Foto: © palau83 / Dollar Photo Club

Češi geneticky patří spíše do středu Evropy než mezi Slovany

Od roku 2006 bylo prováděno výzkumným oddělením laboratoře Genomac genetické mapování otcovských linií v české a moravské mužské populaci. Jednalo se o doposud nejrozsáhlejší mapování v České republice, jehož cílem bylo získat co nejobsáhlejší anonymní soubor mužských genetických profilů.

V rámci prezentovaného výzkumu bylo analyzováno téměř 2000 nepříbuzných genetických profilů z různých regionů České republiky, jejichž nositelé dali souhlas s využitím pro genetický výzkum. Mgr. Jan Zástěra, vedoucí projektu GenoGraf a hlavní autor článku říká: „Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že Českou republiku a její obyvatelstvo je možné charakterizovat jako geografický a současně i genetický střed Evropy. Potvrdili jsme předchozí domněnku, že naše populace je rozdělena mezi dvě hlavní linie původu: Východoevropskou a Západoevropskou.“ Ředitel společnosti Genomac RNDr. Marek Minárik k tomu dodává: „Musíme konstatovat, že klasický pohled na Čechy coby výhradně slovanský národ zcela neodpovídá realitě. Současně jsme vyvrátili i další klišé, když jsme experimentálně ověřili, že mezi mužskými obyvateli jednotlivých českých a moravských krajů nejsou z hlediska genetiky žádné měřitelné rozdíly.“

Výsledky publikované v dubnovém vydání prestižního časopisu „Forensic Science International: Genetics“ mohou významně přispět i v oblasti kriminalistické DNA analýzy. „Článek mapuje na velkém populačním vzorku frekvence výskytu jednotlivých mikrosatelitových znaků na chromozomu Y v naší populaci. Publikovaná data mají význam nejen pro genealogické bádání, ale hlavně pro forenzní kriminalistickou praxi“, říká doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph. D., prezident Československé společnosti pro forenzní genetiku. A dále dodává: „Analýza těchto specificky mužských DNA znaků je často zásadním nástrojem pro usvědčení pachatelů násilných trestných činů, především případů znásilnění. Znalost zastoupení těchto znaků v naší populaci umožňuje zpřesnit výpočty síly důkazu při srovnání DNA profilu z místa činu a porovnávacího vzorku.“

Společnost Genomac zpřístupnila kompletní anonymní data vědecké veřejnosti v rámci veřejně přístupné evropské databáze YHRD (www.yhrd.org). Pro badatele z řad domácích i zahraničních genealogů je také otevřena Česká národní genografická databáze (www.genograf.cz) obsahující rozšířený soubor téměř 3500 profilů s možností vzájemného kontaktu mezi uživateli.

Zastera J, Roewer L, Willuweit S, Sekerka P, Benesova L, Minarik M. Assembly of a large Y-STR haplotype database for the Czech population and investigation of its substructure. Forensic Sci Int Genet. 2010 Apr;4(3):e75-8.

tisková zpráva společnosti Genomac

Kde se třese Mars? Nová studie poukazuje na jižní okraj oblasti Tharsis

Americká mise InSight prokázala, že Mars je stále seismicky aktivní. Oblast Tharsis, největší sopečně-tektonická část …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close