(c) Graphicstock

Nově založený spin-off LAM-X vyvíjí nanotkaniny pro využití v medicíně

Singletový kyslík produkovaný membránou po aktivaci viditelným světlem je efektivní při hojení ran.

Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily své síly prostřednictvím společností Charles University Innovations Prague s.r.o. a i&i Prague s.r.o. a zakládají akademický technologický spin-off LAM-X a.s. Ten se zaměří na vývoj nanomateriálů, které mohou být využity například pro výrobu obvazů budoucnosti. Cílem společnosti je přenos výsledků výzkumu do praxe, výše investice do projektu je plánována na 12 milionů korun.
Název LAM-X (Light Activated Materials) poodkrývá cíl nové společnosti. Je jím vývoj světlem aktivovaných antimikrobiálních materiálů na bázi nanovláken a nanočástic, které se vyznačují schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů. „Založením LAM-X chceme dynamizovat a maximálně podpořit tým doc. Mosingera, který přichází s materiálem schopným způsobit revoluci v ošetřování a hojení ran,“ říká ředitel Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiné společnosti Univerzity Karlovy, Mgr. Otomar Sláma. CUIP společně s i&i Prague, biotechnologickým inkubátorem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, připravuje vznik LAM-X od roku 2018. Spin-off umožní efektivnější využití technologie, která se tak stane dostupnější budoucím průmyslovým partnerům, výrobcům a distributorům. „Tento projekt mě osobně zaujal již před několika lety, kdy jsem měl možnost kvalitu projektu porovnat se startupy podobného zaměření, které vznikají např. v Kalifornii. Mezi ostatními naprosto vyčníval svou nápaditostí i dosaženými výsledky. Nebyl jsem ale sám, protože evidujeme již některé potenciální zájemce ze strany výrobců lékařských prostředků,“ shrnuje dr. Jaromír Zahrádka, jednatel i&i Prague.

Zakládající partneři CUIP a i&i Prague se podílejí na pilotním financování projektu. Tyto zdroje budou rozšiřovány o výzkumné granty a další finance od investorů a strategických partnerů.

Technologie přesahující medicínu
Podle vedoucího výzkumného týmu LAM-X, doc. Jiřího Mosingera, hlavní výhodou této technologie je, že „specifické vlastnosti těchto fotoaktivních materiálů umožňují vysoce efektivní eliminaci široké škály patogenů, jako jsou bakterie a viry.“ Její potenciální využití pak vidí v oblastech lidské medicíny a sterilizace.
Účinnost LAM-X technologie byla potvrzena v klinické studii zaměřené na léčbu bércových vředů. Proto je také prioritním produktem ve vývoji nanomembrána sloužící jako ochrana před sekundárními infekcemi otevřených ran. Singletový kyslík produkovaný membránou po aktivaci viditelným světlem je natolik efektivní, že zde nehrozí vznik antimikrobiální obrany. Společnost LAM-X tak reaguje na celosvětovou hrozbu stále rostoucí rezistence k antibiotikům.
„Nová technologie může být využita nejen v medicínském sektoru, ale také pro výrobu obalových materiálů a filtračních systémů,“ uzavírá předseda představenstva nové společnosti dr. Roman Chaloupka.

Podpora komercializace výzkumů
LAM-X je druhou spin-off společností CUIP. Za necelé dva roky své existence navázalo CUIP spolupráci s více jak 20 subjekty z ČR i zahraničí, prodalo patenty i přes oceán a uzavřelo licenční smlouvy pro více než 10 technologií.
„Jedná se o další milník v naplňování třetí role univerzity. Jsem velmi potěšen, že technologie nového univerzitního spin-offu pochází právě z naší fakulty,“ uvedl prof. Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Část zisků z fungování této společnosti připadne taktéž Přírodovědecké fakultě UK, která je reinvestuje zpět do vědy a výzkumu.

Charles University Innovations Prague s.r.o.
CUIP je 100 % vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií.

i&i Prague s.r.o.
i&i Prague je biotechnologický inkubátor, který v roce 2017 založil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Podporuje vědecké projekty zaměřené na technologie z oblastí medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv. Pomáhá s komercializací projektů, vede a plánuje jejich obchodní směřování. Hledá také partnery a zajišťuje i jejich marketing. Za tříletou dobu své existence zanalyzovala i&i Prague přes 70 projektů pocházejících především ze střední Evropy. Více jak 30 projektů v současné době inkubuje a desítku projektů již úspěšně komercializovala ve formě prodeje licence anebo založení spin-offu. i&i Prague se stala hlavním investorem společnosti LAM-X.

tisková zpráva Charles University Innovations Prague s.r.o.

Česká inovace řeší největší úskalí ve využívání „zelené elektřiny“

Chytré technologie dokážou snížit spotřebu energie domácností ve špičce až o desítky procent. Česká společnost …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close