Prales, autor Paul Venter, zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain
Prales, autor Paul Venter, zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain

LiDAR objevil mayská města v guatemalské džungli

Nová technológia leteckého laserového skenovania LiDAR preniká pod nepriepustný pralesný povrch a odkrýva nové mestá, paláce, pyramídy, dávne poľnohospodárske polia a ďalšie archeologicky významné objekty.

Slovenský výskumný tím pod vedením prof. Mgr. Milana Kováča, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pomocou najmodernejších technológií hľadal stopy mayských civilizácií. Nové digitálne zábery, publikované len pred pár dňami v časopise National Geographic a vo svetových aj slovenských médiách, naznačujú, že pod guatemalskou džungľou sa skrývajú mayské veľkomestá s viac ako 60-tisíc kamennými pyramídami, chrámami a inými stavbami. Zábery sú výsledkom masívneho leteckého laserového skenovania guatemalského pralesa.

Slovenskí výskumníci zmapovali 160 km² územia v provincii Petén na severe Guatemaly a objavili 73 mayských sídel s kamennou architektúrou, 4775 horských terasových polí a 5080 architektonických objektov, často v tvare pyramíd.

„V roku 2016 sme sa stali súčasťou medzinárodného konzorcia PACUNAM LiDAR Initiative. V spolupráci s Tulane University a Boston University z USA sme získali podporu na laserový prieskum guatemalskej džungle, kde sme vo vlastnom úseku vyhľadávali pozostatky starej mayskej civilizácie. Vo vybranej oblasti pôsobí slovenský archeologický projekt už desať rokov a realizuje tam rozsiahle archeologické vykopávky,“ hovorí profesor Milan Kováč z Univerzity Komenského.

Nová technológia leteckého laserového skenovania LiDAR preniká pod nepriepustný pralesný povrch a odkrýva nové mestá, paláce, pyramídy, dávne poľnohospodárske polia a ďalšie archeologicky významné objekty. „LiDAR pracuje na princípe podobnom radaru. Namiesto radarových vĺn však využíva laserové svetlo. LiDAR sa umiestňuje na lietadlo, kde pod seba naraz vysiela 160 000 laserových impulzov za sekundu a zachytáva ich odraz z povrchu. Dnešné technológie už umožňujú rozlíšiť, či sa časť laserového lúča odrazila napríklad od koruny stromu, od porastu, alebo sa dostala až na povrch zeme, pričom dokáže presne vykresliť charakter tohto povrchu,“ hovorí geodet Dr. Tibor Lieskovský z Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorý sa špecializuje na vyhodnocovanie LiDARových dát v tomto projekte.

Guatemalská provincia Petén je z väčšej časti porastená nepreniknuteľným pralesom. Má rozlohu 35 854 km², čo predstavuje asi tri štvrtiny rozlohy Slovenska. Podľa analyzovaných dát, ktoré boli získané skenovaním, ju obývalo až 10 – 15 miliónov obyvateľov. „Objaviť v priebehu jedného roka 60 000 stavieb a stovky starovekých miest nemá vo výskume dejín civilizácií nijakú obdobu. Mayská civilizácia je dnes minimálne taká zaujímavá ako egyptská alebo mezopotámska. Okrem jej neuveriteľnej vyspelosti sa pred nami otvoril jej rozsah, hustota a zložitá infraštruktúra, o ktorých sme predtým ani netušili,“ hovorí prof. Kováč.

Slovensko je len jedna z dvoch európskych krajín (spoločne s Francúzskom), ktoré sa podieľajú na tomto technologicky a odborne mimoriadne náročnom výskume iniciovanom špičkovými univerzitami z USA. „To, že sme boli prizvaní k spracovaniu najväčšieho súboru dát laserového skenovania v dejinách archeológie, svedčí o našej významnej pozícii pri výskumoch starovekej mayskej civilizácie, a tiež o našej schopnosti inovatívne narábať s najnovšími technológiami. Ako jediní z celého medzinárodného konzorcia disponujeme výsledkami vlastných kalibrovaných archeologických vykopávok, čo nám umožňuje vypracovať rozsiahlu štúdiu o environmentálnej udržateľnosti starovekého mayského sveta,“ hovorí prof. Kováč. Kolektívna štúdia celého konzorcia sa v súčasnosti pripravuje na vydanie v časopise Science.

***

Spracovanie dát, ktoré získalo Centrum mezoamerických štúdií (CMS) Filozofickej fakulty UK z laserového skenovania, prebieha v interdisciplinárnom prostredí niekoľkých slovenských subjektov. Dr. Tibor Lieskovský z STU získané dáta filtruje, analyzuje a zhotovuje digitálne podklady k interpretácii. Následne sa doktorand Mgr. Tomáš Drápela z Filozofickej fakulty UK venuje interpretácii a dokumentácii nájdených objektov. Prof. Milan Kováč, ktorý celý výskum zastrešuje, vykonáva s jeho tímom z CMS Filozofickej fakulty UK archeologické overovanie LiDARových nálezov priamo v teréne guatemalskej džungle. Nájdené vzorky pôdy následne overuje tím prof. Pavla Dlapu z Prírodovedeckej fakulty UK. Všetky získané dáta sú potom integrované a spracovávané pomocou najnovších technológií, ako sú napríklad neurónové siete a využitie prvkov umelej inteligencie. Komplexné výsledky a metódy bádania slovenský tím sprístupňuje medzinárodnému konzorciu, čím sa významne podieľa na najprevratnejšom projekte bádania mayskej civilizácie za posledných stopäťdesiat rokov.

tisková zpráva Univerzity Komenského v Bratislave

Vědci hledají metodu pro odhalování zakázaných steroidů v mase

Na zakázané stimulátory růstu obsažené v mase se zaměří vědecký tým Agronomické fakulty MENDELU. Cílem …

One comment

  1. pavel houser

    nove objevenych mest z obdobi „stare rise mayu“ je velke mnozstvi, pujde dle nekterych komentaru asi nejen o archeologicky objev roku, ale i delsiho obdobi…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close