(c) Graphicstock

Fenylbutyrát dokázal zvrátit Alzheimerovu nemoc, zatím u myší

Jak se chová voda u elektrod, nadějná látka proti Alzheimerově chorobě, kde vznikají organické látky z asteroidů… Několik perliček, krátkých zpráviček, ať se sníží objem textů „přetékajících“ do nového roku.

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) extrahovaných z asteroidu Ryugu a meteoritu Murchison ukázala, že některé PAU pravděpodobně vznikly v chladných oblastech vesmíru mezi hvězdami, a nikoli v horkých oblastech v blízkosti hvězd, jak se dříve předpokládalo. Vědci z australské Curtin University to tvrdí na základě analýzy izotopů uhlíku v příslušných molekulách.

Sarah Zeichner et al, Polycyclic aromatic hydrocarbons in samples of Ryugu formed in the interstellar medium, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg6304. www.science.org/doi/10.1126/science.adg6304
Zdroj: Curtin University / Phys.org

Ve studii publikované v Aging Biology vědci zkoumali účinky sloučeniny 4-fenylbutyrát (PBA, kyselina 4-fenyl máselná), o níž je známo, že brání tvorbě shluků bílkovin. U myší, které jsou modelem Alzheimerovy choroby, pomohly injekce PBA obnovit známky normální proteostázy (proces regulace bílkovin) v mozku zvířat a zároveň výrazně zlepšily jejich výkon ve standardním paměťovém testu, a to i v případě, že PBA byl podán v pozdním stadiu onemocnění. (Poznámka: protein, který pomáhá skládat jiné proteiny do správného prostorového uspořádání, se často označuje jako chaperon.)
Vědci již dříve zjistili, že léčba PBA zlepšila kvalitu spánku a výkon v kognitivních testech – a pomohla normalizovat proteostázu – u myší, které modelují běžné stárnutí lidského mozku. V nové studii zkoumali účinky PBA u myší, které modelují Alzheimerovu chorobu. U těchto tzv. APPNL-G-F myší se v mozku hromadí abnormální bílkovinné agregáty, zvířata ztrácejí mnoho synapsí, které spojují mozkové buňky, a dochází u nich k vážnému poškození paměti – podobně jako u lidí s Alzheimerovou chorobou.
Jako potenciální léčba Alzheimerovy choroby má PBA tu výhodu, že může snadno přecházet z krevního oběhu do mozku a je již schválen v USA ze strany FDA (pro nesouvisející léčebné využití; poznámka PH: u nás se PBA používá při poruchách metabolismu močoviny)..

Jennifer M. Hafycz et al, Early and Late Chaperone Intervention Therapy Boosts XBP1s and ADAM10, Restores Proteostasis, and Rescues Learning in Alzheimer’s Disease Mice, Aging Biology (2023). agingcelljournal.org/Archive/Volume3/20230017/

Nový výzkum zjistil podrobnosti o tom, jak se chovají molekuly vody v blízkosti kovových elektrod. Pomocí speciální spektroskopie (surface-enhanced femtosecond two-dimensional vibrational spectroscopy) vědci v závislosti na velikosti a polaritě přiloženého napětí na kovové elektrodě poprvé pozorovali buď zpomalení, nebo zrychlení pohybu molekul vody v blízkosti elektrody. Ta byla navíc kvůli snadnosti detekce pokryta polymerem.
„Když je na elektrodu přivedeno kladné napětí, pohyb molekul vody v blízkosti se zpomalí. Naopak při přiložení záporného napětí je pozorován opak, a to jak při femtosekundové vibrační spektroskopii, tak při počítačových simulacích,“ uvádí spoluautor studie Kijeong Kwac y korejského Institute for Basic Science. Výsledky by měly najít uplatnění při vývoji baterií s vodným elektrolytem.

The hydrogen-bonding dynamics of water to a nitrile-functionalized electrode is modulated by voltage according to ultrafast 2D IR spectroscopy, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2314998120. doi.org/10.1073/pnas.2314998120
Zdroj: Institute for Basic Science / Phys.org

Tichomořská deska je trhána velkými podmořskými zlomy

Současný model deskové tektoniky předpokládá, že desky pokrývající dna oceánů jsou při pohybu po zemském …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close