DNA obyvatel zaniklých obcí středověkých severních Čech

Pracovníci Archeologického ústavu v Praze provádějí předstihový archeologický výzkum v předpolí hnědouhelného dolu Bílina.
Cílem je identifikovat středověké zaniklé obce, známé z písemných zpráv. Vedle studia obytných domů a hospodářských budov je zkoumáno i pohřebiště. Unikátním projektem v rámci tohoto výzkumu je spolupráce s Kriminalistickým ústavem na porovnání historické a současné populace.
Lokalita Nesvětice se nachází v údolí Lomského a Radčického potoka. Povodí obou potoků je cílem archeologického bádání už od konce 19. století, kdy byly archeologické památky narušovány při těžbě cihlářské hlíny a při důlní činnosti (hnědé uhlí). Od 50. let zde byly realizovány početné výzkumy na předpolí rychle se rozrůstajících uhelných velkolomů. Archeologické nálezy na místě středověkých Nesvětic byly lokalizovány v 60. letech 20. století. Plošné archeologické výzkumy se tu prováděly v letech 1984–1988, ale přes významná zjištění o ojedinělosti lokality nebyly kapacity k pokračování výzkumu.
Nachází se zde vesnice s kostelem, poprvé zmiňovaná k roku 1238, která po většinu doby své existence patřila oseckému klášteru. Poslední písemné zprávy o funkční vsi jsou známy z doby před husitskými válkami. Zanikla nejpozději na přelomu 15. a 16. století.
Unikátním pokusem bude spolupráce s Kriminalistickým ústavem s cílem odebrat nekontaminované vzorky DNA ze stratigraficky nejmladších hrobů (13. století) a vypracovat metodiku, na jejímž základě by bylo možné získat adekvátní vzorky pro srovnání. V rámci archivního studia je prověřována kontinuita osídlení – podle soudních (pozemkových) knih a matrik, které prakticky souvisle pokrývají dobu od 16. do 20. století. Možnost či nemožnost propojení středověké a novověké populace pomocí DNA odvisí od důsledného formulování teoretického interpretačního modelu, který bude jak předem, tak i v průběhu prací nezbytné prověřit za pomoci řady dalších metod.
Samotným vykopávkám předcházela rozsáhlá příprava, zejména studium archivních dokumentů, map a literatury. Podařilo se shromáždit a kriticky vyhodnotit informace o všech starších archeologických nálezech z katastru Libkovic u Mostu, kde kromě samotných Libkovic registrujeme ještě další dvě zaniklé středověké vsi – Nesvětice a Elkersdorf. V rámci přípravných prací byl proveden povrchový průzkum terénu spojený se sběry zlomků nádob na naoraných polích, dále letecké snímkování krajiny a na vybraných plochách geofyzikální průzkum. Terénní archeologický výzkum je založen na vyhodnocení těchto vstupů.
Protože se jedná o komplexně pojímaný archeologický výzkum, vedle pracovníků Archeologického ústavu v Praze a Kriminalistického ústavu se na něm podílí i další instituce, například Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

tisková zpráva Archeologického ústavu AV

Slabší kometa Olbers na večerní obloze

Na letní večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem můžeme v následujících měsících vyhlížet periodickou kometu …

One comment

  1. Milan Tobiáš

    Bude někde možné se seznámit s výstupy těchto poznatků?

    Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close