autor Continentaleurope, zdroj: Wikipedia, licence obrázku GFDL
autor Continentaleurope, zdroj: Wikipedia, licence obrázku GFDL

Předkolumbovští rybáři z Floridy prý budovali velké umělé ostrovy

Projekty typu umělých ostrovů v dnešní Dubaji mají dlouhou tradici. Indiáni kmene Calusa obývali v předkolumbovské době jižní Floridu. Živili se především rybolovem, informace o tom, nakolik byli také zemědělci, se různí.
Victora Thompsonová z University of Georgia a její kolegové nyní přišli na to, že ostrov Mound Key, kde stálo „hlavní město“ kmene, když sem poprvé přišli Španělé, vznikl zřejmě uměle. Totéž může platit i pro další ostrovní sídla kmene Calusa.
Podobné stavby samozřejmě vyžadovaly organizovanou společnost ve velké měřítku – jen v hlavním městě žilo odhadem asi 1 000 lidí, rozvinutý byl námořní obchod na velkou vzdálenost. Podle všeho ostrovy opravdu vznikly jako jednorázové inženýrské projekty, nešlo o „vedlejší efekt“, kdy by třeba ostrov vytvořil postupně z hromad odpadků. Přesněji řečeno, ty byly použity, ale v rámci jednorázových akcí. Když se totiž analyzovaly vrstvy škeblí a kostí na ostrově, ukázalo se, že jsou z hlediska stáří krajně promíchány. Autoři výzkumu to interpretují tak, že prostě někde vedle sídliště na pevnině vznikala po staletí skládka, pak nějaký vládce rozhodl, že se z ní udělá ostrov. Opět – nešlo jen o to, že se „smetiště“ přesune do moře, aby se udělalo místo, ale na takto vytvořený umělý ostrov se obyvatelé vzápětí i přestěhovali. Nápadné je i to, že ostrovy mají velmi pravidelné tvary – což se považuje za další důkaz na podporu teorie jednorázové stavby.
Motivace? Sídlit na ostrově bylo pro rybářskou populaci zřejmě bezpečnější.

Zdroj: Phys.org

Poznámka: V originále se používá výraz mound. Moundy (v užším slova smyslu) byly útvary budované předkolumbovskými kulturami nedaleko odtud, na jihovýchodě USA, hlavne v úudolí Mississippi. Opět svědčí o vyšší organizaci společnosti.
Je otázkou, nakolik Calusové provozovali zemědělství. Nicméně i předneolitické kultury mnohdy dosahovaly značné organizovanosti, viz i rybáři na severozápadě USA s diferencovanou společností, kumulací bohatství a otrokářstvím. Úpravy krajiny nezačaly se zemědělstvím. V Austrálii budovali domorodí rybáři vedle řek jakési umělé rybníky a možná se to dělalo i v mezolitu na našem území. Také v mezolitu se u nás zřejmě začalo s vypalováním lesů. Pro jiné předzemědělské kultury v Severní Americe se uvádí umělé snižování hladiny moře u pobřeží, což mělo zvýšit produktivitu sběru měkkýšů.

Zemi před 2 miliony let zřejmě zasáhla chladná mezihvězdná mračna

Zhruba před 2 miliony let vypadala Země úplně jinak a naši předkové žili vedle šavlozubých …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close