CEITEC VUT zahájil plný provoz

Středoevropský technologický institut (CEITEC – Central European Institute of Technology) VUT oficiálně spustil plný provoz ve svých nových laboratořích. Špičkové vědecko-výzkumné centrum, které sídlí v blízkosti areálu Pod Palackého vrchem, představuje tzv. evropské centrum excelence. Vysoké učení technické zde v rámci projektu CEITEC zaštiťuje výzkumné programy zaměřené na pokročilé materiály a pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie.

Nový komplex čtyř budov nedaleko Technologického parku ukrývá například tzv. čisté laboratorní prostory, které jsou několikanásobně čistější než operační sál. V rámci výzkumných institucí se jedná o největší čisté prostory v ČR. Laboratoř pro analýzu nanostruktur představuje místo s desetkrát nižší koncentrací prachových částic oproti pokojovému vzduchu. A laboratoř pro přípravu nanostruktur, kde je riziko kontaminace nanotechnologického vzorku ještě vyšší, eviduje dokonce desettisíckrát méně prachových částeček na kubickou stopu a je přístupná jen ve speciálním skafandru.

„Laboratoře fungují v tzv. režimu open access a jsou tedy přístupné nejen vědcům a doktorandům z VUT, ale také z dalších brněnských univerzit, výzkumných institucí a také průmyslovým partnerům,“ popsal princip sdílených laboratoří ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba. Unikátnost tamního vybavení spočívá především v koncentraci stovek špičkových přístrojů, které jsou srovnatelné s vybavením předních světových univerzit, a to na jednom místě.

Např. speciální mikroskop pro velmi přesná měření v oblasti nanotechnologií dokáže měřit s přesností nanometru na ploše několika čtverečních centimetrů. „Takové rozlišení lze přirovnat ke zmapování celého Brna s rozlišením na půl milimetru, kdy jediný takový snímek by měl cca 900 biliónů datových bodů a zabral by asi 2 000 běžných pevných počítačových disků. Podobných zařízení je navíc pouze několik na světě,“ vysvětlil unikátnost vybavení Petr Klapetek z laboratoře pro vývoj metod měření.

Další vědecké týmy se věnují například výzkumu v oblasti zvyšování paměťové kapacity moderních paměťových prvků, robotice nebo vývoji elektroniky pohonů nejen pro menší domácí spotřebiče, ale i pro plně elektrické automobily. Tým profesora Jozefa Kaisera zase vytváří pro skupinu švédských biologů 3D modely měkkých tkání, a tím pomáhá odhalit mechanismy, které se podílejí na výsledném tvaru obličeje u živočichů. Profesor Radim Chmelík pro změnu vytvořil unikátní mikroskop, jenž umožňuje pozorovat živé buňky bez použití kontrastních látek. Ty totiž mohou chování buněk ovlivňovat. Díky tomuto mikroskopu, který využívají mj. kolegové z CEITEC MU, lze vidět buňky ve zcela přirozeném prostředí.

„CEITEC VUT představuje centrum excelentní vědy, jehož výsledky mohou v budoucnu významně přispět ke zlepšování užitných vlastností materiálů, konstrukcí, strojů či systémů. Nezanedbatelný je i význam pro zlepšení kvality života a zdraví člověka. Centrum zároveň pomáhá zviditelnit Brno a Jihomoravský kraj na evropské vědecké mapě,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek. Samotná výstavba vědeckého komplexu čtyř budov, které jsou vzájemně propojené podzemními chodbami, stála 625 milionů korun. Na 842 milionů potom vyšlo přístrojové vybavení laboratoří a další špičkové technologie určené pro vědecké týmy. Většinu nákladů ale pokryly dotace z EU.

S výstavbou nových laboratoří se začalo před čtyřmi lety, ve zkušebním provozu pak fungují od konce loňského roku. Zpoždění ve výstavbě nového vědeckého centra způsobil dřívější nejasný výklad Zákona o veřejných zakázkách. „Změny bylo nutné shromažďovat a soutěžit ve větších objemech. Pokud se pak přihlásil jediný uchazeč, což v takových případech nastávalo, musela se taková výběrová řízení rušit. A to se přihodilo i na stavbě CEITEC VUT,“ vysvětlil kvestor Ladislav Janíček.

„Ministerstvo školství si velmi cení toho, že se VUT přes veškeré potíže, se kterými se potýkaly téměř všechny projekty výzkumných center, podařilo úspěšně svou část projektu realizovat a vytvořit tak jedinečnou a současně špičkovou infrastrukturu. CEITEC je vynikajícím příkladem úzké a rozsáhlé spolupráce několika univerzit a Akademie věd ČR na poli výzkumu, dosahuje již řady kvalitních výsledků a věřím, že se mu bude, s významným přispěním CEITEC VUT, dařit i do budoucna a partneři v rámci projektu společně dosáhnou mnohem více, než by zvládli jednotlivě,“ dodala ministryně školství Kateřina Valachová.

CEITEC VUT v číslech:

8 týmů – počet výzkumných týmů, které pracují na CEITEC VUT napříč vědními obory

247 vědců – počet vědců, jenž působí ve Středoevropském technologickém institutu VUT

50 doktorandů – tolik studentů Ph.D. studia pomáhá propojovat vzdělávací a vědeckou funkci centra

14 100 m2 – výměra laboratorních prostor

625 milionů Kč – náklady na stavbu komplexu čtyř budov CEITEC VUT, z toho 40 milionů Kč uhradilo VUT z vlastních zdrojů

2012 – v tomto roce byl položen základní kámen stavby Středoevropského technologického institutu VUT

7 900 m3 – obestavěný prostor, který se svou plochou více jak 2 200 m2 dosáhl klasifikace tzv. čistých laboratorních prostor

842 milionů Kč – právě tolik stály vědecké přístroje a špičkové technické vybavení centra, z toho 9 milionů zaplatilo VUT

O projektu CEITEC

Středoevropský technologický institut představuje vědecké centrum, do kterého je zapojeno šest významných brněnských institucí (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství). CEITEC VUT funguje od roku 2011 ve spolupráci se třemi fakultami brněnské techniky (Fakulta strojního inženýrství, Fakulta chemická a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií). Z celkových sedmi výzkumných programů zaštiťuje VUT program pokročilých materiálů a program pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií.

Tisková zpráva Vysokého učení technického v Brně

Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

Buňka má několik možností, jak regulovat translaci (překlad) genů. Jedním ze způsobů je umlčet gen …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close