(c) NASA, licence obrázku public domain
Credit: NASA, licence obrázku public domain

Elektrochemie Marsu vytváří z oxidu uhličitého organické látky

Opakovaně se prokázalo, že meteority z Marsu obsahují organické látky; že by to byl výsledek místního života, to se ale nepokládá za pravděpodobné. Kde se pak organický uhlík na Marsu bere?
Přítomnost organického uhlíku v 10 meteoritech z Marsu prokázala již studie z roku 2012. Nejnovější analýza meteoritů Tissint, Nakhla a NWA 1950 tyto výsledky potvrzuje. Navíc jsou prý konzistentní i s tím, co zjistil chemický rozbor přímo na povrchu Rudé planety.
V zásadě je možné, že organické látky na Marsu jsou dávného původu, třeba z doby, kdy se zde ještě vyskytovaly oceány. Mohly je sem přinést komety. Podle nové teorie nicméně vznikají redukcí oxidu uhličitého. Ta nicméně neprobíhá pomocí enzymů jako v pozemské biochemii, ale elektrochemicky. K reakci dochází mezi slanými roztoky (halogenidy, hydrogenuhličitany…) a minerály (sulfidy, hlinitohořečnaté soli, soli titanu apod.). Můžeme si je představit jako korozi horniny agresivním horkým roztokem, následuje pak vlastní redukce CO2. Navíc se může přidružit i redukce dusíku (plynného nebo dusičnanů) na amonné ionty a dále pak na dusík v organických látkách; na redukci dusíku se může podílet např. i pyrit.
Zajímavé na tom je, že v prostředí kontaktu minerálů s vodnými roztoky vznikal i pozemský život; první „enzymy“ byly pravděpodobně právě sloučeniny kovů a síry, které zde dodnes tvoří mnohé funkční skupiny pro přenos elektronů v redoxních reakcích. Na Marsu tak může dodnes probíhat něco podobného jako na dávné Zemi.

Zdroj: ScienceAdvances
Organic synthesis on Mars by electrochemical reduction of CO2
DOI: 10.1126/sciadv.aat5118

Poznámky PH: Považuje se za prokázané, že marťanský organický uhlík není biologického původu. Zřejmě kvůli tomu, že v něm není pozměněno izotopové složení (což ale nemusí platit, ani opak by platit nemusel, preference určitého izotopu by mohla být výsledkem i nějakého nebiologického procesu).
Redukce oxidu uhličitého na Marsu je ovšem poměrně překvapivý jev, protože místní prostředí je velmi oxidační, v roztocích se zde vyskytuje peroxid, chloristany atd. V tomto ohledu paralela mezi nynějším Marsem a Zemí před vznikem života (bez kyslíku atd.) určitě selhává.

Okna budoucnosti mohou mít více než dva režimy

Výzkumníci demonstrovali materiál pro dynamická okna příští generace, která by lidem umožnila přepínat okna mezi …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close