(c) Graphicstock

Je glukosa odpovědná za šíření kvasinkové infekce v organismu?

Fungální infekce představují vzrůstající problém v medicíně zejména u pacientů léčených imunosupresivní terapií.

Významný příspěvek přírodovědců z centra BIOCEV k problematice potenciálně patogenních biofilmů – nový model regulace šíření kvasinkového biofilmu v rámci organismu.

Výzkumné týmy Zdeny Palkové (PřF UK) a Libuše Váchové (MBÚ AV ČR) z centra BIOCEV představily v původním článku v prestižním časopise npj Biofilms and Microbiomes nové poznatky týkající se regulace tvorby a šíření kvasinkových biofilmů. Přispívají tím k pochopení mechanismu a rizikových faktorů rozvoje této formy fungální infekce a přinášejí možný podnět k vývoji odpovídajících léčiv.

Fungální infekce představují vzrůstající problém v medicíně zejména u pacientů léčených imunosupresivní terapií. Tento problém je o to závažnější, protože chybějí léčebné přípravky účinné proti fungálním biofilmům. Rody Candida a Cryptococcus patří mezi hlavní lidské oportunní kvasinkové patogeny, ale jsou prokázány i infekce (včetně systémových) způsobené kvasinkami Saccharomyces, široce využívanými v potravinářství. Frekvence těchto infekcí je sice nízká a klinické a virulentní kmeny S. cerevisiae mají řadu specifických vlastností, ale vysoká rezistence k antifungálním látkám jim umožňuje kolonizovat místa uvolněná po odstranění citlivé C. albicans či dalších kvasinek. Schopnost adheze je klíčovou vlastností, která umožní kvasinkovým buňkám osídlit v hostiteli nová místa a vytvořit biofilm (komplexní mnohobuněčnou strukturu vysoce resistentní k imunitnímu systému hostitele i léčivům).

Autoři v článku odhalili, že dvě důležité fáze životního cyklu biofilmu, který na pevném plastovém povrchu vytváří přírodní kmen S. cerevisiae, jsou řízeny regulačními faktory Cyc8p a Tup1p a hladinou přítomné glukózy. Uveřejněný model regulace šíření biofilmu v organismu zdůrazňuje regulační roli změn hladiny glukózy v krvi, které prostřednictvím Cyc8p mohou „přepnout“ mezi adhezí (a vytvořením biofilmu) a uvolněním buněk, a tím ovlivnit šíření biofilmu. Zvýšená hladina glukózy tedy představuje významný rizikový faktor přispívající k šíření biofilmových infekcí, např. u diabetických pacientů.

Odkaz na publikaci: https://www.nature.com/articles/s41522-020-0118-1

tisková zpráva centra Biocev

Jak určit, zda bude nanoterapie účinná pro pacienta?

Vědecká komunita i farmaceutické společnosti upírají velkou pozornost k vývoji nanoléčiv jako nedílné součásti moderních …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close