Organoidy umožní vytváření kopií nádoru a personalizovanou léčbu

Nádorové ochorenia predstavujú v súčasnosti pre lekárov, ako i pre vedcov a výskumníkov, veľkú výzvu. Ich počet a rozličnosť rastie, aj preto je dôležité využívať najmodernejšie terapeutické a výskumné spôsoby a neustále vyvíjať nové metódy liečby. Náročnosť výskumu a následne samotnej liečby spočíva v rôznorodosti týchto ochorení.

Samotný nádor je možné predstaviť si ako neprestajne sa vyvíjajúcu heterogénnu masu buniek, v ktorej nie všetky bunky prispievajú rovnakou mierou k jeho progresii, čiže rastu. Niektoré bunky v rámci nádoru sú agresívne viac, niektoré menej a ani na liečbu nereagujú rovnako. A práve táto rôznorodosť a komplexnosť ľudských nádorov je dôvodom, prečo sa odpoveď na liečbu u jednotlivých pacientov môže výrazne odlišovať.

Kým veľa vyvíjaných protinádorových liečiv úspešne prejde prvým štádiom klinických štúdií, často sa stáva, že v druhej či tretej fáze klinického testovania zlyhajú. Dôvodom je chabá reprezentatívnosť predklinických modelov, ktoré slabo odzrkadľujú zložitosť ľudského nádoru. Najčastejšie využívaným predklinickým modelom v experimentálnej onkológii sú tzv. nádorové bunkové línie, ktoré rastú ako poslušná vrstva buniek na dne Petriho misky a ktoré si vedci v priebehu rokov prispôsobili na prácu v laboratóriu. Síce sa s bunkovými líniami pracuje pomerne ľahko a slúžili pri mnohých významných zisteniach a objavoch, v súčasnosti sú už nedostatočné. Dnes vieme, že takémuto modelu chýba spomínaná heterogenita, čiže rôznorodosť, 3D anatómia nádorov a z nej vyplývajúci pohľad napríklad na rôznorodý prísun k živinám či kyslíku, ktorý predstavuje informáciu ako to funguje, keď sa nádor nachádza ešte v tele.

Najperspektívnejším predklinickým modelom v súčasnosti sú, nie až tak dávno objavené tzv. organoidy – 3D organotypové štruktúry. 3D štruktúry sa vytvárajú priamo z nádorového tkaniva pacienta a hodnoverne odzrkadľujú vlastnosti a komplexnosť nádoru pacienta, z ktorého boli odvodené.

Výskum karcinómu prsníka
Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenie a predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia u žien ako na Slovenku, tak i celosvetovo. Nádory prsníka sú veľmi heterogénne a značné rozdiely tumoru sa môžu vyskytovať v rámci toho istého nádoru u jedného pacienta, ako aj medzi tým istým typom nádoru u rôznych pacientov. Charakterizácia a porozumenie heterogenity u nádorov prsníka je preto nevyhnutná k dizajnu nových terapií a liečiv. Na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) sa dlhodobejšie venujú výskumu nádorov prsníka, a to najmä v kontexte úlohy nádorového mikroprostredia v progresii, metastázovaní a terapeutickej rezistencii.

BMC SAV vníma veľkú potrebu, aby modely, na ktorých sa terapeutické prístupy skúmajú a testujú, boli relevantné a ľahšie preklenuli cestu od laboratórneho stola k pacientovi (z krásneho anglického výrazu „from bench to bedside“). Aj preto vďaka projektu podporenému Ligou proti rakovine zavádzajú model organoidov, ktorý je priamo odvodený od nádorov prsníka a ktorý najlepšie odzrkadľuje ich komplexnosť. Na základe získanej vzorky od pacientky, prostredníctvom modelu vedia vedci vytvoriť jeho reálnu kópiu, ktorá si zachová svoju štruktúru a najmä vlastnosti. Do budúcnosti to možno umožní liečbu karcinómu prsníka personalizovanou liečbou.

„Rada by som touto cestou poďakovala Lige proti rakovine za finančný dar vo výške 10 000 eur z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov. Ďakujem i všetkým, ktorí sa zúčastnili a aktívne podporili Deň narcisov, pretože aj prostredníctvom finančnej podpory Ligy proti rakovine sme mali možnosť tento projekt realizovať. Poďakovanie patrí i Národnému onkologickému ústavu (Jednotka translačného výskumu, Oddelenie patologickej anatómie, Klinika chirurgickej onkológie), vďaka ktorému sa aj na základe dlhodobej spolupráce s Oddelením molekulárnej onkológie BMC SAV spomínaný projekt mohol taktiež uskutočniť“, povedala Mgr. Marína Cihová, PhD., autorka vedeckého projektu.

Zavedením modelu nádorových organoidov, ktorý je finančne a technicky náročný, sa Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV zaradil medzi progresívne pracoviská, ktoré už tento model pre karcinóm prsníka od roku 2018 využívajú.

tisková zpráva Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied

Ptačí vejce je (téměř) sterilní. Bakterie kolonizují vejce až po vylíhnutí

O tom, zda mohou rodiče různých živočišných druhů včetně lidí předávat svým potomkům “užitečné“ bakterie …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close