Struktura borofenu. Zdroj: Wikipedia, Materialscientist licence obrázku: CC BY-SA 3.0

Borofen nemusí růst jen na kovech

Borofen, tedy 2D varianta boru, se dosud pěstuje především na kovových površích metodou epitaxe z molekulárních svazků – při kondenzaci látky z plynné fáze na příslušném substrátu, obvykle ve vakuu. Qiyuan Ruan, Boris Yakobson a jejich kolegové z Rice University nyní navrhují, že jako podklad by mohl sloužit i hexagonální nitrid boru (hBN); ten je totiž chemicky inertnější, takže s borofenem by vytvářel pouze slabé van der Waalsovy vazby. Borofen by pak mohl jít ze substrátu snadno oddělit (odloupnout) nebo pro další experimenty a aplikace (plazmonika, fotonika, pokusy o supravodivost…) používat i přímo přichycený na povrchu, který by tolik neovlivňoval jeho vlastnosti.
Zajímavé je, že hBN se strukturou velmi blíží grafitu/grafenu (obecně: BN je tzv. izoelektronový s uhlíkem), na těch ale borofen růst nechce, a to kvůli rozdílným hodnotám mřížkové energie, i když čistě geometricky jsou mřížky totožné (PH: BN je také elektrický izolant, takže ani jinak nemají obě látky totožné vlastnosti.)
Třeba však dodat, že vše výše uvedené o borofenu a nitridu boru je zatím pouze teorie, respektive výpočty/simulace, jejichž shodu s realitou bude ještě třeba experimentálně ověřit.

Qiyuan Ruan et al, Step-Edge Epitaxy for Borophene Growth on Insulators, ACS Nano (2021). DOI: 10.1021/acsnano.1c07589
Zdroj: Rice University / Phys.org

Temná hmota: Studie upřednostňuje model SIDM před CDM

Nevíme-li, jestli temná hmota vůbec existuje, tím méně si můžeme být jisti její podobou. Převažujícím …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close