. Zvýšením výnosu na hektar u klíčových plodin, jako jsou obilí nebo sójové boby o více než 10 %, se výrazně zvýší efektivita využití půdy. Tyto produkty rovněž přispějí k lepšímu využití dostupných vodních zdrojů, vyšší odolnosti plodin proti mrazům a v neposlední řadě i k lepší sklizni.

Úspora emisí CO2 je pak klíčovým aspektem nového zemědělského nástroje AgSync, který již byl uveden na trh ve Spojených státech amerických. Za použití GPS, internetových map a inteligentního softwaru nabízí tento nástroj vyšší efektivitu při leteckém hnojení – práškovací letoun vybavený tímto nástrojem pokryje stejné území za dobu o 25 % kratší, čímž dojde k úspoře leteckého paliva o plných 40 procent. A toto je jen jeden z vyspělých nástrojů, které společnost BASF nabízí pěstitelům. Kromě snížení spotřeby paliva tyto nástroje pomáhají zvyšovat úrodu a snižovat náklady na ochranu plodin.

Společnost BASF využila své analýzy ekologické efektivnosti i při výběru nejlepších obalů pro produkty na ochranu zemědělských plodin. Nové obalové materiály obsahují méně surových materiálů a tudíž při jejich výrobě a recyklaci dochází k nižším emisím skleníkových plynů. Po plné implementaci tohoto systému, k níž dojde v roce 2014, přispěje k celkové úspoře více než 2 000 metrických tun ročně na emisích skleníkových plynů. To je zhruba tolik, kolik CO2 by za stejnou dobu přeměnilo na kyslík 200 000 stromů.

Rovněž byly prezentovány první výsledky analýzy ekologické účinnosti bio zemědělství a tradičních systémů. Analýza porovnávala 1 000 kg jablek vypěstovaných v rámci bio zemědělství v Německu, se stejným množstvím jablek vypěstovaných s pomocí minerálních hnojiv a chemických výrobků na ochranu plodin. Jak patrně mnozí čekali, výrobní náklady na bio jablka byly výrazně vyšší než při konvenčním pěstování. Nicméně při pěstování bio jablek musí traktor přejet sad vícekrát a rovněž je k vypěstování zapotřebí větší rozlohy půdy. Výsledek: v celkovém součtu má konvenční zemědělská produkce lepší ekologickou stopu než bio zemědělství, přičemž klíčovým faktorem pro porovnání je výnos.

Srovnání jablek pěstovaných v zámoří s jablky pěstovanými v Evropě, které se uskutečnilo pro skupinu REWE, ukázalo, že energie potřebná k několikaměsíčnímu uchování jablek ve skladu po sklizni je vyšší než energie potřebná na dopravu jablek ze zemí, jako jsou Nový Zéland a Chile.

Byla představena i iniciativa společnosti BASF v oblasti biofungicidů. Společnost BASF již dlouhou dobu dodává konvenčnímu i bio zemědělství produkty na biologickou ochranu plodin. „Zemědělci i prodejci se ocitli pod tlakem, neboť musejí nabízet čerstvé potraviny, u nichž je reziduum ochranných prostředků pod určitou zákonem stanovenou hranicí. Po třech letech testování nového přípravku Serenade hodláme uvést na trh nové spreje, které budou kombinovat to nejlepší z obou světů a zemědělcům i prodejcům potravin umožní uspokojit poptávku spotřebitelů.“

Biotechnologie v rostlinné výrobě

Loni oselo na 13 milionů zemědělců geneticky upravenou setbou na 125 milionů hektarů ve 25 zemích. Modifikace se týkala hlavně větší tolerance vůči herbicidům a odolnosti vůči hmyzu u klíčových plodin, jako jsou obilí, sójové boby, bavlna a řepka. „Společnost BASF má v těchto segmentech jen malý podíl, nicméně naším hlavním úkolem v oblasti biotechnologie je zvýšit růst a odolnost plodin, a tudíž přispět i k celkově vyšším výnosům,“ prohlásil prezident a generální ředitel divize BASF Plant Science Peter Eckes.

Od roku 2012 budou zemědělci moci – bude-li to schválené legislativou – používat geneticky modifikovanou setbu, kterou společnost BASF vyvíjí ve spolupráci s firmou Monsanto. Tyto plodiny se budou vyznačovat vyšší odolností proti suchu a produkt bude nejprve uveden ve Spojených státech.

Peter Eckes shrnul přístup společnosti BASF k udržitelnému zemědělství: „Od počátku zemědělství hledají zemědělci způsoby, jak různými nástroji zvýšit výnos a kvalitu plodin. Jsme přesvědčeni, že věda a technologie budou hrát v dalších etapách inovace v zemědělství významnou roli. Představili jsme několik příkladů toho, jak chce BASF k tomuto úsilí přispět.“

tisková zpráva společnosti BASF

Nebezpečný ázijský tigrovaný komár Aedes albopictus zaznamenaný na Slovensku

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. potvrdilo ďalší druh invázneho komára na Slovensku. Invázny druh …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close