(c) Graphicstock

Fotokatalytický nátěr lape oxidy dusíku

Unikátní český nátěr umí víc než jen požírat plísně a odstraňovat špínu z fasád domů.

Unikátní patentovaná nátěrová hmota vyvinutá českými vědci z firmy Advanced Materials-JTJ, má před sebou mnohem širší možnosti využití. Fotokatalyticky aktivní povrch nátěru dokáže díky svému vysokému oxidačnímu potenciálu bránit růstu plísní a řas na fasádách domů a rozkládat usazenou špínu.

V nově publikované práci však nyní Jiří Rathouský a Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nově dokázali, že nátěr navíc umožňuje snižovat koncentrace oxidů dusíku, které jsou zvlášť nebezpečnými polutanty. V důsledku velmi husté silniční dopravy často dochází k překračováním povolených denních limitů, což má neblahý vliv na lidské zdraví. Ročně umírá v Evropě na choroby způsobené znečištěným vzduchem na 600 tisíc obyvatel. „Odstraňování těchto polutantů ze znečištěného vzduchu je velmi obtížné, protože se jedná o velké objemy vzduchu, které je potřeba vyčistit. Není technicky možné „prohnat“ miliardy metru krychlových znečištěného městského vzduchu přes nějaké zařízení, v němž by byly molekuly polutantu odstraněny. Proto je nutno hledat nové cesty, kterými by bylo možno tento závažný problém vyřešit,“ říká Jiří Rathouský, který je rovněž vedoucím Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií daného ústavu.
Tyto závěry jsou založeny na rozsáhlém teoretickém a experimentálním výzkumu z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, jehož výsledky jsou publikovány v Applied Catalysis B: Environmental, nejprestižnějším světovém časopise v oboru environmentální katalýzy. Vzhledem k důležitosti této práce byla opatřena tzv. open access, což je neomezená a bezplatná dostupnost pro všechny zájemce (https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.009).

Provedený výzkum poskytuje architektům, projektantům, urbanistům a pracovníkům státní správy možnost, jak vypočítat množství odstraněných oxidů dusíku (NOx) pomocí 1 m2 fotokatalytického nátěru za 1 hodinu, což je základní údaj pro zavedení této technologie do praxe. Aby bylo dosaženo spolehlivých údajů, byl v provedeném výzkumu zohledněn vliv různé koncentrace oxidů dusíku, charakteru proudění vzduchu, vlhkosti vzduchu, intenzity dopadající světla a dokonce i vlastností stavebních materiálů, na nichž je fotokatalytická vrstva nanesena. Jako testované stavební materiály byly zvoleny beton a omítky, které jsou nejčastěji používané ve stavebnictví.

Nejen lidé, ale i památky
Mimo výzkum v oblasti fotokatalýzy pro životní prostředí se oba vědci věnují také vývoji nejpokročilejších nanotechnologiím pro ochranu našeho kulturního dědictví. „Česká republika je jednou z nejbohatších zemí, co se týče množství památkových objektů, které trpí znečištěným ovzduším stejně jako lidé,“ dodává Jiří Rathouský
Oba se v nedávné době zúčastnily významné vědecké konference věnované novým technologiím pro restaurování a ochranu památkových objektů a předmětů. „Je zajímavé, že řada příspěvků byla věnována právě využití fotokatalýzy v památkářství, což je zcela nový trend,“ jak dodává Radek Žouželka. Ukázalo se také, že díky vědecké činnosti vědců z Heyrovského ústavu v ochraně památek a environmentální fotokatalýzy získává Česká republika mezinárodně významné postavení v těchto oborech.

Z laboratoře do praxe
I když Jiří Rathouský a Radek Žouželka pracují v laboratoři Akademie věd, jejich zájem se neomezuje na základní výzkum, ale usilují o zavedení nově vyvinutých metod do praxe. Proto úzce spolupracují s českými firmami i jednotlivými umělci-restaurátory, kteří vyvinuté materiály testují a ověřují jejich funkci.

tisková zpráva Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Mikrobiom pravděpodobně neovlivňuje mezidruhové křížení

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ …

3 comments

  1. OK, ten nátěr odstraní určité množství NOx za hodinu. A kam ho jako dá? Bude ho lapat i za měsíc? Jak často se to musí přetírat, aby to fungovalo?

  2. pavel houser

    fotokatalyza byva vetsinou rozklad – tj. oxidy dusiku se rozkladaji na plynny kyslik a dusik…

  3. Áha, to pak jo. Moje neznalost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close